null Kirkkohallituksen esitys: jatkossa avioliittoon vihkimiseen riittäisi, että kumppaneista toinen on konfirmoitu kirkon jäsen

Nykyään on aiempaa harvinaisempaa, että puolisoista molemmat olisivat luterilaisen kirkon jäseniä.

Nykyään on aiempaa harvinaisempaa, että puolisoista molemmat olisivat luterilaisen kirkon jäseniä.

Ajankohtaista

Kirkkohallituksen esitys: jatkossa avioliittoon vihkimiseen riittäisi, että kumppaneista toinen on konfirmoitu kirkon jäsen

Alun perin Paavalin seurakunnassa syntynyt aloite sai nyt myös kirkkohallitukselta vihreää valoa.

Kirkkohallituksen täysistunto esittää kirkolliskokoukselle, että jatkossa kirkolliseen avioliittoon vihkiminen olisi mahdollista, jos toinen vihittävistä on rippikoulun käynyt kirkon jäsen. Tällä hetkellä molempien puolisoiden tulee olla rippikoulun käyneitä ja kirkon jäseniä.

Nykyään kirkollinen vihkiminen onnistuu myös, kun vihittävistä toinen kuuluu evankelis-luterilaiseen kirkkoon ja toinen johonkin muuhun kristilliseen kirkkoon tai kristilliseen uskontokuntaan Suomessa tai ulkomailla.

Kirkkohallituksen esityksen tavoitteena on mahdollistaa moninaistuneessa yhteiskunnassa jokaiselle kirkon jäsenelle mahdollisuus kirkolliseen vihkimiseen myös silloin, kun tuleva puoliso ei ole kirkon tai muun kristillisen yhteisön jäsen. Samalla turvattaisiin kirkon jäsenen oikeus harjoittaa uskontoa myös avioliittoon vihkimisen yhteydessä. 

Esityksen taustalla on Paavalin seurakunnassa vuonna 2020 syntynyt aloite, jonka kirkolliskokous myöhemmin päätti antaa kirkkohallituksen käsittelyyn. Esitystä perustellaan sillä, että nykykäytäntö on vanhentunut eikä vastaa kirkon jäsenten moniarvoista ja monikulttuurista arkitodellisuutta.

Jaa tämä artikkeli:

Löydä lisää näkökulmia


Keskustele Facebookissa
Keskustele ja kommentoi Facebookissa
Lähetä juttuvinkki
Lähetä juttuvinkki
Kirkko ja kaupunki -mediaan.

Tilaa Kirkko ja kaupungin viikoittainen juttukooste.