null Kirkkojen johtajat vetoavat inhimillisen maahanmuuttopolitiikan puolesta – ”Kaavailtu uudistus kajoaa ihmisten oikeuteen liikkua vapaasti”

Suomeen Venäjän kautta pyrkivät turvapaikanhakijat käynnistivät keskustelun niin sanotusta pushback-menettelystä, jossa ihminen käännytetään heti, ilman turvapaikkaprosessia. Kuva marraskuulta 2023, Suomen ja Venäjän rajalta Sallasta.

Suomeen Venäjän kautta pyrkivät turvapaikanhakijat käynnistivät keskustelun niin sanotusta pushback-menettelystä, jossa ihminen käännytetään heti, ilman turvapaikkaprosessia. Kuva marraskuulta 2023, Suomen ja Venäjän rajalta Sallasta.

Ajankohtaista

Kirkkojen johtajat vetoavat inhimillisen maahanmuuttopolitiikan puolesta – ”Kaavailtu uudistus kajoaa ihmisten oikeuteen liikkua vapaasti”

Suomen Ekumeenisen Neuvoston vetoomuksen ovat allekirjoittaneet muun muassa evankelis-luterilaisen kirkon arkkipiispa Tapio Luoma ja ortodoksisen kirkon arkkipiispa Leo.

Suomen Ekumeeninen Neuvosto SEN on julkaissut vetoomuksen inhimillisen maahanmuuttopolitiikan puolesta. Yhteisessä vetoomuksessaan joukko kirkkojen johtajia ilmaisee huolensa pyrkimyksistä heikentää lainsäädännöllä heidän asemaa, jotka hakevat ja saavat kansainvälistä suojelua Suomessa.

Vetoomuksen ovat allekirjoittaneet muun muassa Suomen evankelis-luterilaisen kirkon arkkipiispa Tapio Luoma, Helsingin ja koko Suomen arkkipiispa Leo Suomen ortodoksisesta kirkosta, katolisen kirkon piispa Raimo Goyarrola sekä esimerkiksi anglikaanikirkon, metodistikirkon ja baptistikirkon edustajat.

”Kristillisen uskon ytimessä on käsitys jokaisen ihmisen luovuttamattomasta arvosta Jumalan kuvana. Kristillisen etiikan kannalta tämä johtaa velvollisuuteen huolehtia heikoimmista riippumatta heidän taustoistaan”, vetoomuksessa perustellaan.

Allekirjoittaneet esittävät huolensa siitä, että lyhyen ajan sisällä lausuntokierrokselle on lähtenyt useita kansainvälistä suojelua hakevien asemaa heikentäviä lakimuutosesityksiä. Vetoomuksessa todetaan, että Venäjän hybridivaikuttamisen ja välineellistetyn maahanmuuton estämistä koskevat suunnitelmat ovat ristiriidassa useiden ihmisoikeussopimusten, EU-oikeuden sekä Suomen perustuslain kanssa. Niin sanotun pushback -menettelyn eli pikaisen takaisinkäännytyksen sijaan olisi löydettävä muita ratkaisuja.

”Vetoamme päättäjiin rajamenettelyn käyttöönottoon liittyvien ongelmien poistamiseksi. Kaavailtu uudistus kajoaa ihmisten oikeuteen liikkua vapaasti sekä lisää jo ennestään haavoittuneessa tilanteessa olevien ihmisten riskiä tulla psyykkisesti tai fyysisesti hyväksikäytetyksi”, vetoomuksessa kirjoitetaan.

Kirkkojen johtavat pyytävät myös, että päättäjät tarkistaisivat käsitystään maahanmuuttosäännösten kiertämisestä. Erityisesti paperittomilla tulisi jatkossakin olla mahdollisuus laillistaa oleskelunsa eikä perheenyhdistämistä pitäisi entisestään hankaloittaa.

Kirkkojen johtajat vetoavat myös siihen, että turvapaikkaprosessin aikainen vastaanottoraha säilyisi ennallaan ja ettei kansainvälistä suojelua saavien oleskelulupien pituutta lyhennettäisi. 

Jaa tämä artikkeli:

Löydä lisää näkökulmia


Keskustele Facebookissa
Keskustele ja kommentoi Facebookissa
Lähetä juttuvinkki
Lähetä juttuvinkki
Kirkko ja kaupunki -mediaan.

Tilaa Kirkko ja kaupungin viikoittainen juttukooste.