null Elokuun kirkolliskokous saa käsiteltäväkseen jälleen uuden aloitteen samaa sukupuolta olevien vihkimisestä

Elokuussa kokoontuva kirkolliskokous saa jälleen käsiteltäväkseen samaa sukupuolta olevien parien kirkkohäihin liittyvän aloitteen.

Elokuussa kokoontuva kirkolliskokous saa jälleen käsiteltäväkseen samaa sukupuolta olevien parien kirkkohäihin liittyvän aloitteen.

Ajankohtaista

Elokuun kirkolliskokous saa käsiteltäväkseen jälleen uuden aloitteen samaa sukupuolta olevien vihkimisestä

Nyt toivotaan piispojen selvittävän ratkaisua, jossa tunnustettaisiin erilaiset näkemykset niin, että ne eivät olisi ykseyden este. Vihkiminen olisi mahdollista, ei pakollista.

Kirkolliskokouksessa on käsitelty samaa sukupuolta olevien vihkimistä niin pitkään, että monesta tuntuu kuin kirkko olisi keksinyt ikiliikkujan. Viimeksi toukokuussa 2018 kirkolliskokous hylkäsi äänin 59–46 asiaa koskevan aloitteen.

Nyt avioliittokysymys palaa jälleen kirkolliskokoukseen, uuden aloitteen myötä. Siinä vedotaan piispainkokouksen kirkolliskokoukselle vuosi sitten tekemään lausuntoon. Piispat totesivat tuolloin, että jos halutaan turvata kirkon ykseys, vallitsevan erimielisyyden ratkaisemiseksi on vain yksi keino: erimielisyyden hyväksyminen.

Jo piispakunnan sisällä on samaa sukupuolta olevien vihkimisestä useita erilaisia näkemyksiä. Osa piispoista pitäytyisi perinteisessä linjassa, jossa kirkollinen avioliitto pysyisi vain miehen ja naisen välisenä. Osa muuttaisi avioliittonäkemyksen sukupuolineutraaliksi ja osa olisi valmis kahteen rinnakkaiseen malliin.

Piispat katsoivat, että olennaista olisi löytää ratkaisu, jossa erimielisyys avioliittokäsityksestä ei olisi ykseyden este, ja jossa sen kanssa olisi helpointa elää. Piispainkokouksen mukaan päätöksenteon luonteeseen kuuluu etsiä ratkaisuja, jotka toisinaan täydentävät, muuttavat ja korvaavat aiemmin tehtyjä ratkaisuja.

Aloitteen takana on 44 kirkolliskokousedustajaa

Vaikka piispainkokous näin totesi, se ei tehnyt konkreettista ehdotusta, miten asiassa päästäisiin eteenpäin. Nyt 44 kirkolliskokousedustajaa on tehnyt aloitteen, jossa toivotaan, että piispat jatkaisivat työtään ja valmistelisivat kirkolliskokoukselle ratkaisuehdotuksen. Sellaisen, joka ylittäisi rintamalinjat ja jolla kirkko pysyisi kasassa. Aloitteen allekirjoittajat edustavat kirkolliskokouksen liberaalimpaa linjaa.

Aloitteen kaksi ensimmäistä allekirjoittajaa ovat hiljattain Turun kristillisen opiston johtajaksi valittu pappi Jukka Hautala ja Helsingin seurakuntien perheneuvoja ja pappi Kirsi Hiilamo. Hautalan mukaan aloitteessa on uutta se, että nyt tartutaan piispojen pohjatyöhön ja toivotaan heidän muuttavan sanansa toimivaksi käytännöksi.

– Piispoilla kirkon hengellisinä johtajina on mahdollisuus etsiä polkua, jolla kuten heidän lausunnossaan sanotaan, avioliitto ei olisi kirkkoa jakava tekijä. Se on parempi reitti kuin käsitellä asiaa kirkolliskokouksessa sadoilla puheenvuoroilla väsymykseen asti, Hautala sanoo.

Nyt kirkon sisällä ajetaan käytännössä kaksilla raiteilla eli eri hiippakunnissa ja seurakunnissa toimitaan eri tavoin.

- Kirsi Hiilamo

Hiilamon mukaan aloitteen tekijät ovat pitäneet piispoja ajan tasalla aloitteesta jo etukäteen. He arvostavat piispojen johtajuutta, ja uskovat, että piispainkokous voi löytää konkreettisen ratkaisun, jolla on mahdollisuus mennä läpi kirkolliskokouksessa.

– Korkein hallinto-oikeus katsoi, että kaikilla uskonnollisilla yhdyskunnilla on itsenäinen oikeus päättää, vihkivätkö ne avioliittoon samaa sukupuolta olevia pareja. Katsomme, että tämä päätös velvoittaa kirkkoa moraalisesti ratkaisemaan itse kiistakysymyksensä. Nyt kirkon sisällä ajetaan käytännössä kaksilla raiteilla eli eri hiippakunnissa ja seurakunnissa toimitaan eri tavoin. Toivoisimme, että tähän löytyisi ratkaisu, jonka mahdollisimman moni voisi hyväksyä, Hiilamo sanoo.

Kaikille papeille vihkimistilanne ei edes tule vastaan

Kirsi Hiilamon mukaan ihmiset ovat lopen kyllästyneitä vuosikausia jatkuneeseen kiistaan, joka repii kirkkoa. Kun piispat lausunnossaan totesivat, ettei asiaa voi sivuuttaa pitämällä sitä jo ratkaistuna ja että kirkon ykseys voidaan turvata vain hyväksymällä erimielisyys, tästä pitäisi tehdä johtopäätös. Se tarkoittaisi jonkinlaista kompromissia.

– Jos katsotaan taaksepäin historiassa, niin ennen kuin kirkko hyväksyi virallisesti eronneiden vihkimisen, sitä jo tapahtui. Elämä meni menojaan ja niin tapahtuu nytkin. Moni pappi pitää teologisesti perusteltuna samaa sukupuolta olevien parien vihkimistä. Toiset puolestaan eivät katso voivansa sitä tehdä, eikä pakko ole tässä vihkipareillekaan hyväksi. Uskon, että piispat löytävät ratkaisun, Hiilamo pohtii.

Jukka Hautala lisää, että piispakunnassakin ovat edustettuina eri näkemykset, joten siinäkin mielessä piispainkokous on hyvä elin ratkaisua valmistelemaan. Norjassa pappi voi Hautalan mukaan vakaumuksensa vuoksi olla vihkimättä samaa sukupuolta olevaa paria. Silloin seurakunnan pitää tarjota parille pappia, joka vihkii heidät.

– Kun vihittäviä samaa sukupuolta olevia pareja on Suomessa satakunta vuodessa ja pappeja noin 4 000, suurimmalle osalle papeista tällainen tilanne ei tule edes vastaan. Siksi tämän asian järjestämisen ei pitäisi olla mahdotonta, Hautala sanoo.

Samassa aloitteessa puhutaan sekä vihkimisestä että avioliiton siunaamisesta, koska piispainkokouksen mukaan kyse on kirkon näkökulmasta teologisesti pitkälti samasta asiasta. Erot liittyvät lähinnä avioliiton oikeusvaikutuksiin.

Aloitteesta uutisoi ensin Suomen Kuvalehti. Sen artikkelissa todetaan, että koska aloitteessa ei lähestytä avioliittoa opillisena kysymyksenä, voisi löytyä ratkaisu, joka ei vaatisi kirkolliskokouksessa kolmen neljäsosan määräenemmistöä. Hautalan mukaan tämä riippuu piispojen ehdotuksesta, jonka sisältöä hän ei lähde ennakoimaan. Asian lähettämiseen piispainkokouksen valmisteluun riittää yksinkertainen enemmistö.

Juttua korjattu 20.7. klo 15.35. Aloitteesta kertoi ensimmäisenä Suomen Kuvalehti, ei Kotimaa.

Jaa tämä artikkeli:

Löydä lisää näkökulmia


Keskustele Facebookissa
Keskustele ja kommentoi Facebookissa
Lähetä juttuvinkki
Lähetä juttuvinkki
Kirkko ja kaupunki -mediaan.

Tilaa Kirkko ja kaupungin viikoittainen juttukooste.