null Seurakunnan tontille Vantaan Kivistöön tulee asuntoja 550 ihmiselle

Seurakunnan tontilla on nyt Kivistön kirkon lisäksi metsämaata ja hautausmaavaraus. Uusi kaava mahdollistaa asuntorakentamisen.

Seurakunnan tontilla on nyt Kivistön kirkon lisäksi metsämaata ja hautausmaavaraus. Uusi kaava mahdollistaa asuntorakentamisen.

Ajankohtaista

Seurakunnan tontille Vantaan Kivistöön tulee asuntoja 550 ihmiselle

Rakentamisesta saatava vuokratuotto mahdollistaisi Kivistön kirkon peruskorjauksen.

Vanhan Kivistön omakotialueen ja uuden asuntoalueen vieressä sijaitsee metsäinen tontti, josta osa on alueen nykyisessä asemaakaavassa merkitty hautausmaaksi. Tontin laidassa on Kivistön kirkko, jolle on suunniteltu peruskorjausta ja uudisrakentamista vuodesta 2000.

Uutta hautausmaata alueelle ei tarvita, mutta sen sijaan Kivistön kirkon korjaamiseen tarvitaan rahaa. Vantaan seurakuntayhtymä päätyi siksi viime vuonna hakemaan alueelle asemakaavan muutosta. Tämä sopi myös Vantaan kaupungille ja uusi kaava etenee hyvää vauhtia kaupungin päättävissä elimissä.

Seurakuntien kiinteistöjohtajan Sari Turusen mukaan kaava pyritään saamaan kaupungilla vahvistuskäsittelyyn loppuvuoden aikana. Samaan aikaan, kun kaavaa on valmisteltu, seurakunnat ja kaupunki ovat neuvotelleet maankäyttösopimuksesta ja laatineet esisopimuksen maan myynnistä kaupungille. Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi sopimukset 21.8.

Vuokratuottoa tarvitaan kirkon korjaukseen

Asemakaavan muutos merkitsee sitä, että kirkolle jää 4 200 neliön tontti. Uusi kaava-alue on vajaat 19 000 neliötä ja sille on tarkoitus rakentaa asuntoja ja lisäksi hieman yhteisoleskelu- ja liiketiloja. Alueen asuinrakennusoikeus on 25 640 kerrosneliötä. Vertailun vuoksi: Tikkurilan keskustan kirkkokortteliin tulee asuntoja vajaan 30 000 kerrosneliön edestä.

– Käytännössä tämä tarkoittaa, että asuntoja tulee sinne noin parisataa ja asukkaita arviolta 550. Osa asunnoista on korkotuettuja asuntoja, ne toteuttaa kaupunki, selvittää Turunen.

Vantaankosken seurakunnan väkimäärä kasvoi viime vuonna tuhannella, ja kasvu jatkuu tulevina vuosina.

– Kirkkoherra Hannu Pöntinen

Seurakunnat maksavat kaupungille yhdyskuntarakentamisen kustannuksista maankäyttömaksua 6,1 miljoonaa euroa. Tästä 3,1 miljoonaa euroa kuitataan kiinteistökaupalla eli Vantaan seurakunnat myy kaupungille määräalan ja sen mukana 8 100 kerrosneliötä rakennusoikeutta.

Vantaan seurakunnat aikoo vuokrata itselleen jäävät tontit rakennuttajille viiden prosentin tuottovaatimuksella. Vuokraoikeusmaksusta Turunen arvioi saatavan ehkä 2-3 miljoonaa euroa ja vuokratuottoa noin 300 000–350 000 euroa vuodessa.

Vuokraoikeusmaksu tarvitaan tontin kustannuksiin. Vuokratuotto, sitten kun sitä alkaa alueen rakentumisen myötä vähitellen tulla, on tarpeen Kivistön kirkon korjauksesta aiheutuvien kulujen kattamiseksi. Ilman sitä kipeästi kaivattua korjausta ei voida lähivuosina toteuttaa.

– Investointiohjelmassa kirkon korjaukseen ja uudisrakentamiseen on merkitty viisi miljoonaa, mutta kustannusarviota ei vielä ole. Rakentaminen on kytketty kaavahankkeeseen. Kirkon korjaus edellyttää vielä kaavan hyväksymistä, investointipäätöstä ja useiden eri hankkeiden aikataulutusta. Kirkko sai kaavaan suojelumerkinnän, joka pitää ottaa peruskorjauksessa huomioon. Jos kaikki menee hyvin, kirkon korjaustyöt saattavat alkaa vuonna 2021, sanoo Turunen.

Kirkko sijaitsee nyt keskellä kaupunkia

Vantaankosken kirkkoherra Hannu Pöntinen kertoo, että viime vuonna 50 vuotta täyttäneen kirkon korjauksesta on vuosien varrella tehty tätä ennen jo kolme hankesuunnitelmaa. Kirkon talotekniikka on huonossa kunnossa ja kirkko ilman korjausta käyttöasteensa päässä.

Nyt kirkko, joka pitkään palveli vain muutaman tuhannen asukkaan vanhaa Kivistöä, on keskellä Vantaan kasvualuetta. Kylän sijasta kirkko on jatkossa keskellä kymmenientuhansien asukkaiden kaupunkia.

– Hyvä, että se on ollut täällä koko ajan odottamassa. Vantaankosken seurakunnan väkimäärä kasvoi viime vuonna tuhannella, ja kasvu jatkuu tulevina vuosina, sillä myös Myyrmäkeen ja Martinlaaksoon tulee uusia asuntoja. Alueen väkimäärä kasvaa vielä nopeammin kuin seurakunnan jäsenmäärä, joten kirkkohankkeen tarve on ilmeinen myös tätä kautta, sanoo Pöntinen.

Kivistön kirkossa järjestettiin elokuussa asukasilta, jossa kuultiin asukkaiden mielipiteitä ja myös huolia asuinympäristön nopean muutoksen vuoksi. Palautetta pyritään Pöntisen mukaan ottamaan huomioon kaavassa. Kirkon suunnittelussa on myös kuultu ja kuullaan jatkossakin alueen asukkaiden tarpeita.

Kirkon peruskorjaukseen kuuluu vanhan asuinrakennuksen ja kerhosiiven purkaminen. Tilalle tulee uusi laajennusosa, joka mahdollistaa kunnollisen kerhotoiminnan. Pöntisen mukaan uusissa tiloissa voidaan entistä paremmin toteuttaa Kivistön kirkon teemaa ”Hyvää ravintoa”. Tilaa olisi entistä isommille tilaisuuksille, kahvilatyyppiselle toiminnalle ja monille pienemmille kokoontumisille.

– Seurakunnan toiminnassa tällä alueella on olennaista verkostoituminen erilaisten järjestöjen kanssa. Kirkkoon tulee kunnon partiotila. Se voi toimia alueen sykkivänä sydämenä, iloitsee Pöntinen.

Seurakunnan aluetyöhön Kivistöön on juuri valittu uusi kappalainen Paavo Ranta, joka aloittaa syyskuun alussa.

Jaa tämä artikkeli: