null Kuolemanrajakokemuksen jälkeen elämä voi tuntua merkityksellisemmältä

Hengellisyys

Kuolemanrajakokemuksen jälkeen elämä voi tuntua merkityksellisemmältä

Moni kuoleman rajalla käynyt oivaltaa uudella tavalla elämän tarjoamat mahdollisuudet ja muuttuu avarakatseisemmaksi, kertoo suomalaisten kuolemanrajakokemuksia tutkinut teologi Miia Kontro.

Mitä ovat kuolemanrajakokemukset, joita olet tutkinut, Miia Kontro?

– Kuolemanrajakokemuksessa ihminen kokee käyneensä elämän ja kuoleman rajalla tai lähellä kuolemaa. Se voi tapahtua ihmisen ollessa hengenvaarassa, nukkuessa, meditoidessa tai vaikka kesken seksin. Kuolemanrajakokemuksia on yritetty selittää esimerkiksi psykologisilla, fysiologisilla ja neurokemiallisilla syillä, mutta vedenpitävää selitystä ei ole löytynyt.

– Kuolemanrajakokemukseen sisältyy usein jokin tai useita seuraavista piirteistä: ruumiista irtautuminen, hyvänolontunne, siirtyminen toiseen todellisuuteen, kirkas valo, kauniin maiseman näkeminen, valo-olennon tai jonkin yliluonnollisen hahmon kohtaaminen, elämän kertaaminen, edesmenneiden kohtaaminen ja valintatilanne rajalla, josta ihminen palaa joko vapaaehtoisesti tai pakotettuna elämään takaisin maan päällä.

Miten haastattelemasi ihmiset kokemuksiinsa suhtautuivat?

– Moni heistä oli hämmentynyt kokemastaan ja yritti löytää sille tieteellistä selitystä. Tiede ei kuitenkaan pysty selittämään kokemuksen intiimiyttä ja merkityksellisyyttä.

– Haastatteluissa moni avautui kokemuksestaan ensimmäistä kertaa. Vaikka kokija olisi halunnut puhua asiasta muille, hän saattoi pelätä, että kokemusta vähätellään tai mitätöidään. Kuolemanrajakokemus ilmiönä herättää ristiriitaisia tunteita, ja siksi kokija saattaa pelätä hulluksi leimautumista. Kokijalle oma kuolemanrajakokemus on silti tosi.

– Useimmat kuolemanrajakokemukset ovat positiivisia. Tutkimuksessani ollut kielteinen kokemus liittyi ahdistuneeseen tunnetilaan ja pettymykseen siitä, millainen tuonpuoleinen puitteiltaan oli. Paluu omaan ruumiiseen koettiin kivuliaaksi ja moni palasikin vastentahtoisesti.

Miten kuolemanrajakokemukset muuttivat ihmisten elämää?

– Useimmiten kuolemanrajakokemuksella on positiivisia vaikutuksia: kuolemanpelko häviää, kiinnostus hengellisyyttä kohtaan kasvaa, käsitys rakkaudesta muuttuu universaaliksi, elämä tuntuu merkitykselliseltä. Valtaosa haastatelluista sai kokemuksestaan positiivista suhtautumista ja elämänasennetta. Toiset halusivat kuitenkin unohtaa kokemuksen ja jatkaa elämää ilman pohdintoja tuonpuoleisesta.

Kuoleman käsite oli haastattelutilanteissa haasteellinen, sillä moni koki, ettei kuolemaa ole lainkaan olemassa.

– Usein kuolemanrajakokemus auttaa oman läheisen kuolemasta selviytymisessä. Moni myös näki kokemuksessaan edesmenneitä omaisiaan, mistä saattoi syntyä usko jälleennäkemisestä tuonpuoleisessa. Omalla kokemuksella on voinut myös lohduttaa ihmisiä, jotka pelkäävät kuolemaa tai kaipaavat lohdutusta suruunsa.

– Lähes puolet haastatelluista suuntautui kristinuskoon. He tulkitsivat kuolemanrajakokemusta kristinuskon näkökulmasta. Kokemus lisäsi heidän kiinnostustaan kirkon toimintaa ja Raamattua kohtaan. Kristinusko muodostui silti omanlaisekseen: kirkon dogmit eivät määritelleet sen sisältöä.

– Avarakatseisten ryhmälle puolestaan oli ominaista suvaitsevaisuus erityisesti muita uskontoja ja eritaustaisia ihmisiä kohtaan. Ihmisten hengellinen etsintä nähtiin jokaisen yksilöllisenä polkuna, jotka kaikki johtavat samaan päämäärään. Näin suuri muutos ajatusmaailmassa hämmästytti usein kokijaa itseäänkin. Tähän ryhmään kuuluvilla kuolemanrajakokemukset olivat poikkeuksellisen syviä ja ne olivat usein sisältäneet kohtaamisia ja syvällisiä keskusteluja yliluonnollisten hahmojen kanssa.

– Moni kertoi myös intuition, yliluonnollisten kykyjen ja luovuuden lisääntymisestä kuolemanrajakokemuksen jälkeen. Herkkyys ei ainoastaan rohkaissut tekemään merkittäviä päätöksiä elämässä ja työuralla, vaan moni kuvaili koko elämäänsä johdatukseksi. Kuolemanrajakokemus avasi silmät mahdollisuuksille, joita elämä tarjosi. Se toi myös iloa ja varmuutta siitä, että kaikella on tarkoitus.

Mitä kuolemanrajakokemusten jälkeen ajatellaan kuolemasta? Muuttuiko sinun oma suhtautumisesi kuolemaan tutkimuksen myötä?

– Kokemus sai monen odottamaan omaa kuolemaansa positiivisella ja luottavaisella mielellä. Kuoleman käsite olikin haastattelutilanteissa haasteellinen, sillä moni koki, ettei kuolemaa ole lainkaan olemassa.

– Olen itse ollut aina sinut kuoleman kanssa enkä ole erityisesti pelännyt kuolemaa. Enemmänkin tutkimus opetti suhtautumaan elämään luottavaisella, rennolla ja iloisella asenteella. On hyvä luottaa siihen, että elämä kantaa ja olemme kaikki rakastettuja. Elämää ja kuolemaa ei tarvitse pelätä.

Jaa tämä artikkeli:

Toimitus suosittelee

”Kuolema ei ole vain musta aukko, johon hävitään” – Monella suomalaisella on kokemusta kuolleen läheisen läsnäolosta

Hengellisyys

Markku Siltala sai väitöskirjaansa varten yli 600 kertomusta vainajan kohtaamisesta. Yleensä kokemukset olivat lohduttavia.Taivaan tähden: Käännekohdassa

Hengellisyys