null Gurun opissa: Mitä tosi ystävyys on?

Hengellisyys

Gurun opissa: Mitä tosi ystävyys on?

Ystävyys punnitaan hädässä ja ilossa toisen puolesta, opettaa 1100-luvulla elänyt munkki Aelred.

Aelred etsi kiihkeästi tovereittensa suosiota ja toisten ihmisten rakkautta ja kiintymystä. Hän häilyi rakastumisten ja ystävyyssuhteiden välillä, kunnes hän luostarin hiljaisuudesta, työn, levon ja rukouksen vuorovaikutuksesta sekä yhteiselämästä veljien kanssa löysi vähitellen sen rauhan ja ystävyyden, mitä oli etsinyt.

24-vuotias Aelred työskenteli Skotlannin kuninkaan hovimiehenä, kun hänet lähetettiin vuonna 1134 Yorkin arkkipiispan luokse ottamaan selkoa uudesta luostariyhteisöstä. Sen olivat perustaneet Rye-joen laaksoon Ranskasta tulleet sistersiläismunkit. Menomatkalla Aelred kävi tutustumassa itse luostariin. Paluumatkalla hän päätti vielä poiketa luostariin muutamaksi päiväksi, mutta päättikin sitten jäädä sinne, pyrkiä noviisiksi ja vaihtaa elämän kuninkaan palveluksessa luostarin hiljaisuuteen.

Aelrediin teki vaikutuksen luostarissa vallinnut yhteishenki. Miesten kesken ei näyttänyt olevan riitoja tai kärhämiä. Siellä ei myöskään tarvinnut kuulla kenenkään vääryyttä kärsineen raivoa ja vaikerrusta, mihin Aelred oli tottunut vastatessaan taloudenpidosta kuninkaan hovissa. "Kaikkialla vallitsee rauha ja levollisuus sekä ihana vapaus maallisten asioiden hullunmyllystä", hän kuvasi kokemustaan.

 

Ihmissuhteet askarruttivat Aelredia koko hänen elämänsä ajan. Erityisesti hän pohti, mitä tosi ystävyys on. Siitä hän kirjoitti myös tunnetuimman kirjansa. Hengellisestä ystävyydestä -niminen pieni kirja pohjautuu hänen luostarin hengellisenä ohjaajana käymiinsä keskusteluihin.

Ystävyyttä eivät korista silkkikankaat tai jalokivet. Sitä ei kohota virka-asema eikä ylpistä maallinen kunnia.

Kirjan keskeinen kysymys on, miten veljien välinen ystävyys voisi säilyä. Aelredin tärkein esikuva ystävyydessä on Jeesus, joka antoi koko elämällään esimerkin ystävyydestä. Ystävyyttä ei ole ilman rakkautta. Rakkaus on tosin vielä jotain enemmän, koska se sulkee piiriinsä jopa viholliset. Ystävä taas on sellainen, jolle voi pelotta avata sydämensä ja sen salaisuudet. "Se, joka pysyy ystävyydessä, pysyy Jumalassa ja Jumala hänessä", kiteyttää Aelred.

Hän pohtii ystävyyttä monenlaisin kielikuvin. Siellä, missä ystävä on toisen kanssa hyvin läheinen, he ovat kuin yksi sydän ja yksi sielu, Aelred kuvailee. Hengellisessä ystävyydessä Pyhä Henki on läsnä kuin kolmantena jäsenenä.

 

Aelred käsittelee ystävyyttä myös hyvin käytännönläheisesti. Miten ystävyys syntyy? Keiden välillä se on mahdollinen? Mihin ystävyyden tulisi perustua ja mitkä ovat sen vaikuttimet?

Ystävän valinnassa Aelredin mukaan tärkein peruste on keskinäinen luottamus. Ystävyyden turmelee toisen solvaaminen, salaisuuksien paljastaminen ja takanapäin tehty toisen halventaminen. Ystävyys punnitaan hädässä ja ilossa toisen puolesta. Ystävien kesken vallitsee tasa-arvo, vastavuoroisuus ja avoimuus. "Sitä silkkikankaat tai jalokivet eivät korista. Sitä virka-asema ei kohota eikä maallinen kunnia ylpistä", Aelred kirjoittaa.

Pohdi ystäväsi kanssa ystävyyttä

Aelred Rievaxlainen antaa käytännön neuvoja siitä, miten valita ystävä sekä miten punnita omia ja ystävän vaikuttimia, ystävyyden luonnetta ja ystävän luotettavuutta. Kaikkia näitä voi pohtia paitsi ystävyys- myös itsetutkiskeluna.

Jos sinulla on hyvä ystävä, miettikää kesällä yhdessä ystävyyttänne vaikka saunassa. Miten teistä tuli ystäviä? Miten löysitte toisenne? Miksi olette ystäviä? Millainen sinä ystävänä olet? Mistä voitte puhua keskenänne? Millainen luottamus teillä on? Miten ylläpidätte ystävyyttänne? Voitteko rukoilla toistenne puolesta?

Ohjaajana Aelred Rievaxlainen

Aelred Rievaxlainen syntyi Englannissa vuonna 1110. Hänet otettiin 14-vuotiaana Skotlannin kuninkaan Daavid I:n hoviin, jossa hänellä olisi ollut mahdollisuus luoda uraa kuninkaan taloudenpidosta vastaavana. 24-vuotiaana Aelred liittyi kuitenkin uuteen sistersiläismunkkien perustamaan Rievaulx´n luostariin. Hänestä tuli myöhemmin luostarin noviisimestari ja johtaja eli apotti ja myös viiden muun luostarin johtaja. Aelredia voi sanoa hengellisen ystävyyden apotiksi. Hänen tunnetuin kirjansa on De spiritali amicitia. Se on julkaistu suomeksi vuonna 2011 nimellä Hengellisestä ystävyydestä.

Jaa tämä artikkeli:

Löydä lisää näkökulmia


Keskustele Facebookissa
Keskustele ja kommentoi Facebookissa
Lähetä juttuvinkki
Lähetä juttuvinkki
Kirkko ja kaupunki -mediaan.

Tilaa Kirkko ja kaupungin viikoittainen juttukooste.