null Vantaan ja Helsingin seurakuntien tontille Vantaan Jokiniemeen kaavoitetaan iso asuntoalue – kaupunki ostaa ammattiopiston tontin itselleen

Vantaan kaupunki ja Vantaan ja Helsingin seurakuntayhtymät solmivat yhteistyösopimuksen seurakuntien omistaman Jokiniemen tontin kaavoittamisesta ja esisopimuksen, jonka mukaan kaupunki voi ostaa Varian Hiekkaharjun toimipisteen tontin.

Vantaan kaupunki ja Vantaan ja Helsingin seurakuntayhtymät solmivat yhteistyösopimuksen seurakuntien omistaman Jokiniemen tontin kaavoittamisesta ja esisopimuksen, jonka mukaan kaupunki voi ostaa Varian Hiekkaharjun toimipisteen tontin.

Ajankohtaista

Vantaan ja Helsingin seurakuntien tontille Vantaan Jokiniemeen kaavoitetaan iso asuntoalue – kaupunki ostaa ammattiopiston tontin itselleen

Tonttikaupasta tehtiin esisopimus. Kauppa toteutuu, mikäli alueelle saadaan asemakaavoitettua vähintään 35 000 kerrosneliötä rakennusoikeutta.

Helsingin ja Vantaan seurakuntayhtymät ja Vantaan kaupunki allekirjoittavat 22. elokuuta kaksi merkittävää sopimusta, jotka ovat kytköksissä toisiinsa. Toinen niistä on esisopimus, jonka mukaan Vantaan kaupunki ostaa seurakunnilta Ammattiopisto Varian tontin Hiekkaharjussa. Toinen on yhteistyösopimus, jossa sovitaan seurakuntayhtymien omistaman Jokiniemen tontin asemakaavoituksesta asuntoalueeksi.

Kiinteistökaupan lopullisen toteutumisen ehtona on, että Jokiniemeen saadaan asemakaavoitettua vähintään 35 000 kerrosneliötä rakennusoikeutta. Osapuolten tavoite on vieläkin suurempi, jopa 70 000 kerrosneliötä. Enemmänkin tontille mahtuisi, mutta tavoitteena on viihtyisä, energiatehokas ja ympäristöystävällinen asuinalue hyvien liikenneyhteyksien varrella. Hiekkaharjun rautatieasema on alueen lähellä.

– Hanke lähti liikkeelle Vantaan kaupungin aloitteesta. Kaupungilla on tarve kehittää Varian ammattiopistoa ja he halusivat sen vuoksi ostaa tontin itselleen. Nyt maat ovat olleet vuokralla. Seurakuntayhtymien periaate on, että maata ei myydä, vaan sitä vuokrataan. Jotta poikkeaisimme tästä, tarvittiin erityisperusteet. Jokiniemen kaavoitus on sellainen. Tämä on hyvä ratkaisu molemmille, Vantaan seurakuntayhtymän kiinteistöjohtaja Timo Kraufvelin arvioi.

Varian Hiekkaharjun toimipisteen opiskelijamäärä kasvaa. Nykyinen rakennus tarvitsee tilamuutoksia ja peruskorjausta. Vuokrasopimus ammattiopiston tontista päättyy elokuussa 2034.

Kaavoitushankkeet vaativat kärsivällisyyttä.

– Vantaan seurakuntien kiinteistöjohtaja Risto Hänninen

Kaupunki maksaa tontista tällä hetkellä vuokraa seurakuntayhtymille noin 190 000 euroa vuodessa. Esisopimuksen mukaan kaupungilla on mahdollisuus ostaa tontti itselleen 8 115 000 eurolla. Tämä summa kattaa noin puolet maankäyttökorvauksista, joita seurakunnat joutuvat maksamaan Vantaan kaupungille Jokiniemen asuntoalueen arvonnoususta ja alueen kunnallistekniikasta. Ennen kuin alueelta saadaan tuottoa seurakunnat joutuvat investoimaan siihen vielä miljoonia.

– Kaavoitushankkeet vaativat kärsivällisyyttä. Tuottoja alkaa tulla vasta, kun tontit saadaan kaavoitettua ja vuokrattua rakennuttajille. Siihen menee useita vuosia. Pidemmän päälle tämä on kuitenkin taloudellisesti erittäin merkittävä hanke seurakuntayhtymille, Vantaan seurakuntien kiinteistökehitysjohtaja Risto Hänninen arvioi.

Varian Hiekkaharjun toimipisteen takana avautuva pelto on Helsingin ja Vantaan seurakuntayhtymien maata. Taustalla näkyy rivi- ja pientaloalue. Varian rakennus jää kuvan oikealle puolelle.

Varian Hiekkaharjun toimipisteen takana avautuva pelto on Helsingin ja Vantaan seurakuntayhtymien maata. Taustalla näkyy rivi- ja pientaloalue. Varian rakennus jää kuvan oikealle puolelle.

Jokiniemen vuokratuotoilla on iso merkitys seurakuntien taloudelle

Timo Kraufvelinin mukaan Vantaan seurakuntayhtymän tavoitteena on kaksinkertaistaa Vantaan seurakuntien nykyisistä tonteistaan saamat vuokratuotot vuoteen 2035 mennessä. Tämä merkitsisi sitä, että vuotuiset vuokratuotot nousisivat kolmesta kuuteen miljoonaan euroon. Tämä edellyttää kuitenkin sitä, että Jokiniemen kaava-alueesta tulee laadukas ja että markkinatilanne kehittyy suotuisasti.

Jokiniemen tontti on osa Räckhals-nimistä tilaa, joka on ollut seurakunnan omistuksessa 1400-luvulta asti. Tuolloin maat kuuluivat alueen emoseurakunnalle, jonka mailla nyt sijaitsevat Helsinki ja Vantaa. Seurakunta sai maat kolmelta mieheltä, joiden puolesta silloin vielä katolinen kirkko lupautui pitämään sielunmessuja. Tilan koko on nykyisin 265 hehtaaria.

Tämä on myös Helsingin seurakuntien talouden kannalta iso asia.

– Helsingin seurakuntayhtymän kiinteistöjohtaja Osmo Rasimus

Maat ovat Vantaan ja Helsingin seurakuntien yhteisomistuksessa. Tuotot jaetaan niin, että Vantaa saa 64,11 prosenttia ja Helsinki 35,11 prosenttia. Sopimukset tuovat siis toteutuessaan miljoonatulot myös Helsingille.

– Ehtona toki on, että homma menee maaliin asti, mutta kyllä tämä on myös Helsingin seurakuntien talouden kannalta iso asia. Ennen kuin tuottoa saadaan, on kaava-alueen suunnitteluun ja toteutukseen panostettava merkittävästi. Työtä siis riittää, sillä pelkät kerrosneliöt eivät kerro vielä paljoa. Tulevan kaavan toteutuskelpoisuus vaikuttaa asioihin merkittävästi, Helsingin seurakuntayhtymän kiinteistöjohtaja Osmo Rasimus sanoo.

Näkymä Varian rakennuksen takapihalta pellon suuntaan. Golfkenttä tulee kuvan ulkopuolelle vasemmalle.

Näkymä Varian rakennuksen takapihalta pellon suuntaan. Golfkenttä tulee kuvan ulkopuolelle vasemmalle.

Jokiniemen tontti on tällä hetkellä peltoa. Tontin länsipuolella kulkee rautatie, idässä Hanabölen rantatie ja Rekolanoja. Pohjoisessa tontti rajautuu Hiekkaharjun golfkenttään. Etelässä on pientaloalue ja Vehnätien päiväkoti. Alueen koko on noin 17,3 hehtaaria.

Vaikka periaatteessa tontille mahtuisi jopa 100 000 kerrosneliötä, niin tehokkaasti tonttia ei aiota hyödyntää. Yhteistyösopimuksen mukaan alueen suunnittelussa tulee ottaa huomioon ympäröivään luontoon, maisemaan, kulttuuriympäristöön ja kaupunkirakenteeseen liittyvät lähtökohdat.

Kraufvelinin mukaan seurakuntayhtymän tavoitteena on monimuotoinen ja mielenkiintoinen asuinalue, toki niin, että lopputulos on taloudellisesti kannattava.

– Tulemme todennäköisesti järjestämään suunnittelukilpailun alueen kehittämisestä. Haemme sen avulla master planin eli kaavoituksen suuntaviivat. Itse kaavoitus tehdään paloissa, koska noin suurta määrää kerrosneliöitä ei kannata tuoda yhtä aikaa markkinoille. Markkina menisi tukkoon, Hänninen sanoo.

Pientalojen ja kerrostalojen lisäksi alueelle tulee liiketiloja ja päiväkoti.

Hännisen mukaan, jos kaikki menee kuin elokuvissa suunnittelusta kaavan valmisteluun, osakaava voisi olla valmis vuonna 2026 tai 2027.

Vantaan kaupungille sopimus antaa paljon

Vantaan kaupunkiympäristöstä vastaava apulaiskaupunginjohtaja Tero Anttila pitää hänkin sopimuspakettia merkittävänä monessakin mielessä.

– Syvä merkitys on siinä, että kaksi toimijaa, jotka ovat pysyvästi paikallisia eli kaupunki ja seurakunta, pystyvät tekemään näin hyvää yhteistyötä. Maankäyttöasioihin liittyy aina erilaisia intressejä, kuten raha, kaupunkikuva ja -rakenne sekä erilaisia hyvinvoinnin ulottuvuuksia. Se, että puolentoista vuoden yrittämisellä saadaan aikaan win-win-tilanne, on arvo sinänsä, Anttila sanoo.

Varian Hiekkaharjun toimipiste kuvattuna urheilukentän puolelta.

Varian Hiekkaharjun toimipiste kuvattuna urheilukentän puolelta.

Kaupungin kannalta on olennaista, että se saa oikeuden ostaa Varian Hiekkaharjun toimipisteen tontin itselleen. Anttilan mukaan sen vanhaa rakennusta remontoidaan yli 40 miljoonalla eurolla, eikä kaupunki toteuta noin isoja hankkeita vuokramaalle.

– Meille on tulossa oppimiskampus Valkoisenlähteentien eteläpuolelle, Tikkurilan lukiolta asemalle päin. Hiekkaharjun toimipisteen peruskorjaus on olennainen osa suurta kokonaisuutta. Rakennus kasvaa tilaratkaisuilla nykyisten seinien sisällä. Toimipisteeseen saadaan tilat 1285 opiskelijalle, Anttila kertoo.

Tämä on kuin kouluesimerkki siitä, kuinka kumppaneiden kanssa rakennetaan hyvää kaupunkia.

– Vantaan apulaiskaupunginjohtaja Tero Anttila

Jokiniemen asuinalueella on Anttilan mukaan tärkeä merkitys pidemmällä tähtäimellä. Nyt lausunnoilla olevan valtion ja pääkaupunkiseudun kuntien maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL-sopimuksen mukaan 95 prosenttia uusista asunnoista sijoittuu niin sanotun kestävän liikkumisen vyöhykkeelle eli olemassa olevan yhdyskuntarakenteen ja hyvin liikenneyhteyksien alueelle. Jokiniemi täyttää hyvin tämän kriteerin.

– Kun mennään paalupaikalle Hiekkaharjun aseman viereen, niin tämä on kuin kouluesimerkki siitä, kuinka kumppaneiden kanssa rakennetaan hyvää kaupunkia hyvien liikenneyhteyksien ääreen, Anttila iloitsee.

Alueen tuleville asukkaille on tarjolla kaunista kulttuuriympäristöä eli peltomaisemaa ja hyvät mahdollisuudet liikuntaan ja virkistäytymiseen. Golf-kenttä on vieressä ja lenkkipolut ulottuvat Korsoon asti. Kouluihin ei ole pitkä matka. Tulevaan kaavaan sisältynee myös Y-tontti, jonne on tarkoitus rakentaa päiväkoti, kun alue kehittyy ja sinne saadaan riittävästi asukkaita. Alueen kerrostaloihin tulee todennäköisesti liiketiloja kivijalkoihin.

Vantaan apulaiskaupunginjohtaja Tero Anttila arvioi, että Jokiniemen alueelle voisi tulla asuntoja noin 2 000 vantaalaiselle. Asukasmäärä ratkeaa kaavoituksessa. Kuva: Pauli Juusela

Vantaan apulaiskaupunginjohtaja Tero Anttila arvioi, että Jokiniemen alueelle voisi tulla asuntoja noin 2 000 vantaalaiselle. Asukasmäärä ratkeaa kaavoituksessa. Kuva: Pauli Juusela

Anttila arvioi, että alueelle voisi tulla noin 2 000 asukasta riippuen siitä, kuinka paljon kaavaan tulee pientaloja ja kuinka paljon kerrostaloja. Jälkimmäiset sijoittunevat Hiekkaharjun aseman puoleiseen osaan kaavaa. Luonnollista on, että pellon reunassa alueen profiili on matalampi. Asukasmäärä ratkeaa kaavoituksessa, jossa totta kai pyritään myös siihen, että alueesta tulee taloudellisesti kannattava samalla kun se on viihtyisä.

Kaupungin kaavoitusohjelman mukaan suunnittelu alkaa ensi vuonna. Mahdollinen arkkitehtuurikilpailu, jos sellainen tulee, vie oman aikansa. Myös luontoselvitykset täytyy päivittää. Valistunut arvio on, että rakentamaan päästään aikaisintaan noin viiden vuoden kuluttua.

Jaa tämä artikkeli:

Toimitus suosittelee

Seurakunnilta vihreää valoa sopimukselle ammattiopiston tontista ja Jokiniemen kaavoituksesta

Ajankohtaista

Helsingin ja Vantaan seurakunnat ja Vantaan kaupunki ovat valmistelleet esisopimuksen, johon sisältyy ammattiopisto Varian tontin myynti kaupungille ja kaavoitushanke Jokiniemessä.

Löydä lisää näkökulmia


Keskustele Facebookissa
Keskustele ja kommentoi Facebookissa
Lähetä juttuvinkki
Lähetä juttuvinkki
Kirkko ja kaupunki -mediaan.

Tilaa Kirkko ja kaupungin viikoittainen juttukooste.