null Ehdollista vankeutta ja 300 000 euron korvaukset – kaksi Helsingin seurakuntien työntekijää tuomittiin törkeästä lahjusten ottamisesta ja virkavelvollisuuden rikkomisesta

Finn Elwair maksoi kiinteistötoimen yhden yksikön päällikölle ja tämän alaiselle lahjuksia urakoista, joita sen ei olisi pitänyt saada. Osasta töistä maksettiin reipasta ylihintaa.

Finn Elwair maksoi kiinteistötoimen yhden yksikön päällikölle ja tämän alaiselle lahjuksia urakoista, joita sen ei olisi pitänyt saada. Osasta töistä maksettiin reipasta ylihintaa.

Ajankohtaista

Ehdollista vankeutta ja 300 000 euron korvaukset – kaksi Helsingin seurakuntien työntekijää tuomittiin törkeästä lahjusten ottamisesta ja virkavelvollisuuden rikkomisesta

Käräjäoikeus päätti asiasta syyteneuvottelumenettelyssä. Rikokset liittyvät kiinteistötoimen pienten hankintojen ryppääseen useiden vuosien ajalta. Tuomitut tunnustivat tekonsa.

Helsingin käräjäoikeus laittoi vihdoin pisteen talousrikosprosessiin, joka alkoi viisi ja puoli vuotta sitten. Käräjäoikeus tuomitsi kaksi Helsingin seurakuntien kiinteistötoimen entistä työntekijää vuoden ja kahden kuukauden ehdolliseen vankeuteen törkeästä lahjuksen ottamisesta sekä virkavelvollisuuden rikkomisesta.

Helsingin käräjäoikeus vahvisti Helsingin seurakuntayhtymän ja kahden vastaajan välisen sovintosopimuksen syyteneuvottelumenettelyn yhteydessä. Sopimuksen mukaan vastaajat suorittavat 300 000 euron vahingonkorvauksen Helsingin seurakuntayhtymälle.

Vastaajia syytettiin alun perin törkeästä lahjuksen ottamisesta ja törkeästä virka-aseman väärinkäyttämisestä. Toinen rikosnimikkeistä lieveni syyteneuvottelussa. Tekijät tunnustivat tekonsa. Ilman tätä yhteistyötä tuomio olisi voinut olla suurempi, syyttäjän näkemyksen mukaan jopa vuosi ja kymmenen kuukautta ehdollista vankeutta kummallekin.

Tuomitut ovat jo maksaneet korvaukset Helsingin seurakuntayhtymälle. Osapuolet vastaavat omista oikeudenkäynti-, asianselvittely- ja asianosaiskuluistaan.

Syyteneuvottelumenettely on ollut rikoslaissa vuoden 2015 alusta. Sitä on käytetty erityisesti laajatutkintaisten ja monimutkaisten talousrikosten selvittämisessä. Sen tavoitteena on säästää yhteiskunnan resursseja ja välttää pitkittyvät oikeudenkäynnit. Se edellyttää rikoksesta syytettyjen tunnustusta.

Rikoksesta tuomitut ovat toimineet Helsingin seurakuntien kiinteistötoimessa. Toinen yhden sen yksikön päällikkönä, toinen asiantuntijatason tehtävissä. He ovat olleet pidätettyinä viroistaan eli heille ei ole rikosprosessin aikana maksettu palkkaa. He eivät ole enää seurakuntayhtymän palveluksessa.

Rikoshyötyä saatiin pienistä hankinnoista vuosien ajan

Käräjäoikeuden päätöksen mukaan vastaajien rikollinen toiminta oli alkanut vuonna 2010 ja jatkunut vuoteen 2016. Lahjuksia antoi yritys nimeltä Finn Elwair Oy, jonka toiminta on sittemmin lopetettu.

Käräjäoikeuden päätöksen mukaan yritys on laskuttanut Helsingin seurakuntayhtymältä noina vuosina yhteensä noin 4,3 miljoonalla eurolla. Valtaosa laskuista on alle 5 000 euron suuruisia. Osa samaan kohteeseen tehdyistä isommista urakoista on jaettu laskutuksessa pienempiin osiin.

– Menettely johtuu siitä, että 5 000 euroa on meillä kevein viranhaltijapäätöksen hankintaraja, Helsingin seurakuntayhtymän johtaja Juha Rintamäki selvittää.

Käytännössä toinen vastaajista on tarkastanut ja toinen hyväksynyt laskut, joiden perustana olleita pieniä urakoita ei erikseen kilpailutettu.

– Finn Elwair oli meillä puitesopimuskumppani vuosina 2009–2010. Seuraavien neljän vuoden aikana meillä ei ole ollut huolto- ja korjaustöistä sopimussuhdetta heidän kanssaan. Vuonna 2015 yritys valittiin sopimuskumppaniksi, mutta sitä ei olisi saanut käyttää hintakilpailutuksen tulosten vuoksi. Vuonna 2016 yrityksen kanssa ei ole ollut minkäänlaista voimassaolevaa sopimusta. Siitä huolimatta yritykseltä on noina vuosina ostettu palveluja, Rintamäki kertoo.

Osassa urakoista on maksettu ylihintaa jopa tuplasti yli sen, mitä olisi pitänyt. Osassa laskuista on jonkinlainen selostus, mitä töitä yrityksellä on teetetty, osasta selostus puuttuu. Kilometrikorvauksia on laskutettu väärin perustein.

Monimutkaisen vyyhdin selvittäminen ja huijauksesta seurakuntayhtymällä aiheutuneiden taloudellisten tappioiden arvioiminen on ollut hankalaa. Tätä on Rintamäen mukaan tehty esimerkiksi vertaamalla maksettuja laskuja siihen, mitä vastaavasta työstä olisi puitesopimusten mukaan pitänyt maksaa. Yli kuuden vuoden ajalta laskuja on valtavasti.

Lahjuksia ei maksettu suoraan rahana, mutta niiden taloudellinen arvo on huomattava, yhteensä 111 349 euroa.

Lahjuksia ei maksettu suoraan rahana, mutta niiden taloudellinen arvo on huomattava, yhteensä 111 349 euroa.

Yritys, jolta huolto- ja korjausurakoita hankittiin, sai hyötyä väärin perustein hyväksytyistä laskuista ja siitä, että siltä ylipäänsä ilman sopimuksia ostettiin mitään. Tästä kiitoksena seurakuntayhtymän huolto- ja korjausurakoista vastannut päällikkö ja asiantuntija saivat yritykseltä lahjuksia. Niitä ei maksettu suoraan rahana, vaan tavaroina ja matkoina.

Lahjuksiin sisältyivät kaksi kallista ulkomaanmatkaa, toinen Balille ja toinen Thaimaahan. Lisäksi vastaajat saivat muun muassa moottoripyöriä. Yhteensä lahjusten arvo oli 111 349 euroa. Käräjäoikeus tuomitsi heidät menettämään rikoksesta saadun hyödyn valtiolle.

Vastaajien saaman lahjustuomion sanamuoto törkeä kertoo rikosten vakavuudesta.

Vuonna 1988 perustettu Finn Elwair yritys lopetti toimintansa viime vuonna. Viimeisin tilinpäätös vuodelta 2018 oli 67 000 euron liikevaihdolla 58 000 euroa tappiollinen. Tuolloin yrityksen toiminta oli seurakuntayhtymän päätöksistä johtuen jo hiipunut.

Tutkinnan venyminen kertoo sen vaikeudesta

Väärinkäytökset tulivat vuosien jälkeen ilmi Helsingin seurakuntien omassa sisäisessä tarkastuksessa. Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli asiaa ensi kerran maaliskuussa 2016. Huomatut epäselvyydet koettiin niin vakaviksi, että niistä päätettiin tehdä tutkintapyyntö poliisille. Ulospäin ja sisäisesti henkilöstölle asiasta tiedotettiin seuraavan vuoden kesäkuussa. Samana päivänä eli 9.6. 2017 käräjäoikeus vangitsi epäillyt.

Asian edettyä vihdoin päätökseen on hyvä, että pääsemme palaamaan normaaliin päiväjärjestykseen, eikä tätä tarvitse jatkaa myöskään hovioikeudessa.

Rikostutkinnasta vastannut Helsingin poliisin ylikomisario Jenni Lehtilä arvioi kesäkuussa 2017, että lahjusten arvo olisi ollut kymmeniä tuhansia euroja ja totesi, että nyt tutkitaan törkeitä rikoksia. Tutkinnan vaikeudesta kertoo, että syytteiden nostamisesta ilmoitettiin vasta kuluvan vuoden tammikuussa. Yhteensä asian selvittämiseen on kulunut 5,5 vuotta.

– Kaikkien osapuolten kannalta olisi suonut, että prosessi olisi ollut nopeampi. Talousrikosten esitutkinta ja syyteharkinta kestävät yleensäkin pitkään. Tässä tapauksessa tutkinnan kohteena oli runsaasti pieniä hankintoja. Myös sovintosopimuksesta käydyt neuvottelut kestivät. Asian edettyä vihdoin päätökseen on hyvä, että pääsemme palaamaan normaaliin päiväjärjestykseen, eikä tätä tarvitse jatkaa myöskään hovioikeudessa, sanoo Juha Rintamäki.

Rintamäki arvioi, ettei sovinnolla saatu kaikkea sitä, mitä korvausten yläkatto olisi laskennallisesti voinut olla. Toisaalta mutkikkaassa asiassa olisi voinut tulla huonompikin lopputulos, joten sovintoratkaisu on seurakuntayhtymän kannalta kohtuullinen.

– Laiha lopputulos on parempi kuin lihava riita, hän tuumii.

Helsingin seurakuntayhtymän johtajan Juha Rintamäen mukaan kiinteistötoimen muille työntekijöille kuluneet vuodet ovat olleet henkisesti raskaita. Hän kiittää heitä venymisestä kovien paineiden keskellä.

Helsingin seurakuntayhtymän johtajan Juha Rintamäen mukaan kiinteistötoimen muille työntekijöille kuluneet vuodet ovat olleet henkisesti raskaita. Hän kiittää heitä venymisestä kovien paineiden keskellä.

Sisäistä valvontaa on tehostettu väärinkäytösten estämiseksi

Miksi tapahtuneita väärinkäytöksiä ei huomattu aiemmin?

– Mikään järjestelmä ei ole aukoton. Meidän, kuten muidenkin yhteisöjen, toiminta perustuu viime kädessä luottamukseen. Vaikka toimintaa valvotaan, niin jos joku haluaa tehdä vilunkia ja onnistuu aktiivisesti peittämään jälkensä, tapahtuneesta ei jää heti kiinni. Tässä tapauksessa asia huomattiin omassa sisäisessä valvonnassamme. Kun asia huomattiin, sitä ryhdyttiin selvittämään.

Rintamäen mukaan valvontaa ja hankintaprosesseja on tapahtuneen jälkeen entisestään tehostettu. Jos samoille palveluntuottajille esimerkiksi hyväksytään jatkuvasti pieniä alle 5 000 euron laskuja, tähän kiinnitetään huomiota. Täysin aukottomaksi systeemiä ei missään järjestelmässä saa. Rintamäki luottaa siihen, että työntekijät, joita seurakunnissa ja niiden yhteisissä palveluissa on 1 200, ovat yleensä luottamuksen arvoisia.

Rikoksista kiinni jääneiden työyhteisölle eli seurakuntayhtymän kiinteistötoimelle kuluneet vuodet ovat Rintamäen mukaan olleet raskaita. Asiaa ei ole helpottanut se, että tutkinnan ollessa kesken siitä ei ole voitu sisäisesti kovin tarkasti kertoa.

– Tilanne on ollut henkisesti kuormittava. Lisäksi, kun henkilöt ovat olleet virasta pidätettyinä ja tutkinta kesken, heidän tilalleen ei ole voitu palkata ketään pysyvästi. Arvostan suuresti sitä, miten hienosti ihmiset ovat työnsä tehneet, yrittäneet parhaansa ja venyneet. Asian ratkeaminen on varmasti helpotus.

Jaa tämä artikkeli:

Löydä lisää näkökulmia


Keskustele Facebookissa
Keskustele ja kommentoi Facebookissa
Lähetä juttuvinkki
Lähetä juttuvinkki
Kirkko ja kaupunki -mediaan.

Tilaa Kirkko ja kaupungin viikoittainen juttukooste.