null Karuselli-päiväkodin lapset Kilossa pohtivat tarinahetkissä oikeaa ja väärää – kirkko tukee päiväkotien katsomuskasvatusta

Karuselli-päiväkodin lapset eläytyvät perhetoiminnan ohjaaja Tiina Hännisen kertomukseen Bambino-kauriista ja Lippo-lampaasta. Katsomuskasvatushetken teemana oli toisten auttaminen.

Karuselli-päiväkodin lapset eläytyvät perhetoiminnan ohjaaja Tiina Hännisen kertomukseen Bambino-kauriista ja Lippo-lampaasta. Katsomuskasvatushetken teemana oli toisten auttaminen.

Hyvä elämä

Karuselli-päiväkodin lapset Kilossa pohtivat tarinahetkissä oikeaa ja väärää – kirkko tukee päiväkotien katsomuskasvatusta

Päiväkodeissa lapsia ohjataan kaveruuteen, erilaisuuden hyväksymiseen sekä tutustutaan erilaisiin katsomuksiin. Karuselli-päiväkoti sai mentorin Leppävaaran seurakunnasta.

Kynttilä syttyy päiväkoti Karusellissa. Lapset hiljentyvät kuuntelemaan, kun Tiina Hänninen esittää pehmoeläinten avulla kertomuksen pienestä Bambino-kauriista.

Se alkaa ketusta ja sudesta, jotka tönäisivät nauraen kauriin kumoon ja jättivät hänet loukkaantuneena metsään itkemään. Vanha Aulis-hirvi, Martti-karhu ja koirarouva Kultainen kävelivät ohi eivätkä auttaneet.

Lopulta Lippo-lammas pysähtyi ja kantoi kauriin selässään pois metsästä. Yhdessä hiiri Hipsukan kanssa he sitoivat hänen haavansa ja lohduttivat.

– Olivatko susi ja kettu kivoja? pohtii Hänninen tarinan loputtua ja rohkaisee lapsia keskustelemaan.

– Ne olivat ihan tyhmiä, kuuluu lapsijoukosta.

Yhdessä todetaan, että toisia ei saa kiusata, vaan kaikkien kanssa pitää olla kaveri.

Katsomuskasvatus on yleissivistävää opetusta

Sulosiilien ja Ketunpoikien ryhmien yhteinen tuokio ei ole satuhetki. Se luokitellaan viime syksynä voimaan tulleen uuden varhaiskasvatussuunnitelman (vasu) mukaiseksi katsomuskasvatukseksi.

Katsomuskasvatus on yleissivistävää opetusta ja osa päiväkotien arkea. Se on esimerkiksi sosiaalisten taitojen oppimista, yhdessä toimimista, hyvien tapojen ja myötätunnon opettelua sekä kohteliaisuutta.

Siihen kuuluu myös tutustumista eri uskontoihin ja katsomuksiin sekä uskonnottomuuteen.

Varhaiskasvatus on vasun perusteissa ja opetushallituksen ohjeessa määritelty uskonnollisesti, katsomuksellisesti ja puoluepoliittisesti sitouttamattomaksi. Eri katsomuksia tarkastellaan tasaveroisina, eikä lasta saa ohjata mihinkään katsomukseen eikä häneen saa vaikuttaa.

Tarina Bambino-kauriista on esimerkki Karuselli-päiväkodin ja Leppävaaran seurakunnan välisestä katsomuskasvatuksen mentorointiyhteistyöstä.

Tämänkertaisen hetken oli valmistellut Leppävaaran seurakunnan perhetoiminnan ohjaaja Tiina Hänninen, joka on Karusellin katsomuskasvatusmentori. Yleensä toteutuksesta vastaavat päiväkodin kasvattajat yhdessä mentorin kanssa.

– Tiina Hännisen kertomuksen teema oli nyt kaveritaitojen oppiminen. Hänen tarinoissaan nousee myös muita tärkeitä arvoja. Niiden kautta kaikkein pienimmätkin lapset alkavat oppia tärkeitä asioita, sanoo Kilon lastentalossa sijaitsevan Karuselli-päiväkodin johtaja Marita Nousiainen.

– Nämä Hännisen tarinahetket ovat meille extra-bonusta arkeen. Ne ovat vahvistusta työllemme, jota me täällä päiväkodissa teemme päivittäin.

Jos tilaisuus luokitellaan uskonnolliseksi, vanhemmille lähetetään joka kerta etukäteen viesti, jossa kuvaillaan tilaisuuden sisältö ja kysytään lupa lapsen osallistumiseen. Sellaisia tilaisuuksia ovat joulu- ja pääsiäiskirkot.

Mikäli lapsi ei saa lupaa osallistua tilaisuuteen, päiväkoti järjestää hänelle sen ajaksi vastaavaa toimintaa.

Seurakunta tukee päiväkodin katsomuskasvatusta

Leppävaaran seurakunnan katsomuskasvatusmentorina toimivan Tiina Hännisen tarkoituksena on tukea päiväkodin henkilökuntaa toteuttamaan työssään katsomuskasvatusta. Tällä hetkellä hänellä on kaksi mentoroitavaa päiväkotia.

Hänninen pitää uutta vasua selkeänä. Hänen mielestään katsomuskasvatus avaa lapselle maailman tutustua erilaisiin uskontoihin ja kulttuureihin. Se auttaa lasta kasvamaan suvaitsevaan ja monikulttuuriseen maailmaan, jossa kaikki uskonnot ja uskonnottomuus ovat tasa-arvoisia.

– Päiväkodissa on hyvä tarttua lasten ihmettelyihin ja pohtia niitä yhdessä. Autan päiväkodin kasvattajia työstämään erilaisia teemoja, kuten kiusaamista tai kuolemaa. Voimme yhdessä rakentaa vaikkapa näytelmän tai kertomuksen ja miettiä etukäteen kysymyksiä, joita lasten kanssa käsitellään, sanoo Hänninen.

Päiväkodissa on hyvä tarttua lasten ihmettelyihin ja pohtia niitä yhdessä. - Perhetoiminnan ohjaaja Tiina Hänninen

Hänninen huomauttaa, että uuden vasun myötä seurakunnan päiväkotivierailujen sisältö on muuttunut neutraaliksi, yleissivistäväksi katsomuskasvatukseksi. Siihen sisältyy monen uskonnon keskeisiä arvoja, esimerkiksi Lippo-lampaalla ja Raamatun Laupiaalla samarialaisella on yhtymäkohtia.

Luontevia paikkoja tarkastella erilaisia katsomuksia ovat vuodenkiertoon kuuluvat juhlat ja tapahtumat.

– Pääsiäiskirkossa kerron Jeesuksesta, joka ratsasti Jerusalemiin. Siinä on uskonnollisia elementtejä, mutta kerron asian neutraalisti, eikä asiassa mennä pintaa syvemmälle. Seurakunnan kerhossa sama tarina kerrotaan eri tavalla, sanoo Hänninen.

Tukipaketti antaa lisäeväitä päiväkodeille

Tiina Hänniseltä on toivottu tietoa muista uskonnoista, sillä espoolaisten päiväkotien arjessa näyttäytyvät monenlaiset kulttuurit ja katsomukset. Parhaillaan hän tekee kirkon johtamiskoulutuksen opintoihin liittyvänä opinnäytetyönä tukipakettia päiväkotien katsomuskasvatukseen.

– Päiväkodin henkilökunta tarvitsee sellaista tietoa eri uskonnoista, joka liittyy lasten elämään ja vuodenkiertoon. Eri uskonnoissa vietetään erilaisia juhlia, ja niitä on hyvä tuoda esiin päiväkodin arjessa, sanoo Hänninen.

Tukipaketti sisältää myös vuodenkiertoon liittyviä teemoja ja kertomuksia sekä niihin välineet jokaiselle kuukaudelle. Niiden avulla päiväkodin kasvattajat voivat käsitellä lasten kanssa esimerkiksi kateutta, pettymyksen sietämistä sekä uskontojen ja kulttuurien perinteitä.

Espoon seurakunnilla on varhaiskasvatuksen katsomuskasvatuksen mentoritoimintaa Leppävaaran lisäksi Tuomiokirkkoseurakunnassa, ­Tapiolassa ja Olarissa. Sitä on myös Kauniaisissa.

– Aiemmin seurakunnat kävivät päiväkodeissa pitämässä hartauksia. Nyt kaikki lähtee päiväkodin omista tarpeista ja tilanteista. Mentorimme auttavat toteuttamaan yhdessä sovittuja katsomuskasvatushetkiä, kertoo Espoon seurakuntien kasvatustyön pastori Paula Enckell muuttuneesta käytännöstä.

Jaa tämä artikkeli:

Löydä lisää näkökulmia


Keskustele Facebookissa
Keskustele ja kommentoi Facebookissa
Lähetä juttuvinkki
Lähetä juttuvinkki
Kirkko ja kaupunki -mediaan.

Tilaa Kirkko ja kaupungin viikoittainen juttukooste.