null KHO:n ratkaisu ei yllättänyt piispa Kaisamari Hintikkaa: ”Nyt on yksiselitteisen selvää, että meidän täytyy ratkaista avioliittokysymys kirkossa”

Kysymys samaa sukupuolta olevien parien vihkimisestä on Espoon piispan Kaisamari Hintikan mukaan muuttunut kestämättömäksi ristiriidaksi.

Kysymys samaa sukupuolta olevien parien vihkimisestä on Espoon piispan Kaisamari Hintikan mukaan muuttunut kestämättömäksi ristiriidaksi.

Ajankohtaista

KHO:n ratkaisu ei yllättänyt piispa Kaisamari Hintikkaa: ”Nyt on yksiselitteisen selvää, että meidän täytyy ratkaista avioliittokysymys kirkossa”

Piispa Kaisamari Hintikka ei kommentoi, rangaistaanko Espoon hiippakunnassa pappeja, jotka vihkivät samaa sukupuolta olevia pareja. ”Minä en tee sellaista päätöstä itsekseni.”

Korkein hallinto-oikeus (KHO) päätti tänään, että luterilaisen kirkon tuomiokapituleilla on oikeus rangaista pappeja, jotka ovat vihkineet samaa sukupuolta olevia pareja.

Espoon piispa Kaisamari Hintikka ei yllättynyt KHO:n päätöksestä.

– Mutta ei toisenlainenkaan ratkaisu olisi yllättänyt.

Oikeuden päätös herättää Hintikassa kahdenlaisia ajatuksia.

– Toisaalta ymmärrän niitä, jotka olisivat toivoneet toisenlaista päätöstä ja jotka ovat rakentaneet toivonsa sen varaan, että toisenlainen päätös auttaisi meitä menemään avioliittokysymyksessä eteenpäin, Hintikka sanoo.

– Toisaalta tämän päätöksen jälkeen on yksiselitteisen selvää, että meidän täytyy ratkaista avioliittokysymys kirkossa ja kirkon omista lähtökohdista käsin. Tämä on selkeä vastuun paikka kaikille kirkon päätöksentekijöille.

Hintikka toteaa, että kirkolla ei ole enää paluuta vanhaan tilanteeseen, jossa kysymys samaa sukupuolta olevien parien vihkimisestä ei ollut pöydällä.

Minä en tee sellaista päätöstä yksin.

– Nyt kysymys on, millä tavalla ratkaisemme tämän kestämättömäksi muuttuneen ristiriidan kirkossa. Meidän pitää löytää vastuullinen ratkaisu, joka ottaa huomioon monenlaiset ihmiset kirkossamme, avioliittokysymyksessä erityisesti seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt.

Hintikka korostaa, että vastuu on kirkolliskokouksella ja piispoilla. Hän on itse aiemmin kertonut toivovansa, että kirkko muuttaisi avioliittokäsityksensä sellaiseksi, ettei siinä otettaisi kantaa vihittävien sukupuoleen. Hintikka kuitenkin suostuisi myös kompromissimalliin, jonka mukaan kirkollinen avioliitto olisi jatkossakin virallisesti vain miehen ja naisen välinen liitto, mutta papit voisivat halutessaan vihkiä myös samaa sukupuolta olevia pareja.

Helsingin piispa Teemu Laajasalo on ilmoittanut, että Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli ei rankaise pappeja, jotka vihkivät samaa sukupuolta olevia pareja. Piispa ei kuitenkaan voi päättää asiasta yksin, vaan viime kädessä tuomiokapituli äänestää rangaistuksista.

Rangaistaanko vihkiviä pappeja vielä Espoossa?

– Minä en tee sellaista päätöstä yksin, Hintikka vastaa.

Helsingin piispa Laajasalo sanoo omassa tiedotteessaan, että juridinen epäselvyys avioliittokysymyksestä näyttää poistuneen. ”Tulen joka tapauksessa työskentelemään sen eteen, että koko kirkon yhtenäinen samaa sukupuolta olevien parien vihkimisen mahdollistava päätös saadaan aikaiseksi”, Laajasalo kirjoittaa.

Jaa tämä artikkeli:

Löydä lisää näkökulmia


Keskustele Facebookissa
Keskustele ja kommentoi Facebookissa
Lähetä juttuvinkki
Lähetä juttuvinkki
Kirkko ja kaupunki -mediaan.

Tilaa Kirkko ja kaupungin viikoittainen juttukooste.