null Gurun opissa: Jumalassa ei ole tilaa epätasa-arvolle

Hengellisyys

Gurun opissa: Jumalassa ei ole tilaa epätasa-arvolle

Yhdysvaltalainen hengellinen ohjaaja Kathleen Fischer tekee tilaa naisille, jotka haluavat olla sekä feministejä että kristittyjä.

Kathleen Fischer on toiminut yli kolmekymmentä vuotta naisten hengellisenä ohjaajana. Kuunnellessaan naisten kokemuksia hän on nähnyt, miten syvästi seksismi ja patriarkaalinen kulttuuri yhä vaikuttavat naisten arkeen ja hengellisiin kokemuksiin.

Toisaalta hän on myös nähnyt, miten naiset ovat löytäneet voimansa ja kykynsä, kun he ovat päässeet kertomaan oman tarinansa ja jakamaan kokemuksiaan pelkäämättä ja omilla sanoillaan eikä niin kuin niistä joidenkuiden toisten mielestä ja kulttuuri­oletusten mukaisesti olisi pitänyt puhua.

Hengellisen ohjauksen päämääränä on oppia havaitsemaan Jumalan läsnäolo omassa elämässä sekä oppia kuuntelemaan omia ja toisten uskon kokemuksia.

Kaikki teologia nousee ihmisten ja yhteisöjen uskon kokemuksista. Naisten kokemukset ovat yhtä tärkeitä kuin miesten ja se, miten naiset ymmärtävät Jumalan ilmoituksen, on yhtä tärkeää kuin se, miten miehet sen ymmärtävät.

Naisten kokemukset ja näkemykset ovat silti jääneet usein kuulematta. Raamattua ja teologiaa on tulkittu miesten näkökulmasta, ei ihmisten.

Kathleen Fischer sanoo ymmärtävänsä feministejä, jotka kokevat seksismin ja patriarkalismin olevan niin syvällä juutalaiskristillisessä perinteessä, että sitä on mahdoton muuttaa. Hän itse ei ole kuitenkaan menettänyt toivoaan, vaan tahtoo olla luomassa tilaa naisille, jotka haluavat olla sekä feministejä että kristittyjä.

Ihmisinä meitä ei määrittele ensi­sijaisesti tietoisuutemme, osaamisemme eikä sukupuolemme.

Jumalasta voi puhua muutenkin kuin miehisin kuvin, ja Raamatusta löytyy puhuttelevia naishahmoja, Kathleen Fischer muistuttaa. Jeesuksen hän näkee ystävänä, veljenä ja matkakumppanina. Jeesuksen äitiä Mariaa hän kutsuu Maria Nasaretilaiseksi. Tämä ei ole vain Neitsyt Maria vaan ennen kaikkea nuori nainen, joka lähtee kertomaan raskaudestaan toiselle raskaana olevalle naiselle, Elisabetille, jotta he voivat jakaa kokemuksiaan.

Alkuaan Jeesuksen seuraan mahtuivat tasavertaisina niin miehet kuin naisetkin.

Fischer tunnetaan hengellistä ohjaus­ta käsittelevästä kirjastaan Women at The Well. Kirjan nimi viittaa Jeesuksen ja samarialaisen naisen kohtaamiseen kaivolla. Kertomus on Fischerin mielestä upea esimerkki hengellisestä kohtaamisesta, jossa sukupuoli, sosiaalinen asema ja etninen tausta ylittyvät ja yhtäkkiä Jeesus ja nainen ovat uppoutuneet keskusteluun siitä, mistä elämän syvin lähde löytyy.

”Jumalassa ei ole sijaa hierarkialle, epätasa-arvolle eikä jaotteluille”, Kathleen Fischer kirjoittaa. Kolmiyhteisen Jumalan sisällä on rakkauden vuorovaikutus ja yhdenvertaisuus.

Jos tahdomme olla toistemme tasavertaisia kumppaneita, meidän tulisi löytää oma äänemme ja kuulla toistemme ääni. Erityisesti meidän tulisi kuunnella niiden ääntä, joilla ei vielä ole omaa ääntä tai joiden sanat ovat hukassa. Fischer tietää sen omasta kokemuksestaan. Hän on toiminut terapeuttina dementiaa sairastavien ja heidän läheistensä parissa, ja hänellä itsellään on vaikeasti vammainen tytär, jonka rinnalla hän on elänyt.

Ihmisinä meitä ei määrittele ensi­sijaisesti tietoisuutemme, osaamisemme eikä sukupuolemme. Meidät määrittelee kykymme olla vuorovaikutuksessa ja suhteessa toisiimme. Siinä vuorovaikutuksessa haavoitumme ja paranemme.

Hengellistä ohjausta ystävysten kesken

Hengellisen ohjauksen tai matkakumppanuuden ryhmän voit muodostaa vaikka parin ystäväsi kanssa. Sovitte missä, milloin ja kuinka kauan kokoonnutte. Päätätte kuunnella toistenne kokemuksia mestaroimatta toisianne. Voitte aloittaa esimerkiksi pohtimalla näitä kysymyksiä: Mitä Jumala kerran merkitsi minulle? Mitä hän merkitsee minulle nyt? Mitä toivon tulevaisuudessa häneltä?

 

Jaa tämä artikkeli:

Löydä lisää näkökulmia


Keskustele Facebookissa
Keskustele ja kommentoi Facebookissa
Lähetä juttuvinkki
Lähetä juttuvinkki
Kirkko ja kaupunki -mediaan.

Tilaa Kirkko ja kaupungin viikoittainen juttukooste.