null Helsingissä alkoi lähisuhdeväkivaltaa ehkäisevä kampanja Rakaskin ihminen voi satuttaa – erityisesti lapsiin kohdistuva väkivalta on lisääntynyt

Kampanjassa kerrotaan lapsille ja nuorille heidän perusoikeuksistaan viidellä avainviestillä, jotka pohjautuvat YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen. Kerronta lainaa sosiaalisesta mediasta tuttua put a finger down -muotoa.

Kampanjassa kerrotaan lapsille ja nuorille heidän perusoikeuksistaan viidellä avainviestillä, jotka pohjautuvat YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen. Kerronta lainaa sosiaalisesta mediasta tuttua put a finger down -muotoa.

Ajankohtaista

Helsingissä alkoi lähisuhdeväkivaltaa ehkäisevä kampanja Rakaskin ihminen voi satuttaa – erityisesti lapsiin kohdistuva väkivalta on lisääntynyt

Helsingin seurakuntien perheneuvoja Mari Kinnunen muistuttaa, että lähisuhdeväkivalta voi aiheuttaa isoja vaurioita ihmisen elämään.

Lähisuhdeväkivallalla tarkoitetaan väkivaltaa, jonka tekijä ja kohde ovat tai ovat olleet keskenään läheisessä suhteessa. Väkivalta voi kohdistua nykyiseen tai entiseen kumppaniin, lapseen, lähisukulaiseen tai muuhun läheiseen. Se voi olla fyysisen lisäksi myös henkistä, seksuaalista tai taloudellista.

Helsingin kaupungin tuottamassa Rakaskin ihminen voi satuttaa -kampanjassa on mukana Helsingin seurakuntien perheneuvonta ja monta muuta alan toimijaa.

Perheneuvoja Mari Kinnunen seurakuntien perheneuvonnasta pitää tärkeänä, että lähisuhdeväkivallan ehkäisemisestä kampanjoidaan säännöllisesti.

– Tällä kertaa on viestinä se, että apua on saatavilla sekä väkivaltaa kokeville että sen tekijöille. Haluamme olla kampanjassa mukana senkin vuoksi, että näin ihmiset saavat tietää, että myös seurakuntien perheneuvonnasta saa apua.

Väkivalta liittyy valitettavan monen asiakkaan elämään.

Perheneuvojan kanssa voi keskustella siitä, missä lähisuhdeväkivallan rajat menevät. Fyysisen väkivallan lisäksi on henkistä väkivaltaa, joka sisältää pelottelua, syyttelyä ja vähättelyä. Moni ei miellä sitä väkivallaksi.

– Tutkimuksen mukaan helsinkiläislapsiin kohdistunut väkivalta on lisääntynyt, ja se tulee usein omien vanhempien taholta, jotka ovat lapsiinsa nähden aina valta-asemassa. Yhtenä tekijänä lukujen kasvamiseen saattaa olla myös sosiaalinen media, jonka kautta tapahtuu kiusaamista, Kinnunen sanoo.

– Lapset eivät juuri ota meihin suoraan yhteyttä. Lapsi voi kuitenkin kertoa ongelmista tutulle ja turvalliselle aikuiselle, esimerkiksi seurakuntien lapsi- ja nuorisotyön työntekijälle. Tämä voi sitten ohjata hänet ammattiauttajan puheille.

Perheneuvoja Mari Kinnusen mukaan lapsi ja nuori voi kohdata lähisuhdeväkivaltaa myös kaverien taholta sosiaalisessa mediassa.

Perheneuvoja Mari Kinnusen mukaan lapsi ja nuori voi kohdata lähisuhdeväkivaltaa myös kaverien taholta sosiaalisessa mediassa.

Kinnusen mukaan perheneuvonnassa kysytään jo alkuhaastattelussa, onko asiakas kokenut lähisuhdeväkivaltaa.

– Väkivalta liittyy valitettavan monen asiakkaan elämään. Akuuteissa tapauksissa ohjaamme asiakkaan hakemaan apua myös siihen erikoistuneilta toimijoilta, kuten Maria Akatemiasta, Miessakit-yhdistyksestä tai Helsingin lähisuhdeväkivaltatyön yksiköstä.

Kinnunen toteaa, että lähisuhdeväkivallalla voi olla vakavat seuraukset. Se aiheuttaa pelkoa ja turvattomuutta ja vaikuttaa ihmisten väliseen kiintymyssuhteeseen.

– Kehittyvän lapsen itsetuntoon ja -itseymmärrykseen väkivallalla saattaa olla hyvinkin tuhoisa vaikutus. Tämä voi tapahtua yhtä lailla vanhemman tekemän väkivallan kuin kaverin kiusaamisen seurauksena.

Viiden kohdan testi

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kouluterveyskyselystä käy ilmi, että huoltajien tai lapsesta huolta pitävien aikuisten lapsiin kohdistama väkivalta kasvaa edelleen Helsingissä. Noin yksi viidestä neljäs- ja viidesluokkalaisesta pojasta on kokenut fyysistä väkivaltaa edellisen vuoden aikana. Lähes puolet kahdeksas- ja yhdeksäsluokkalaisista tytöistä puolestaan on kohdannut henkistä väkivaltaa heistä huolta pitävien aikuisten taholta.

Viime vuonna 20–64-vuotiaista helsinkiläisistä yli 8 prosenttia koki lähisuhdeväkivaltaa ja yli 65-vuotiaista yli 4 prosenttia. Naiset kokevat lähisuhdeväkivaltaa useammin kuin miehet.

Rakaskin ihminen voi satuttaa -kampanjassa kerrotaan lapsille ja nuorille heidän perusoikeuksistaan viidellä avainviestillä, jotka pohjautuvat YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen. Kerronta lainaa sosiaalisesta mediasta tuttua put a finger down -muotoa. Nuoria myös rohkaistaan kertomaan eteenpäin, jos lapsi tai nuori itse tai joku hänen läheisensä on kokenut väkivaltaa.

Tee testi: 
Laske sormi, jos

  • et voi olla oma itsesi kotona
  • jos joku saa sinut tuntemaan itsesi arvottomaksi
  • sinua pelottaa kotona, koulussa tai kavereiden kanssa
  • sinusta ei pidetä huolta
  • kehosi koskemattomuutta on loukattu.

Tunnistatko lähisuhdeväkivallan?

  • huudatko, raivoatko tai rikotko tavaroita?
  • vähätteletkö, uhkaatko tai kiristätkö läheistäsi?
  • kontrolloitko läheisesi toimintaa, rahankäyttöä tai ihmissuhteita?
  • oletko kovakourainen läheistäsi kohtaan?
  • toimitko seksuaalisesti vastoin toisen tahtoa?  

Lisätiedot: www.hel.fi/viisisormea

Jaa tämä artikkeli:

Löydä lisää näkökulmia


Keskustele Facebookissa
Keskustele ja kommentoi Facebookissa
Lähetä juttuvinkki
Lähetä juttuvinkki
Kirkko ja kaupunki -mediaan.

Tilaa Kirkko ja kaupungin viikoittainen juttukooste.