null KHO: Kirkolla on oikeus rangaista pappeja, jotka vihkivät samaa sukupuolta olevia pareja

Helsingin hiippakunta on jo ehtinyt linjata niin, että se ei aio rangaista pappeja, jotka vihkivät samaa sukupuolta olevia pareja.

Helsingin hiippakunta on jo ehtinyt linjata niin, että se ei aio rangaista pappeja, jotka vihkivät samaa sukupuolta olevia pareja.

Ajankohtaista

KHO: Kirkolla on oikeus rangaista pappeja, jotka vihkivät samaa sukupuolta olevia pareja

Korkeimman hallinto-oikeuden mukaan päätös perustuu viime kädessä perustuslaissa turvattuun uskonnonvapauteen.

Korkein hallinto-oikeus (KHO) on päättänyt, että luterilaisen kirkon tuomiokapituleilla on oikeus antaa varoitus papeille, jotka ovat vihkineet samaa sukupuolta olevia pareja avioliittoon.

KHO:n mukaan kaikilla uskonnollisilla yhdyskunnilla on itsenäinen oikeus päättää, vihkivätkö ne avioliittoon samaa sukupuolta olevia pareja. KHO perustelee päätöstään sillä, että avioliittolain muutoksen esitöissä korostettiin, ettei muutoksella ole tarkoitus puuttua uskonnollisten yhdyskuntien oikeuteen määrätä kirkollisen vihkimisen ehdoista. Oikeus perustuu viime kädessä perustuslaissa turvattuun uskonnolliseen yhdistymisvapauteen.

Korkein hallinto-oikeus totesi, että ennen avioliittolain muutosta luterilaisen kirkon kanta oli, että avioliitto on miehen ja naisen välinen. ”Kirkkokäsikirjan avioliittoon vihkimistä koskevaa kaavaa, jonka sanamuoto viittaa vain miehen ja naisen väliseen avioliittoon, ei ollut avioliittolain muuttamisen jälkeen muutettu”, KHO:n päätöksessä todetaan.

KHO päätti asiasta äänin 4–1.

KHO viittasi myös luterilaisen kirkon piispainkokouksen näkemykseen, jonka mukaan avioliittolain muutos ei anna papeille oikeutta vihkiä samaa sukupuolta olevia pareja kirkolliseen avioliittoon.

Luterilaisen kirkon piispojen mukaan KHO:n ratkaisu selkeyttää oikeudellista tilannetta.

”KHO on nyt tehnyt päätöksen siitä, voiko samaa sukupuolta olevan parin vihkineelle papille koitua seuraamuksia. Kirkon avioliittokäsityksestä päättäminen kuuluu kirkon omille päätöksentekoelimille perustuslain turvaaman uskonnonvapauden piiriin kuuluvana asiana”, piispat toteavat lausunnossaan.

Helsingin piispa Teemu Laajasalo sanoo omassa tiedotteessaan, että juridinen epäselvyys avioliittokysymyksestä näyttää poistuneen. ”Tulen joka tapauksessa työskentelemään sen eteen, että koko kirkon yhtenäinen samaa sukupuolta olevien parien vihkimisen mahdollistava päätös saadaan aikaiseksi”, Laajasalo kirjoittaa.

Piispainkokous käsittelee asiaa kokouksessaan 21. lokakuuta.

KHO päätti asiasta äänin 4–1. Päätös kumosi hallinto-oikeuden aiemman päätöksen, jonka mukaan tuomiokapituleilla ei ole oikeutta antaa papeille varoitusta samaa sukupuolta olevien parien vihkimisestä.

18.9.2020 kello 12.07 juttuun on lisätty piispa Teemu Laajasalon kommentti.

Jaa tämä artikkeli:

Löydä lisää näkökulmia


Keskustele Facebookissa
Keskustele ja kommentoi Facebookissa
Lähetä juttuvinkki
Lähetä juttuvinkki
Kirkko ja kaupunki -mediaan.

Tilaa Kirkko ja kaupungin viikoittainen juttukooste.