null Käräjäoikeus hylkäsi Lehtisaaren asukkaiden kanteet maanvuokrista – ”Sopimusehdot eivät ole tulkinnanvaraisia”

Helsingin käräjäoikeus asettui Vantaan seurakuntien kannalle Lehtisaaren tonttivuokria koskevassa kiistassa.

Helsingin käräjäoikeus asettui Vantaan seurakuntien kannalle Lehtisaaren tonttivuokria koskevassa kiistassa.

Ajankohtaista

Käräjäoikeus hylkäsi Lehtisaaren asukkaiden kanteet maanvuokrista – ”Sopimusehdot eivät ole tulkinnanvaraisia”

Helsingin käräjäoikeuden mukaan Vantaan seurakuntayhtymä voi maanomistajana päättää, millä ehdoilla se omistamaansa tonttia vuokraa.

Helsingin käräjäoikeus ratkaisi pitkään jatkuneen kiistan Lehtisaaren alueella sijaitsevien Vantaan seurakuntien tonttien vuokrauksesta. Käräjäoikeus hylkäsi kaikki yhdeksän asunto-osakeyhtiön jättämää kannetta.

Päätöstään käräjäoikeus perusteli sopimusvapauden periaatteella. Sen mukaan Vantaan seurakuntayhtymä voi maanomistajana päättää, millä ehdoilla se omistamaansa tonttia tarjoaa uudelleen vuokrattavaksi. ”Laissa tai muissakaan säännöksissä ei anneta tuomioistuimille oikeutta määritellä, millä ehdoilla osapuolten tulee sopimus tehdä”, lukee käräjäoikeuden perusteluissa.

Käräjäoikeuden mukaan Vantaan seurakuntien ja asunto-osakeyhtiöiden 1960-luvulla tekemien sopimusten ehdot eivät ole tulkinnanvaraisia. Niiden mukaan vuokralaisella, eli asunto-osakeyhtiöillä, on oikeus alkuperäisen vuokrakauden päätyttäessä saada tontti edelleen vuokrattavaksi 20 vuoden ajaksi. Vuokranantajalla on silloin oikeus määritellä ne ehdot, joilla se tonttia vuokralle tarjoaa.

Jos vuokralainen ei halua käyttää oikeuttaan vuokrata tontti uudestaan, sen pitää sopimuksen mukaan poistaa tontilla olevat rakennukset vuokrakauden päättyessä. Taloyhtiö voi myös tarjota rakennuksia Vantaan seurakunnille lunastettavaksi, mutta lunastushinnan määrittelee vuokranantaja.

Se, että vuokrasopimusta voidaan jatkaa vuokranantajan määräämin uusin ehdoin, on käräjäoikeuden mukaan varsin tavanomainen ehto. Myöskään rakennusten purkamista koskeva ehto ei ole epätavallinen. Käräjäoikeus toteaa, että sopimuksen päättyminen ja siihen liittyvät ehdot ovat olleet asunto-osakeyhtiöiden tiedossa.

Todistelulla, joka koskee asunto-osakeyhtiöiden tai seurakuntayhtymän taloustilannetta, tontin arvonmääritystä tai oikeutettua tuottovaatimusta, ei käräjäoikeuden mukaan ole asian ratkaisussa merkitystä. Siksi se ei voi ottaa kantaa näitä seikkoja koskevaan näyttöön.

Taloyhtiöt velvoitettiin maksamaan seurakuntayhtymän oikeudenkäyntikulut. Käräjäoikeuden tuomioon saa hakea muutosta Helsingin hovioikeudelta tai korkeimmalta oikeudelta. Tyytymättömyys tuomioon pitää ilmaista viikon kuluessa eli 20.9. mennessä.

Lehtisaaren asunto-osakeyhtiöt halusivat oikeuskäsittelyssä selvittää, ovatko uusien vuokrasopimusten ehdot ja Vantaan seurakuntien tuotto-odotus kohtuullisia. Käräjäoikeus ei ottanut tähän kantaa, vaan korosti sopimusta ja sopimusvapauden periaatetta.

Näkemykset ovat kaukana toisistaan

Vantaan seurakuntien mailla sijaitsevien taloyhtiöiden vuokrat ovat vuosikymmenien ajan olleet alhaisella 1960-luvun tasolla. Vuokrat on tarkoitus nostaa käyvälle markkinatasolle uusilla vuokrasopimuksilla.

Vantaan seurakuntayhtymän mukaan sen esittämä vuokra ei ole kohtuuton. Viiden prosentin tuottovaatimus on sama kuin sen Vantaalla sijaitsevilla vuokratonteilla, ja yhtymän on toimittava tasapuolisesti eri alueilla asuvia vuokralaisiaan kohtaan. Maanvuokratuotoilla rahoitetaan seurakuntien toimintaa, kuten työtä vähävaraisten ja perheiden parissa.

Lehtisaaren asunto-osakeyhtiöt ovat olleet asiasta toista mieltä. Ne halusivat oikeuskäsittelyssä selvittää, ovatko uusien vuokrasopimusten ehdot ja Vantaan seurakuntien tuotto-odotus kohtuullisia. Käräjäoikeus ei ottanut tähän kantaa, vaan korosti sopimusta ja sopimusvapauden periaatetta.

Ero lehtisaarelaisten tavoitteessa ja Vantaan seurakuntien odotuksissa ilmenee käräjäoikeuden päätöksistä. Esimerkiksi yhden taloyhtiön näkemyksen mukaan kohtuullinen tontinvuokra olisi 73 027,50 euroa per vuosi. Vantaan seurakuntien mukaan viiden prosentin tuotto-odotus johtaisi vuokraan, joka olisi 161 784 euroa vuodessa. Tiedot selviävät käräjäoikeuden tuomiosta.

Vantaan seurakuntien vuokralaisina Lehtisaaressa on kymmenen asunto-osakeyhtiötä. Niistä yhdeksän jätti kanteen. Yhden taloyhtiön kanssa neuvottelut ovat sen sijaan edelleen kesken välimiesmenettelyssä. Nykyisten vuokrasopimusten voimassaolo päättyy vuodenvaihteessa.

Helsinki teki sopimukset vuokralaistensa kanssa

Helsingin seurakuntien yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi puolestaan torstaina 12.9. kahdeksan Lehtisaaren taloyhtiön ja kiinteistön maanvuokrasopimukset ehtoineen. Nämä Vantaan ehtoja edullisemmat jatkosopimukset astuvat voimaan, kun Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli vahvistaa sopimukset sekä kiinteistöjohtaja ja Helsingin yhtymän omistamien tonttien vuokralaiset ovat sopimukset allekirjoittaneet.

Nyt hyväksytystä kokonaisuudesta jäi teknisen virheen takia vielä pois yhden kiinteistön sopimus. Se on ehdoiltaan ja sisällöiltään samanlainen kuin muut ja tuodaan kirkkovaltuuston käsittelyyn lokakuussa.

Jatkosopimukset ovat linjassa niiden ehtojen kanssa, jotka yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi toukokuussa 2017, sekä joulukuussa 2018 hyväksytyn vakiosopimusmallin mukaiset.

Jaa tämä artikkeli:

Löydä lisää näkökulmia


Keskustele Facebookissa
Keskustele ja kommentoi Facebookissa
Lähetä juttuvinkki
Lähetä juttuvinkki
Kirkko ja kaupunki -mediaan.

Tilaa Kirkko ja kaupungin viikoittainen juttukooste.