null Salaperäinen 2x2-lahko kokoontuu kodeissa Suomen länsirannikolla

Hyvä elämä

Salaperäinen 2x2-lahko kokoontuu kodeissa Suomen länsirannikolla

Nimetön kansainvälinen lahko on vaikuttanut Etelä-Pohjanmaalla lähes vuosisadan ajan. Sen vaikutuspiirissä kiertävät kodittomat saarnaajat, kirjaamattomat opetukset ja salatut rahavirrat.

Vaasan syrjäisillä seuduilla sijaitsee alueelle tyypillinen suuri rakennus. Talon satavuotias historia kietoutuu nimettömän uskonnollisen lahkon vuosikokouksiin. Ainoat tiedot näistä kokoontumisista löytyvät lahkoon kuuluvien keskustelufoorumin syövereistä.

Virallisesti nimettömällä lahkolla on useita kutsumanimiä, kuten esimerkiksi Tie tai Totuus. Nimistä kaikkein yleisin on ulkopuolisten käyttämä 2x2 eli kaksi kertaa kaksi. Nimi juontaa juurensa uskovien tavasta kulkea pareittain kodista kotiin.

Liikkeen saapumisesta Suomeen ei ole tarkkaa tietoa. Ensimmäiset maininnat ”työläisiksi” kutsutuista lahkon jäsenistä ovat 1920-luvulta. Etelä-Pohjanmaalle kulkeneet saarnaajat saapuivat Ruotsista, jossa lahkolla on pitkä historia.

Kirkon tutkimuskeskuksen tutkimuskoordinaattori Jussi Sohlbergille lahkon pitkä historia Suomessa tulee yllätyksenä. Hän on törmännyt sen nimeen ja historiaan aiemmin, mutta ei muista kuulleensa siitä merkittävämpiä mainintoja.

– En löytänyt yhdestäkään suomenkielisestä kirjasta, opinnäytetyöstä tai artikkelista mainintoja tästä lahkosta, Sohlberg kertoo.

Syinä tälle Sohlberg pitää sitä, että liike on hyvin pieni ja ettei siitä ole mitään virallisia tietoja. Liikkeen sisäänpäinlämpiävyys on hänen mukaansa vaikuttanut siihen, ettei lahkosta ole päässyt tietoja julkisuuteen. Samalla se kuitenkin vaikeuttaa yhteisön oppien levittämistä.

Protestanttiseen kristinuskoon pohjautuva 2x2 on lähtöisin Irlannista, ja sen juuret ulottuvat 1800-luvun lopulle. Lahkon on perustanut evankelista ja vapaamuurari William Irvine. 2x2 itse opettaa, että se on ollut yhtäjaksoisesti olemassa jo Jeesuksen ajoista lähtien. Lahko ei pidä Jeesusta Jumalan poikana.

– Liike ei hyväksy kolminaisuusoppia ja kannattaa unitarismia eli oppia Jumalan ykseydestä. Heidän mukaansa Jeesus ei ole Jumalan inkarnaatio, vaan ainoastaan Jumalan inspiroima ihminen, Sohlberg sanoo.

Valvojien rooli on kerätä lahkossa rahaa ja tarkkailla alempien portaiden toimintaa.

Rakenteeltaan 2x2 on moniportainen: siihen kuuluvat ”ystävät” ja ”työläiset”, joiden yläpuolella ovat alueiden ”valvojat.” Valvojia eivät valitse heidän seuraajansa, vaan toiset valvojat. Ystävät ovat portaissa alimpana. Heidän tehtävänsä on pitää huolta koteihinsa saapuvista työläisistä. Valvojien rooli on kerätä lahkossa rahaa ja tarkkailla alempien portaiden toimintaa.

2x2:n oppien mukaan työläiset ovat kodittomia ja rahattomia saarnamiehiä, jotka kokoontuvat kodeissa, sillä he vastustavat kirkkorakennuksia. Saarnat eivät ole kirjallisia, vaan ne kulkevat suusta suuhun. Tämä perimä juontaa juurensa varhaisesta kristillisyydestä.

– Liike katsoo edustavansa ainoaa oikeaa alkukristillistä uskoa ja sen käsityksen mukaan pelastukseen vaikuttavat ihmisen teot ja moraali, Sohlberg sanoo.

Työläiset saattavat jäädä asumaan lahkon jäsenten koteihin pitkiksikin ajoiksi, kunnes he matkustavat seuraavaan paikkaan. Majoittajat maksavat kaikki heidän elinkustannuksensa.

Lahkoon liitytään aikuiskasteen kautta, jossa henkilö sitoutuu kertomaan uskostaan. Oppeja ei kuitenkaan levitetä lahkon ulkopuolisille, vaan tietoa haluavan on osattava kysyä itse asiasta. 2x2:n jäsenet eivät koskaan kerro uskontokuntansa nimeä, joten heidän tunnistamiseensa pitää käyttää muita tietoja.

Jäsenet pukeutuvat yksinkertaisesti. He eivät käytä koruja, mutta kellot ja vihkisormukset ovat hyväksyttyjä. Miesten hiusten on oltava lyhyet ja naisten pitkät, leikkaamattomat hiukset sidotaan kiinni. Lahkossa kiellettyjä asioita ovat päihteet, uhkapelit, tanssiminen, kiroileminen ja kristillinen kirjallisuus symboleineen.

2x2 käyttää Raamattunaan Kuningas Jaakon Raamattua, ja lahkon hymnikirja Hymns Old and New on liikkeen itse kokoama. Kirjan hymneistä monet ovat alun perin kristillisiä, mutta lahkon jäsenet ovat ajan saatossa muokanneet niitä itselleen sopivammiksi.

2x2:n oppien levinneisyyttä on mahdotonta selvittää

2x2 on levittäytynyt lähes jokaiseen maailmankolkkaan, mutta se ei ole koskaan julkaissut jäsenmääriään. Lahkon ruotsalaiseen haaraan kuulunut Edgar Massey kertoo Kirkko ja kaupungille, että ikääntyminen ja sairaudet ovat verottaneet seuraajien määriä.

Lahkon keskustelupalstalla mainitaan, että Vaasassa vuoden 2017 kokouksessa oli paikalla 80 henkilöä. Massey ei kuitenkaan usko, että Suomessa olisi tällaista määrää liikkeen kannattajia.

– Enintään puolet tuosta määrästä voi olla suomalaisia. Työläiset saapuvat Pohjoismaihin Yhdysvalloista, sillä täällä on lähes mahdotonta värvätä uusia jäseniä, Massey arvioi.

Aikoinaan Vaasan seudulla oli isohko keskittymä työläisiä, mutta heidän määränsä on laskenut jatkuvasti. Nuoret suomalaisseuraajat ovat keskittyneet Ahvenanmaalle, mutta muualla maassa jäsenet ovat jo iäkkäämpiä.

Suomen ja Ruotsin alueita hoidettiin Masseyn lahkovuosina yhdessä. Ruotsissa jäseniä oli 1970-luvulla lähemmäs 500, mutta nykyisin määrä on laskenut kymmeniin. Sama kehitys on näkynyt myös Norjassa ja Tanskassa.

Massey syntyi lahkoon kuuluneeseen perheeseen. Hänen isänsä mukaan Masseyn suku oli kuulunut lahkoon Irlannissa William Irvinen ajoista lähtien. Aikuistuttuaan Edgar Massey matkusteli maailmalla, kunnes päätyi asumaan Ruotsiin. Tämä on hyvin tyypillistä, sillä lahkon jäsenet vierailevat usein eri puolilla maailmaa omiensa parissa.

Pohjoismaihin työläiset ovat saapuneet pääosin Pohjois-Amerikasta ja 2x2-lahkosta kerättyjen historiallisten dokumenttien perusteella näin kävi myös Suomessa.

Kirkko ja kaupungin saamien tietojen mukaan sekä Turussa että Helsingissä on vaikuttanut liikkeen työläisiä. Liikkeen esiintymisestä pääkaupunkiseudulla ei ole tietoa.

Lahkon johtajat salaavat tai kiistävät hyväksikäyttötapaukset kokonaan.

- Entinen lahkolainen Edgar Massey

Kuva mukailee Grant Woodin teosta American Gothic.

Kuva mukailee Grant Woodin teosta American Gothic.

Ongelmia katsotaan lahkossa sormien läpi

Suomessa 2x2 on onnistunut pysymään poissa julkisuudesta, mutta maailmalla se on herättänyt vastustusta. Lahkon toimintaan liittyy tapauksia, joissa sen jäseniä on kohdeltu erittäin loukkaavasti. Näihin asioihin puuttuminen vaikutti myös Edgar Masseyn perheen erottamiseen.

2x2:n järjestelmään kuuluu se, ettei entisten lahkolaisten kanssa saa olla tekemisissä. Lahkosta voi joutua erotetuksi, mikäli henkilön katsotaan olevan haitaksi lahkon maineelle. Massey kyseenalaisti tämän, sillä osa hänen ystävistään joutui lähtemään lahkosta näiden käytäntöjen vuoksi. Lopulta hänetkin perheineen karkotettiin.

–En muistele aikaani 2x2:ssa pahalla. Olin aikoinani aika suosittu yhteisössä, kunnes nostin esiin kivuliaita aiheita, kuten jäsenten eristämisiä yhteisöstä.

Erottuaan 2x2:sta Massey perusti verkkosivun, jossa hän kertoo perheensä kokemuksista ja havaitsemistaan väärinkäytöksistä. Verkosta löytyy myös lukuisia muita entisten lahkolaisten perustamia sivustoja, joilla luvataan kertoa totuus 2x2:n taustoista.

Esimerkiksi The Lying Truth- ja 2x2Ministry -sivustoilla pääsee käsiksi vuodettuihin asiakirjoihin, jotka avaavat lahkon toimintaan liittyviä epäselvyyksiä. Näihin ongelmiin kuuluvat esimerkiksi seksuaalinen hyväksikäyttö, entisten jäsenten ulos sulkeminen ja syrjintä sekä epäilyttävä rahaliikenne. Masseyn mielestä ongelmat ovat todellisia.

– Lahkon johtajat salaavat tai kiistävät hyväksikäyttötapaukset kokonaan. Usein uhrit myös joutuvat lahkon sisällä halveksunnan kohteeksi, Massey toteaa.

Entinen jäsen Bradly Lewis nostaa 2x2Ministry-sivustollaan esiin useampiakin tapauksia sekä Pohjois-Amerikasta että Uudesta Seelannista, joissa lahkon jäsen on tuomittu seksuaalirikoksista. Sivustolla on myös julkaistu kirje, joka todistaa hyväksikäytön piilottelua. Tässä tapauksessa tekijä vain lähetettiin eri alueelle kuin uhri.

Ongelma kuitenkin tiedostetaan sen verran hyvin, että lahkon sisällä hyväksikäytöstä kärsineille on myös oma keskustelusivusto kokemusten purkamista varten. Suomesta lahkoon liittyviä hyväksikäyttötapauksia ei ole tiedossa.

Koska korkeammalla lahkossa olevilla on hengellistä arvovaltaa, he voivat ohjata jäseniä tekemään lahjoituksia.

- Kirkon tutkimuskeskuksen tutkimuskoordinaattori Jussi Sohlberg

Raha liikkuu maailmalle jäljittämättömänä

2x2:n sisällä puhutaan omaisuuden keskittymisestä yksittäisille ihmisille. Varainkeruu tapahtuu erilaisissa tapahtumissa, kuten työläisten kokouksissa tai hautajaisissa. Raha liikkuu ensisijaisesti käteisenä, jotta sitä ei voitaisi jäljittää. Rahaliikenteen kasautuminen kuulostaa sikäli erikoiselta, että lahkon oppien mukaan sen jäsenillä ei pitäisi olla maallista omaisuutta.

Edgar Masseyn mukaan Pohjois-Amerikassa lahkon sisällä liikkuu kohtalaisen suuria määriä rahaa. Jopa suhteettoman suuria lahkon jäsenmäärään nähden.

– Mielestäni rahamäärät eivät kuitenkaan ole ongelma, vaan ennemminkin se, että niiden olemassaolo kielletään.

Rahaa liikkuu lahkon sisällä myös Pohjoismaissa. Esimerkiksi Tanskassa vuonna 2001 kerättiin lähes 70 000 dollaria ruokaa, vaatteita ja kokoontumistilojen vuokraa varten. Rahat tulevat muun muassa jäseniltä kerätyistä maksuista, osakekaupasta ja salassa kerätyistä perinnöistä. Saaduista tuloista ei makseta veroja eikä niitä rekisteröidä hyväntekeväisyytenä.

Myös Suomesta on kuultu liikkuvan rahaa maailmalle. Tietokirjailija Terho Miettinen toi asian esiin MTV3:n haastattelussa vuonna 2017. Hän sanoo Harhaanjohtajat-teosta tehdessään kuulleensa 2x2-lahkosta, joka lähettää rahaa Suomesta Irlantiin.

Jussi Sohlbergin mukaan tällainen rahan kerääminen seurakuntalaisilta juontaa juurensa vanhasta kymmenysajattelusta, jossa jäsenet rahoittavat liikkeen toiminnan.

– Koska korkeammalla lahkossa olevilla on hengellistä arvovaltaa, he voivat ohjata jäseniä tekemään lahjoituksia.

Lahkoille tyypillinen suljettu rakenne ja varallisuuden kerääntyminen tietyille ihmisille on Sohlbergin mukaan riskialtista.

– Tällainen läpinäkymättömyys tekee väärinkäytöksistä todennäköisempiä. Voi olla, että lahko on harhautunut keräämään enemmän rahaa kuin se tarvitsee, Sohlberg toteaa.


Muokattu 6.7.2018: "King Jamesin käännös" korjattu  "Kuningas Jaakon Raamatuksi".

Jaa tämä artikkeli:

Löydä lisää näkökulmia


Keskustele Facebookissa
Keskustele ja kommentoi Facebookissa
Lähetä juttuvinkki
Lähetä juttuvinkki
Kirkko ja kaupunki -mediaan.

Tilaa Kirkko ja kaupungin viikoittainen juttukooste.