null Piispat suosittelevat, että tuomiokapitulit pidättäytyvät pappien rankaisemisesta – arkkipiispan mukaan ”avioliittokäsitystä koskeva erimielisyys ei ratkea varoituksia antamalla”

Arkkipiispa Tapio Luoma ja Oulun piispa Jukka Keskitalo ovat vastikään kertoneet toivovansa, että tuomiokapitulit eivät rankaisisi pappeja, jotka ovat vihkineet samaa sukupuolta olevia pareja.

Arkkipiispa Tapio Luoma ja Oulun piispa Jukka Keskitalo ovat vastikään kertoneet toivovansa, että tuomiokapitulit eivät rankaisisi pappeja, jotka ovat vihkineet samaa sukupuolta olevia pareja.

Ajankohtaista

Piispat suosittelevat, että tuomiokapitulit pidättäytyvät pappien rankaisemisesta – arkkipiispan mukaan ”avioliittokäsitystä koskeva erimielisyys ei ratkea varoituksia antamalla”

Arkkipiispan lisäksi Oulun piispa Jukka Keskitalo otti kantaa sen puolesta, että samaa sukupuolta olevia pareja vihkineitä pappeja ei tulisi rangaista.

Luterilaisen kirkon piispat antoivat eilen 21. lokakuuta yhteisen lausunnon korkeimman hallinto-oikeuden (KHO) päätöksestä. KHO päätti syyskuussa, että kirkon tuomiokapituleilla on oikeus rangaista pappeja, jotka ovat vihkineet samaa sukupuolta olevia pariskuntia.

Piispat kommentoivat KHO:n päätöstä jo tuoreeltaan 18. syyskuuta, jolloin he totesivat, että ratkaisu selkeyttää oikeudellista tilannetta.

Uudessa lausunnossaan piispainkokous sanoo vain vähän uutta. Piispat toteavat KHO:n ratkaisun mukaisesti, että tuomiokapituleilla on oikeus määrätä seuraamuksia papeille, ”jotka ovat vastoin kirkon avioliittokäsitystä ja annettuja ohjeita vihkineet avioliittoon samaa sukupuolta olevia pareja”.

Lausunnon lopussa piispat kuitenkin sanovat: ”On syytä harkita pidättyväisyyttä seuraamusten määräämisessä.”

Piispainkokous suosittelee tuomiokapituleille pidättäytymistä varoitusten antamisesta. Tämä on uutta. – Arkkipiispa Tapio Luoma

Arkkipiispa Tapio Luoma kertoo Kirkko ja kaupungille, että eilen kokoontuneet piispat päätyivät yhdessä toivomaan, että ”seuraamuksen määräämisessä harkittaisiin pidättyvyyttä”.

– Lausunnossa piispainkokous suosittelee tuomiokapituleille pidättäytymistä varoitusten antamisesta. Tämä on uutta, Luoma sanoo.

Tällaista suositusta saatettiin odottaa. Oulun piispa Jukka Keskitalo kertoi 17.10. Kalevalle aikovansa ehdottaa piispainkokoukselle, että piispat tekisivät yhteisen suosituksen, jonka mukaan tuomiokapitulit toteaisivat vihkineiden pappien toimineen vastoin kirkon kantaa, mutta eivät rankaisisi kyseisiä pappeja.

Keskitalo pitää ensisijaisena vaihtoehtona, että kirkollinen avioliitto pysyy vain miehen ja naisen välisenä. Kalevan haastattelussa hän kuitenkin totesi, ettei usko tilanteen ratkeavan ”varoituksia jakamalla”.

Arkkipiispa Luoma kertoo olevansa piispa Keskitalon kanssa samaa mieltä.

– Minusta avioliittokäsitystä koskeva erimielisyys ei ratkea varoituksia antamalla. Siksi toivon, että kapitulit lähtökohtaisesti pidättäytyisivät siitä. Tilanteet, joissa papin toiminnassa epäillään olevan huomautettavaa, tulee käsitellä tapauskohtaisesti. Se on jokaisen papin oikeus.

Luoma muistuttaa, että piispat eivät voi itse päättää, rankaisevatko tuomiokapitulit pappeja. Viime kädessä kunkin tuomiokapitulin jäsenet äänestävät asiasta.

– Itse keskustelisin samaa sukupuolta olevan parin vihkineen papin kanssa, mutta en lähtisi siitä, että varoitus on annettava, arkkipiispa sanoo.

Tähän mennessä eri hiippakuntien tuomiokapitulit ovat suhtautuneet samaa sukupuolta olevia pareja vihkineisiin pappeihin eri tavoin. Espoon, Oulun ja Mikkelin tuomiokapitulit ovat antaneet papeille varoituksia. Helsingin tuomiokapituli antoi pappi Kai Sadinmaalle vuonna 2017 ”vakavan moitteen”, joka ei ole virallinen rangaistus. Sittemmin Helsingin piispa Teemu Laajasalo on ilmoittanut, että Helsingin tuomiokapituli ei rankaise vihkiviä pappeja.

Laajasalo ja Espoon piispa Kaisamari Hintikka toivovat, että kirkko alkaisi vihkiä pareja sukupuolesta riippumatta. Nykyisistä piispoista ainoastaan Mikkelin piispa Seppo Häkkinen on ilmoittanut, ettei hyväksy minkäänlaista ratkaisua, jossa kirkko alkaisi vihkiä myös samaa sukupuolta olevia pareja.

Kaikkien piispojen kannat avioliittokysymykseen voi lukea tästä jutusta.

Jaa tämä artikkeli:

Löydä lisää näkökulmia


Keskustele Facebookissa
Keskustele ja kommentoi Facebookissa
Lähetä juttuvinkki
Lähetä juttuvinkki
Kirkko ja kaupunki -mediaan.

Tilaa Kirkko ja kaupungin viikoittainen juttukooste.