null Helsingin hiippakuntaan laaditaan ohjeet seksuaaliseen häirintään puuttumiseksi

Piispa Teemu Laajasalon mukaan #metoo-kampanja on osoittanut seksuaalisen häirinnän laajuuden yhteiskunnassa.

Piispa Teemu Laajasalon mukaan #metoo-kampanja on osoittanut seksuaalisen häirinnän laajuuden yhteiskunnassa.

Ajankohtaista

Helsingin hiippakuntaan laaditaan ohjeet seksuaaliseen häirintään puuttumiseksi

Piispa Teemu Laajasalo päätti työryhmän perustamisesta. Asiaan vaikutti #metoo-kampanja.

Helsingin hiippakunnan piispa Teemu Laajasalo on päättänyt perustaa työryhmän, joka laatii hiippakunnalle ohjeet seksuaalisen häirinnän ja hyväksikäytön tunnistamiseksi ja niissä tilanteissa toimimiseksi. Laajasalo perustelee työryhmän tarvetta sosiaalisessa mediassa alkaneella #metoo-kampanjalla. Hän ei usko, että kirkko on ongelmien ulkopuolella, joten asiaa on syytä selvittää myös siellä.

– On pohdittava, onko kirkossa sellaisia valtasuhteita ja tilanteita, joissa erityisesti voi ilmetä häirintää tai hyväksikäyttöä, perustelee Laajasalo hiippakunnan nettisivuilla.

Laajasalon mukaan #metoo-kampanja on nostanut esiin erityisesti naisten ja tyttöjen häirinnän ja hyväksikäytön kokemukset. Väärinkäytösten laajuus on pysäyttänyt, herättänyt hämmennystä, pettymystä ja halua muutokseen.

– Kampanja on noussut yksittäisten ihmisten kokemuksista, mutta levitessään se on paljastanut laajamittaisen ongelman rakenteissa, kielessä ja kulttuurissa, kirjoittaa Laajasalo.

Piispan tehtävänä on kirkkojärjestyksen mukaan ”edistää hyvää työyhteyttä seurakunnissa” ja valvoa, että työntekijät ”käyttäytyvät elämässään kristillisesti”. Tähän vedoten Laajasalo päätti työryhmästä, jonka puheenjohtajana ja koollekutsujana toimii hiippakunnan lakimiesasessori Ritva Saario.

Työryhmään on tarkoitus saada jäsenet myös Helsingin poliisista, rikosuhripäivystyksestä ja seurakunnan luottamushenkilöistä ja työntekijöistä. Lisäksi ryhmä voi käyttää asiantuntijoita.

Työryhmä kutsutaan koolle joulukuussa ja ohjeet on tarkoitus julkaista alkuvuodesta. Jos sitä ennen ilmenee väärinkäytöksiä tai kysymyksiä, Laajasalo neuvoo ottamaan yhteyttä lakimiesasessoriin.

Tarvitaan selkeä malli, jotta uhrit saavat apua

Piispa Laajasalon mukaan #metoo-kampanja on tärkeä ja osoittanut ongelman mittasuhteet. Siksi hiippakunnan pitää hänen mielestään rakentaa selkeä toimintamalli, jossa seksuaalista häirintää tai hyväksikäyttöä kokevat, sitä epäilevät tai todistavat ihmiset saavat sekä tarvittavaa tukea että ohjeet asian eteenpäin viemiseksi poliisille tai tuomiokapitulille.

– Olen seurannut kampanjaa ja Ruotsin kirkon kannanottoja. Eri kirkollisilla toimijoilla on ennestään ollut ohjeita hyvän käytöksen edistämisestä ja epäkohtiin puuttumisesta, mutta tällaista selkeää toimintamallia ei ole ollut ainakaan meidän hiippakunnassamme, Laajasalo sanoo Kirkko ja kaupungille.

Laajasalon mukaan Helsingin hiippakunnassa on valmistelussa yksi aiheeseen liittyvä ja julkisuudessa esillä ollut kantelu elokuun alusta. Siinä helsinkiläispappia epäillään seksuaalisesta häirinnästä ja hyväksikäytöstä. Muita vastaavia ei ole nyt tiedossa. Käsittelyaikataulu on vielä avoin.

– Kaikki tuomiokapitulille toimitetut kantelut käsitellään kapitulin istunnossa. Sitä edeltää valmisteluvaihe, jossa asia tutkitaan ja esittelijä valmistelee päätösehdotuksen.

Työryhmän tarkka kokoonpano selviää myöhemmin, mutta tavoitteena on laaja edustus. Koska häirintä- ja hyväksikäyttöepäilyt ovat poliisiasia, on itsestään selvää, että työryhmään tarvitaan poliisi. Asiantuntijana voidaan kuulla esimerkiksi kirkon perheneuvojia, jos työryhmä niin hyväksi katsoo.

Laajasalon mukaan kirkossa on sekä hengellisiä, psykologisia että kasvatuksellisia valtasuhteita, joissa on mahdollisuuksia myös väärinkäytöksille. Jos tällaisia tapauksia jatkossa tulee ilmi, on hyvä, että menettelytavat asiaan tarttumiseksi ovat selvät.

Jaa tämä artikkeli:

Löydä lisää näkökulmia


Keskustele Facebookissa
Keskustele ja kommentoi Facebookissa
Lähetä juttuvinkki
Lähetä juttuvinkki
Kirkko ja kaupunki -mediaan.

Tilaa Kirkko ja kaupungin viikoittainen juttukooste.