null Kirkon perheneuvonnan asiakasmäärissä tapahtui viime vuonna notkahdus – ”Videovälitteisyys hämmensi aluksi asiakkaita”

Kirkon perheneuvonta on pyrkinyt löytämään uusia tapoja tarjota apua, jotta perheet saavat tukea myös koronapandemian aikana.

Kirkon perheneuvonta on pyrkinyt löytämään uusia tapoja tarjota apua, jotta perheet saavat tukea myös koronapandemian aikana.

Ajankohtaista

Kirkon perheneuvonnan asiakasmäärissä tapahtui viime vuonna notkahdus – ”Videovälitteisyys hämmensi aluksi asiakkaita”

Pääosin asiakkaat ovat olleet tyytyväisiä videovälitteiseen neuvontaan. Pääkaupunkiseudulla kysyntä on suurempaa kuin perheneuvonnan tarjonta.

Vuonna 2020 kirkon perheneuvonnan asiakasmäärissä tapahtui notkahdus edelliseen vuoteen verrattuna. Asiakkaita oli 16 840, kun vuonna 2019 asiakkaita oli noin 18 500. Asiakastapaamisten määrä laski noin 90 000 tapaamisesta 85 000 tapaamiskertaan.

− Notkahdus asiakasmäärässä selittyy uudella elämäntilanteella. Moni jäi keväällä miettimään, jatkavatko asiakkuutta vai odottavatko face to face -aikaa, Kirkkohallituksen perheasioiden ja perheneuvonnan johtava asiantuntija Sari-Annika Pettinen sanoo.

Vuonna 2020 kirkon perheneuvonta tarjosi perheille tukea videovälitteisesti 25 000 kertaa ja puhelimitse 12 717 kertaa. Aiemmin video- tai puhelinvälitteistä neuvontaa on tarjottu satunnaisesti vain Lapissa ja yksittäisissä muissa keskuksissa pitkien välimatkojen vuoksi.

Valtaosa asiakkaista on ollut tyytyväinen virtuaalitapaamisiin.

Videovälitteinen neuvonta on voinut toimia joillekin perheille jopa yhdistävänä kokemuksena, koska se on mahdollistanut perheneuvonnan niissäkin tapauksissa, joissa osapuolet asuvat eri paikkakunnilla.

− Emme tietenkään voi tietää, onko joku jäänyt kokonaan pois, silloin kun kasvokkain tapahtuvaa neuvontaa ei ole ollut mahdollista antaa, Pettinen kertoo.

Joissakin paikoissa on pystytty järjestämään asiakkaan toiveiden mukaan tapaamisia kasvokkain esimerkiksi ulkona kävellen.

Helsingissä tarjotaan myös tunnin pikaneuvontaa

Pettisen mukaan noin 60 prosenttia kaikista avuntarvitsijoista pääsi kirkon perheneuvonnan asiakkaiksi vuonna 2020. Alueelliset erot ovat suuria.

− Suomessa on paljon alueita, joissa perheneuvontaa on helposti saatavilla, Pettinen kertoo.

Pääkaupunkiseudulla tilanne on hankala. Kysyntää on enemmän kuin on varattavia aikoja. Jotta tilanne helpottuisi, Helsingin seurakuntien perheneuvonta on pyrkinyt yhdessä Töölön seurakunnan kanssa vastaamaan kysyntään tarjoamalla tunnin kertaluonteista terapiaa Triplan Fokuksessa ja etäyhteyksin. Toimintaa laajennetaan koko perheneuvontaan helmikuun aikana.

− Tähänastisen kokemuksen mukaan osalle pareista riittää tunnin aika, osa taas siirtyy jonottamaan pidempää aikaa perheneuvontaan tai siirtyy maksulliseen yksityiseen terapiaan, perheneuvonnan Töölön ja Triplan tiimijohtaja Mari Kinnunen kertoo sähköpostitse.

Syy perheneuvontaan hakeutumiselle on kautta aikojen pysynyt samana

− Tilastojen mukaan yleisin syy hakeutua perheneuvontaan on vuorovaikutusongelmat. Näin on ollut niin kauan kuin jaksan muistaa, Pettinen sanoo.

Tilastot kertovat kuitenkin vain sen, mitä ne kysyvät.

Elokuussa perheneuvonnan johtajilta kysyttiin ihmisten syitä hakeutua perheneuvontaan. Kyselyssä tärkeimmiksi syiksi nousivat tilastoimattomat teemat, kuten vanhemmuuteen liittyvät kysymykset, taloudelliset huolet ja alkoholin ja väkivallan lisääntyminen.

Kyselyyn vastasi tuolloin 33 perheneuvonnan johtajaa. Kirkon perheasiain neuvottelukeskuksia on yhteensä 40.

Kirkon perheneuvonta on varautunut siihen, että pitkään jatkunut taloudellinen ja yhteiskunnallinen kriisi tulee näkymään perheneuvonnassa viiveellä. Pettisen mukaan monet seurakunnat panostavat perheneuvontaan. Tällä hetkellä työntekijöitä on yli 180.

− Toivomme, että jatkossakaan vanhemmat ja perheet eivät jää yksin vaan rohkenevat hakea apua, Pettinen sanoo.

Jaa tämä artikkeli:

Löydä lisää näkökulmia


Keskustele Facebookissa
Keskustele ja kommentoi Facebookissa
Lähetä juttuvinkki
Lähetä juttuvinkki
Kirkko ja kaupunki -mediaan.

Tilaa Kirkko ja kaupungin viikoittainen juttukooste.