null Kolmannes kirkolliskokousedustajista tukee eheytyshoitoja vastustavaa kansalaisaloitetta – joukossa viisi piispaa

Piispat Teemu Laajasalo ja Kaisamari Hintikka tukevat kansalaisaloitetta, joka tähtää niin sanottujen eheytyshoitojen kieltämiseen.

Piispat Teemu Laajasalo ja Kaisamari Hintikka tukevat kansalaisaloitetta, joka tähtää niin sanottujen eheytyshoitojen kieltämiseen.

Ajankohtaista

Kolmannes kirkolliskokousedustajista tukee eheytyshoitoja vastustavaa kansalaisaloitetta – joukossa viisi piispaa

Allekirjoittajien mukaan seksuaalinen suuntautuminen ja sukupuoli-identiteetti eivät ole ulkopuolelta muokattavia asioita, vaan osa ihmisen sisintä.

Parhaillaan Turussa koolla olevan kirkolliskokouksen 37 edustajaa on allekirjoittanut kannanoton, jossa ilmaistaan tuki Ehjänä syntynyt -kansalaisaloitteelle. Kirkolliskokouksessa on 109 edustajaa, joiden joukossa on pappeja, maallikoita, yhdeksän piispaa ja kenttäpiispa.

Eheytyshoitojen kieltämiseen tähtäävän Ehjänä syntynyt – loppu ”eheytyshoidoille” kansalaisaloitteen oli 5.8. puoleenpäivään mennessä allekirjoittanut yli 34 000 ihmistä. Kansalaisaloite etenee eduskunnan käsiteltäväksi, jos siihen kertyy vähintään 50 000 kannatusilmoitusta kuuden kuukauden kuluessa.

Aloitteen tavoitteena on kieltää toiminta, joka tähtää seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien identiteetin ”eheyttämiseen” eli muuttamiseen siten, että heistä tulisi cis-sukupuolisia heteroita. Tätä tapahtuu muun muassa konservatiivisissa uskonnollisissa yhteisöissä.

Piispa Hintikka allekirjoitti myös kansalaisaloitteen

Piispoista kannanoton allekirjoittivat sekä Espoon piispa Kaisamari Hintikka että Helsingin piispa Teemu Laajasalo. Heidän lisäkseen nimensä kannanottoon laittoivat arkkipiispa Tapio Luoma, Turun arkkihiippakunnan piispa Mari Leppänen ja Porvoon piispa Bo-Göran Åstrand. Hintikka kertoo allekirjoittaneensa jo aiemmin kansalaisaloitteen. Niinpä oli vain loogista, että hän lähti mukaan myös kirkolliskokousedustajien kannanottoon.

– Toki on tutkittava, onko kansalaisaloitteen sisältö kokonaisuudessaan vielä riittävän laaja laiksi. Minusta on joka tapauksessa tärkeää nostaa asia esille. Eheytyshoidoissa on kyse hengellisestä väkivallasta ja puuttumisesta synnynnäiseen osaan ihmistä ja hänen identiteettiinsä. Kyllä minun täytyy tällaiseen myös piispana puuttua ja kertoa kirkon näkökulmasta, että tällainen toiminta on väärin, Hintikka perustelee.

Helsingin hiippakunnan edustajista seitsemän yhdestätoista halusi ilmaista kansalaisaloitteelle tukensa, Espoon yhdeksästä edustajasta näin teki viisi. Kannanoton otti kirkolliskokouksessa esille maallikkoedustaja Viivi Ali-Löytty.

– Kerroin lyhyesti kannanotosta koko salille ilmoitusasioiden yhteydessä ja pyysin olemaan yhteydessä, jos haluaa tulla mukaan allekirjoittajaksi. Lisäksi jaoin kannanoton tekstin Muutoksen tuuli -ryhmittymän Facebook-ryhmään ja keräsin kannattajia myös sitä kautta, Ali-Löytty kertoo.

Eheyttäminen ei missään nimessä kuulu kristillisiin yhteisöihin, sillä se on hengellistä väkivaltaa. 

- Viivi Ali-Löytty

Hänen mukaansa kirkolliskokouksen on tärkeää käydä vuoropuhelua yhteiskunnassa ja liittyä myös kirkon ulkopuolella käytäviin keskusteluihin.

– Ehjänä syntynyt -kansalaisaloite asettuu puolustamaan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvia, joita esimerkiksi uskonnolliset yhteisöt ovat satuttaneet tai vaarassa satuttaa. Eheyttäminen ei missään nimessä kuulu kristillisiin yhteisöihin, sillä se on hengellistä väkivaltaa. Tämän halusin sanoa yhdessä muiden kirkolliskokousedustajien kanssa, Ali-Löytty sanoo.

”Me kaikki olemme Jumalalle rakkaita itsenämme”

Kirkolliskokousedustajien kannanoton mukaan eheytyshoidot ovat tuhoisia sateenkaarinuorten ja -aikuisten mielenterveydelle, eikä niitä pidä missään olosuhteissa hyväksyä. Seksuaalinen suuntautuminen ja sukupuoli-identiteetti eivät ole ulkopuolelta muokattavia asioita, vaan osa ihmisen sisintä. Eheytyshoidot ovat näin ollen väkivaltaa.

Kirkolliskokousedustajat perustavat näkemyksensä eheytyshoitojen vaarallisuudesta Suomen Psykiatriyhdistyksen kannanottoon, Kirkkohallituksen tekemään Sateenkaarinuorten hyvinvointi seurakunnissa -julkaisuun sekä kristilliseen uskoon, jonka mukaan jokainen ihminen on luotu Jumalan kuvaksi ja arvokas juuri sellaisena kuin on.

Allekirjoittaneet kirkolliskokousedustajat antavat tukensa Ehjänä syntynyt -aloitteelle ja vetoavat seurakuntalaisiin ja kirkollisiin päättäjiin, että mahdollisimman moni toimisi samoin.

Raamattu opettaa, että jokainen ihminen on arvokas sellaisenaan ja me kaikki olemme Jumalalle rakkaita itsenämme. Erityisesti tästä näkökulmasta on surullista ja tuomittavaa, että eheytyshoitoja edelleen esiintyy joissain kristillisissä piireissä. Haluamme tuoda esiin, ettei tämä ole kirkon kanta tai hyväksyttävää kristillisissä yhteisöissä, kommentoi kirkolliskokousedustaja, Helsingin tuomiorovasti Marja Heltelä.

Kirkolliskokous kokoontuu parhaillaan Turun kristillisellä opistolla. Kokouksessa käsitellään muun muassa edustaja-aloitteita toiminnallisesta tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmasta sekä samaa sukupuolta olevien parien vihkimisestä ja siunaamisesta.

Viime mainitusta on tehty aloite, jossa toivotaan piispainkokouksen selvittävän ratkaisua, jossa tunnustettaisiin kirkossa vallitsevat erilaiset näkemykset niin, että ne eivät olisi ykseyden este. Vihkiminen olisi tämän aloitteen 44 allekirjoittajan mukaan tällöin papille mahdollista, vaan ei pakollista.

Jaa tämä artikkeli:

Löydä lisää näkökulmia


Keskustele Facebookissa
Keskustele ja kommentoi Facebookissa
Lähetä juttuvinkki
Lähetä juttuvinkki
Kirkko ja kaupunki -mediaan.

Tilaa Kirkko ja kaupungin viikoittainen juttukooste.