null Herätysliikejohtajat kehottavat kirkolliskokousta hylkäämään piispojen avioliittoesityksen – ”Sanoudumme irti sellaisesta opetuksesta ja opettajista”

Konservatiiviset herätysliikejohtajat tuomitsevat samaa sukupuolta olevien parisuhteiden siunaamisen. Kuva: iStock ja Helsingin seurakuntayhtymä, kuvankäsittely Jarkko Peltoluhta

Konservatiiviset herätysliikejohtajat tuomitsevat samaa sukupuolta olevien parisuhteiden siunaamisen. Kuva: iStock ja Helsingin seurakuntayhtymä, kuvankäsittely Jarkko Peltoluhta

Ajankohtaista

Herätysliikejohtajat kehottavat kirkolliskokousta hylkäämään piispojen avioliittoesityksen – ”Sanoudumme irti sellaisesta opetuksesta ja opettajista”

Keskiviikkona 20. maaliskuuta julkistetun kannanoton mukaan piispat ovat irtautuneet kirkon virallisesta avioliitto-opetuksesta ja opettavat avioliitosta Raamatun vastaisesti.

Useiden evankelis-luterilaisen kirkon konservatiivisten herätysliikkeiden johtajat julkaisivat 20. maaliskuuta kannanoton raamatullisen avioliittokäsityksen puolesta. Kannanotto on vastaus piispainkokouksen viime viikolla julkaisemaan esitykseen, jota herätysliikejohtajat luonnehtivat ”Raamatun sanan vastaiseksi”.

Piispat esittävät kirkolliskokoukselle kahden rinnakkaisen avioliittokäsityksen hyväksymistä. Näistä ensimmäisessä avioliitto ymmärretään miehen ja naisen välisenä ja toisessa kahden henkilön välisenä. Piispojen esitys antaisi samaa sukupuolta olevien parien vihkimiselle kirkossa virallisen hyväksynnän. Esitys vastaa pitkälti Norjan evankelis-luterilaisen kirkon nykyistä mallia.

Herätysliikejohtajat vetoavat kirkolliskokoukseen, että se hylkäisi piispainkokouksen esityksen avioliittokäsityksen ja -käytännön muuttamisesta. Heidän mukaansa piispat ovat esityksellään irtautuneet kirkon virallisesta avioliitto-opetuksesta, johon ovat virassaan sitoutuneet.

Luottamus piispoihin kokenut ”todellisen kolauksen”

Herätysliikejohtajien kannanotto käyttää voimakkaita ilmauksia kuvatessaan piispojen päätösesityksen seurauksia: ”Sanoudumme irti sellaisesta hengellisestä opetuksesta ja niistä opettajista, jotka opettavat avioliitosta Raamatun vastaisesti”, ja ”Suosittelemme vahvasti, että Raamattuun pitäytyvät kristityt käyttävät toimituksissa sellaisia pappeja, jotka sitoutuvat Raamatun opetukseen avioliitosta”.

Jos evankelis-luterilainen kirkko muuttaa avioliittokäsitystään piispojen esityksen mukaisesti, kannanoton allekirjoittajat sitoutuvat työskentelemään sen puolesta, että ”jokaisella kristityllä on Suomessa hengellinen koti, jossa voi hyvällä omallatunnolla olla osallisena”.

Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen toiminnanjohtaja Tom Säilä on yksi kannanoton allekirjoittajista. Hän vastasi Kirkko ja kaupungin tarkentaviin kysymyksiin sähköpostitse.

Tarkoittaako nyt julkaistu kannanotto sitä, että kahden avioliittokäsityksen mallia esittävän piispainkokouksen enemmistöllä ei ole näiden herätysliikejärjestöjen luottamusta?

– Avioliittokysymyksessä ajattelemme heidän kanssaan toisin. Siinä luottamus on kokenut todellisen kolauksen. Arvostan piispa Matti Salomäen rohkeutta jättää asiassa eriävä mielipide.

Suunnittelevatko kannanotossa mukana olevat herätysliikkeet kirkosta irtautumista, mikäli kirkolliskokous hyväksyy piispainkokouksen esityksen?

– Tarjoamme kotipaikan edelleen Suomen evankelis-luterilaisen kirkon sisäpuolella. Tarjoamme kodin myös heille, jotka kipuilevat sen kanssa, voivatko enää hyvällä omallatunnolla kuulua Suomen evankelis-luterilaiseen kirkkoon tai ovat muodollisen jäsenyytensä jättäneet.

– Toivotamme niin piispainkokouksen esitykseen pettyneet kuin kaikki muutkin tervetulleiksi liikkeidemme toimintaan, jossa yksimielisesti muun muassa näemme ja opetamme kristillisen avioliiton Jumalan asettamana ja miehen ja naisen välisenä.

Kehotatteko herätysliikkeitä lähellä olevia ihmisiä pyytämään kasteen, avioliittoon vihkimisen ja hautaan siunaamisen toimittajaksi vain sellaisia pappeja, jotka eivät vihi tai siunaa samaa sukupuolta olevia pareja?

– Henkilökohtaisesti tekisin niin. Itse sakramenttia pidän pätevänä, vaikka sen toimittaisi avioliitosta kanssani toisin ajatteleva pappi. Herätysliikkeiden vastuuhenkilöt näkevät kuitenkin tärkeänä, että papit pyrkivät opettamaan ja elämään Jumalan sanalle uskollisesti.

Sleyn toiminnanjohtaja Tom Säilä arvostaa Lapuan piispa Matti Salomäkeä, joka jätti piispainkokouksen esitykseen eriävän mielipiteen. Kuva: Mirkku Merimaa

Sleyn toiminnanjohtaja Tom Säilä arvostaa Lapuan piispa Matti Salomäkeä, joka jätti piispainkokouksen esitykseen eriävän mielipiteen. Kuva: Mirkku Merimaa

”Uskoville” kehotus välttää konflikteja ja kärjistämistä sosiaalisessa mediassa

Herätysliikejohtajat suuntaavat viestin myös herätysliikkeitä lähellä oleville ihmisille. Kannanotto kehottaa heitä välttämään konflikteja ja tarpeetonta kärjistämistä sosiaalisen median keskustelupalstoilla tai muissa kohtaamisissa.

”Ketään ei pidä loukata tarkoituksellisesti. Kehotamme uskovia rukoukseen ja välttämään äkillisten johtopäätösten tekemistä”, kannanotossa sanotaan.

Kannanotto kertaa konservatiivisten herätysliikkeiden näkemyksen, jonka mukaan samaa sukupuolta olevien parisuhteiden siunaaminen ja sellaisessa suhteessa eläminen ei ole hyväksyttävää ja Uuden testamentin opetuksen mukaista.

”Homoseksuaalisen taipumuksen kanssa kipuilevat ihmiset eivät ole jollain tavoin syntisempiä kuin muut ihmiset. Olemme sitoutuneet tukemaan ja rohkaisemaan homoseksuaalisuutta kokevia kilvoittelemaan Raamatun mukaisessa elämässä”, kannanotossa linjataan.

Kannanoton raamatullisen avioliittokäsityksen puolesta” allekirjoittajat edustavat Suomen Luterilaista Evankeliumiyhdistystä, Suomen Ev.lut. Kansanlähetystä, Suomen Raamattuopiston Säätiötä, Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Finland -yhdistystä, Laestadianernas Fridsföreningars Förbund -yhdistystä, Lähetysyhdistys Rauhan Sanaa, Uusheräystä, Länsi-Suomen Rukoilevaisten yhdistystä, Suomen teologista instituuttia sekä Esikoiset ry:tä.

Jaa tämä artikkeli:

Löydä lisää näkökulmia


Keskustele Facebookissa
Keskustele ja kommentoi Facebookissa
Lähetä juttuvinkki
Lähetä juttuvinkki
Kirkko ja kaupunki -mediaan.

Tilaa Kirkko ja kaupungin viikoittainen juttukooste.