null Käräjäoikeus hylkäsi lehtisaarelaisen taloyhtiön vaatimukset maanvuokrien ehtojen kohtuullistamisesta – Vantaan seurakunnat omistavat tontit

Vantaan seurakuntien omistamilla tonteilla Lehtisaaressa sijaitsee kymmenen taloyhtiön rakennukset. Vantaan seurakuntayhtymä omistaa tonteista noin kaksi kolmannesta ja Helsingin seurakuntayhtymä kolmanneksen. Kuva: Tero Sivula / Lehtikuva

Vantaan seurakuntien omistamilla tonteilla Lehtisaaressa sijaitsee kymmenen taloyhtiön rakennukset. Vantaan seurakuntayhtymä omistaa tonteista noin kaksi kolmannesta ja Helsingin seurakuntayhtymä kolmanneksen. Kuva: Tero Sivula / Lehtikuva

Ajankohtaista

Käräjäoikeus hylkäsi lehtisaarelaisen taloyhtiön vaatimukset maanvuokrien ehtojen kohtuullistamisesta – Vantaan seurakunnat omistavat tontit

Asunto Oy Hiidenkiukaan Salpa nosti kanteen Vantaan seurakuntayhtymää vastaan lokakuussa 2021.

Helsingin käräjäoikeus antoi tuomionsa Lehtisaaressa sijaitsevan kiinteistön maanvuokraa koskevassa riita-asiassa 29.6. Käräjäoikeus hylkäsi kaikki taloyhtiön vaatimukset maanvuokrasopimuksen ehtojen kohtuullistamisesta.

Käräjäoikeuden mukaan asiassa ei ollut perusteita puuttua voimassa olevan maanvuokrasopimuksen vuokran määrään tai vuokrasuhteen päättymistä koskeviin ehtoihin tai muutenkaan sovitella maanvuokrasopimuksen sisältöä. Maanvuokrasopimuksen sisältö ei käräjäoikeuden mukaan ole kohtuuton. 

Erimielisyyden taustalla on uusi maanvuokrasopimus ja sen mukainen maanvuokra. Tilanne syntyi, kun vanha 1.1.1966 voimaan tullut määräaikainen sopimus päättyi 31.12.2019 ja osapuolten välillä solmittiin uusi 1.1.2020 voimaan tullut 50 vuoden vuokrasopimus.

Vanhassa sopimuksessa vuokra oli jäänyt vuosikymmenien kuluessa huomattavasti jälkeen markkinavuokrasta, mikä johtui muun muassa maan arvon kohoamisesta. Vuokran palauttaminen markkinatasolle uudessa vuokrasopimuksessa on merkinnyt vuokran korotusta verrattuna aikaisempaan vuokrakauteen.

Vaatimuksena vuokranalennus ja lunastusehto

Kantajan eli Asunto Oy Hiidenkiukaan Salvan mukaan uusi sopimus jouduttiin allekirjoittamaan pakkotilanteessa. Kantaja haki käräjäoikeudesta maanvuokran kohtuullistamista ja oli valmis maksamaan Vantaan seurakuntayhtymälle korkeampaa vuokraa kuin Helsingin seurakuntayhtymän vuokralaisena olevat taloyhtiöt maksavat vastaavista naapuritonteista Lehtisaaressa.

Taloyhtiö pyysi, että vuokran määrittämisessä käytetyn rakennusoikeuden arvosta vähennetään 40 prosenttia rakennetun maan alennuksena, kuten Helsingin seurakuntayhtymä on menetellyt vanhoissa vuokrasopimuksissa. Tämä siksi, että jo olemassa olevan rakennuksen siirtäminen tontilta muualle on mahdotonta. Myös Helsingin kaupunki on alentanut vuokraa vanhoissa sopimuksissa 40–60 prosenttia.

Kantaja pyysi myös, että vuokrasopimukseen lisätään lunastusehto. Jos vuokrasopimus päättyy, maanomistajalla olisi velvollisuus lunastaa rakennukset käypään hintaan. Nyt uusitussa sopimuksessa on ehto, että sen päättyessä taloyhtiö eli asukkaat joutuvat purkamaan rakennukset omalla kustannuksellaan. Tämä ei ole tavanomainen menettely.

Kantajan esimerkkilaskelman mukaan 119 m2:n asunnon omistaja maksaa vastiketta vuokrankorotuksen jälkeen 1750 e/kk (sisältää myös rahoitusvastikkeen). Tästä summasta 873 euroa menee seurakuntayhtymälle tontinvuokrana sekä kiinteistöverona, jonka yleensä maksaa maanomistaja.

Markkinaehtoiset maanvuokrat

Vantaan seurakuntayhtymä puolestaan on oikeudessa vedonnut vuokran määrittämistapaan. Se käyttää kaikissa maanvuokrasopimuksissaan markkinaehtoisen vuokran vakiintunutta määritystapaa, joka huomioi eri alueiden arvon ja yksittäisen kiinteistön maapohjan arvon. Seurakuntayhtymän tonttia Helsingin Lehtisaaressa kohdellaan samoin kuin muitakin Vantaan seurakuntayhtymän omistamia tontteja.

Käräjäoikeus ei nähnyt vuokrasopimukseen johtaneissa tapahtumissa, osapuolten asemassa tai maanvuokrasopimuksen sisällössä aihetta miltään osin kohtuullistaa maanvuokrasopimuksen ehtoja.

Käräjäoikeuden tänään antama tuomio ei ole lainvoimainen.

Pitkässä prosessissa on ollut monta käännettä

Lehtisaaren maanvuokra-asiaa on käsitelty käräjäoikeudessa ennenkin. Asukkaiden kanteet hylättiin syyskuussa 2019. Sitä ennen asiaa oli soviteltu vapaaehtoisesti seurakuntayhtymän kiinteistöjohtokunnan aloitteesta. Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi kevennetyt sopimusehdot syyskuussa 2018. Marraskuussa 2018 valittu uusi kirkkovaltuusto päätti kuitenkin palata aikaisempaan korotuspäätökseen. 

Vantaan seurakuntien vuokralaisina Lehtisaaressa on yhteensä kymmenen taloyhtiötä. Niistä seitsemän valitti käräjäoikeuden päätöksestä hovioikeuteen. Hovioikeus kohtuullisti vanhan vuokrasopimuksen ehtoja sopimuksen mahdollisessa päättymistilanteessa. Samalla se päätyi vuokratason määrittelyssä Vantaan seurakuntayhtymän kannalle.

Kuva: Linda Manner / Lehtikuva

Kuva: Linda Manner / Lehtikuva

Jaa tämä artikkeli:

Löydä lisää näkökulmia


Keskustele Facebookissa
Keskustele ja kommentoi Facebookissa
Lähetä juttuvinkki
Lähetä juttuvinkki
Kirkko ja kaupunki -mediaan.

Tilaa Kirkko ja kaupungin viikoittainen juttukooste.