null Helsinki-apu sai valtiovallalta tunnustuspalkinnon – yli 70-vuotiaille soitettiin 67 902 puhelua

Susanna Savela soitti keväällä 2020 vanhuksille Alppilan kirkosta.

Susanna Savela soitti keväällä 2020 vanhuksille Alppilan kirkosta.

Ajankohtaista

Helsinki-apu sai valtiovallalta tunnustuspalkinnon – yli 70-vuotiaille soitettiin 67 902 puhelua

Helsingin kaupungin ja seurakuntien organisoima Helsinki-apu sai Avoin hallinto -hankkeen Demokratiatunnustuksen.

Valtiovarainministeriön koordinoiman Avoin hallinto -hankkeen Demokratiatunnustukset myönnettiin 13.10. Demokratiapäivän kunniaksi järjestetyssä tilaisuudessa Kuntatalolla.

Tunnustuksen saivat Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Helsinki-apu-toiminnastaan ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) monikielisen ja -kanavaisen koronaviestinnän toimintaryhmä. Tänä vuonna tunnustuksen erityisenä teemana oli koronapoikkeusaikana kehitetyt hallinnon ja kansalaisjärjestöjen yhteistyömuodot.

Vapaaehtoiset jakoivat 3 662 ruokakassia, tekivät 342 lääkekuljetusta ja toimittivat 2 535 lähinnä hävikkiruuasta koostettua akuuttikassitoimitusta.

Ehdotuksen arvioinnissa kiinnitettiin huomiota siihen, miten yhteistyömuoto on mahdollistanut toiminnan tai palvelun jatkamisen poikkeusoloissa. Tunnustus jaettiin toimijoille, jotka pystyivät tarjoamaan tukea ja apua uudella tavalla niin, että huomioon oli otettu myös saavutettavuuskysymykset ja niiden ihmisten tuen tarve, jotka eivät pysty käyttämään esimerkiksi digitaalisia palveluja itsenäisesti.

Lisäksi tunnustuksen jakamisessa arvioitiin sitä, miten tukea pystyttiin tarjoamaan uusille kohderyhmille, miten poikkeusajan rajoitusten vaikutusten arviointi oli otettu huomioon eri kohderyhmien näkökulmasta ja mitä tuloksia uudella toimintatavalla oli saatu aikaan.

Tuhansia ruokakasseja ja sadoittain lääkekuljetuksia

Helsingin kaupungin ja Helsingin seurakuntien yhdessä organisoima Helsinki-apu tarjosi käytännön apua ja henkistä tukea yli 70-vuotiaille helsinkiläisille. Avun toteuttamisessa olivat mukana Suomen Punainen Risti, Helsinki Missio, Diakonissalaitos sekä lukuisat vapaaehtoiset ja yritysyhteistyökumppanit.

Helsinki-avussa ikäihmisiltä itseltään kysyttiin heidän tarpeistaan pandemian aiheuttamassa uudessa tilanteessa ja vastattiin näihin tarpeisiin. Auttamistyössä pystyttiin hyödyntämään kaikkien yhteistyökumppaneiden erityistä osaamista. Yhteistyömallia voidaan hyödyntää myös tulevaisuudessa niin kriisitilanteissa kuin normaalioloissa.

Kaupungin ja seurakuntien työntekijät soittivat pandemian alusta elokuun 2020 loppuun mennessä 67 902 puhelua yli 70-vuotiaille. Vapaaehtoiset jakoivat 3 662 ruokakassia, tekivät 342 lääkekuljetusta ja toimittivat 2 535 lähinnä hävikkiruuasta koostettua akuuttikassitoimitusta. Lisäksi soitettiin noin 700 keskusteluapua tarjoavaa puhelua.

Vapaaehtoiset veivät ikäihmisille ruokaa ja lääkkeitä.

Vapaaehtoiset veivät ikäihmisille ruokaa ja lääkkeitä.

Monen toimijan yhteistyö oli Helsinki-avun ydin

Tunnustuspalkinnon otti vastaan Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja Tommi Laitio. Hän kertoi tilaisuudessa, että toimintamalli luotiin kahdessa viikossa eikä Helsinki-apu olisi ollut mahdollista ilman yhteistyötä.

Helsingin seurakuntayhtymän johtaja Juha Rintamäki iloitsee tunnustuksesta.

– Nöyräksi vetää näin arvovaltainen tunnustus. On arvokasta, että hyvät teot huomataan. Helsinki-avussa on kysymys tuhansien Helsingin kaupungin ja seurakuntien työntekijöiden ja vapaaehtoisten sekä Suomen Punaisen Ristin, Helsinki Mission ja Diakonissalaitoksen toimijoiden tekemästä työstä, Rintamäki sanoo.

Demokratia merkitsee minulle paitsi kansanvaltaa ja asioiden hoitamisen tapaa niin myös mahdollisuuksia osallistua ja toteuttaa asioita.
– Juha Rintamäki

Toiminta ei Rintamäen mukaan olisi ollut mahdollista ilman lukuisien helsinkiläisten ja useiden yritysyhteistyökumppaneiden mukaan tulemista.

– Tämä valtiovallan myöntämä demokratiatunnustus on kaikille heille ja myös niille monille, jotka tuolloin kannustivat ja tukivat, Rintamäki sanoo.

Rintamäen mukaan se, että kyse on Demokratiapalkinnosta, on erityisen hienoa.

– Demokratia merkitsee minulle paitsi kansanvaltaa ja asioiden hoitamisen tapaa niin myös mahdollisuuksia osallistua ja toteuttaa asioita. Demokratiapalkinto Helsinki-avulle korostaa tätä. Se muistuttaa meitä myös yhteisestä mahdollisuudesta pitää huolta toinen toisestamme.

Jaa tämä artikkeli:

Löydä lisää näkökulmia


Keskustele Facebookissa
Keskustele ja kommentoi Facebookissa
Lähetä juttuvinkki
Lähetä juttuvinkki
Kirkko ja kaupunki -mediaan.

Tilaa Kirkko ja kaupungin viikoittainen juttukooste.