null ”Tämä kirkolliskokous ratkaisee avioliittokiistan” – Onko näin?

Puheenvuorot

”Tämä kirkolliskokous ratkaisee avioliittokiistan” – Onko näin?

Kirsi Hiilamo, Jouko Jääskeläinen ja Päivi Linnoinen ottavat kantaa ajankohtaiseen kysymykseen.

Kuva: Uzi Varon / Kirjapaja & Lastenkeskus

Kuva: Uzi Varon / Kirjapaja & Lastenkeskus

”Samaa sukupuolta olevat parit tarvitsevat kirkollisen vihkimisen siinä missä muutkin. Uskon, että asia etenee kirkossa kahdella raiteella. Ensinnäkin yhä useammat papit vihkivät kaikki parit. Helsingin hiippakunnan lisäksi vihkiminen tulee sallituksi muissakin hiippakunnissa, virallisesti tai epävirallisesti.

Toiseksi kirkolliskokous saa jossakin vaiheessa aloitteen asian ratkaisusta. Sekä piispainkokouksen että ilmeisesti myös kirkolliskokouksen enemmistö pitää jo samaa sukupuolta ole­vien vihkimistä periaatteessa mahdollisena. Vaikeutena on päätökseen mahdollisesti tarvittava kolme nejäsosan enemmistö.

Kirkon ykseyden tuek­si säädetty määräenemmistövaatimus kääntyy tässä ykseyttä vastaan. Uskon kuitenkin, että nykyinen kirkolliskokous kykenee tekemään jonkinlaisen päätöksen asiassa.”

Kirsi Hiilamo, kirkolliskokousedustaja, perheneuvoja, psykoterapeutti ja pappiKuva: Jouko Jääskeläisen kotialbumi

Kuva: Jouko Jääskeläisen kotialbumi

”Konservatiivit ja liberaalit ovat aika lailla samankokoisia ryhmittymiä. On vaikea ajatella, että kirkolliskokous kolmen neljäsosan enemmistöllä muuttaisi kirkkolakia.

Toinen kysymys on, tullaanko kirkon piirissä noudattamaan yhtenäisiä käytäntöjä. Hallinto-oikeuden päätös ratkaisee sen, voiko papin omasta ratkaisusta nuhdella. Se ei poista velvollisuutta noudattaa kirkkolakia ja Raamatun opetusta.

Piispojen kirje kuvailee kuusi ratkaisumallia eli porrasta. Ykkönen ja kakkonen ovat nykytilanne, portaalla kuusi ei enää olisi lainkaan tilaa yksinomaiselle opetukselle miehen ja naisesta liitosta. Näyttää siis siltä, että uuden sielunhoidollisen ja teologisen kokonaisuuden luominen on mahdottoman tuulisen tien ­takana.”

Jouko Jääskeläinen, kirkolliskokousedustaja ja valtiotieteen tohtoriKuva: Jani Laukkanen

Kuva: Jani Laukkanen


”Kirkolliskokouksen jäsenten kanta samaa sukupuolta olevien pariskuntien avioliittoon vaihtelee. Minä niin kuin moni muukin edustaja toivon, että he saisivat koko maassa yhdenvertaisen kohtelun ja kaikissa kirkoissa ja seurakunnissa voitaisiin vihkiä kaikki avioliiton edellytykset täyttävät parit avioliittoon.

Avioliittokiista ratkeaa monilta osin, kun korkein hallinto-oikeus päättää loppuvuodesta, saako samaa sukupuolta olevan parin vihkinyt pappi vihkimisestä rangaistuksen. Sen päätöksen mukaan tulee kirkossa toimia.

Toivoisin, että selkeyden vuoksi kirkolliskokous voisi aikanaan erikseen päättää kolmen neljäosan määräenemmistöllä, että kaikki kirkolliseen vihkimiseen oikeutetut parit voidaan vihkiä kirkossa ja että papeilla säilyisi omantunnon vapaus.”

Päivi Linnoinen, kirkolliskokousedustaja ja Tapiolan kirkkoherra

Jaa tämä artikkeli:

Löydä lisää näkökulmia


Keskustele Facebookissa
Keskustele ja kommentoi Facebookissa
Lähetä juttuvinkki
Lähetä juttuvinkki
Kirkko ja kaupunki -mediaan.

Tilaa Kirkko ja kaupungin viikoittainen juttukooste.