null Malmilla kirkkoherravaalin kärkiehdokkaat saivat purtavakseen pähkinän: Jos Jeesus on vastaus, mikä on kolmekymppisen kaupunkilaisen kysymys

Laura Mäntylä, Tuomas Hynynen, Kirsi Rantala ja Elina Perttilä ovat seurakuntaneuvoston valitsemat kärkiehdokkaat Malmin kirkkoherranvaalissa.

Laura Mäntylä, Tuomas Hynynen, Kirsi Rantala ja Elina Perttilä ovat seurakuntaneuvoston valitsemat kärkiehdokkaat Malmin kirkkoherranvaalissa.

Ajankohtaista

Malmilla kirkkoherravaalin kärkiehdokkaat saivat purtavakseen pähkinän: Jos Jeesus on vastaus, mikä on kolmekymppisen kaupunkilaisen kysymys

Uuden kirkkoherran valitsee seurakuntaneuvosto marraskuussa.

Malmin seurakuntaneuvosto valitsee uuden kirkkoherran kokouksessaan 9. marraskuuta.  Virkaan hakeneista seitsemästä ehdokkaasta seurakuntaneuvosto valitsi 12.10. neljä kärkiehdokasta, jotka osallistuvat seurakuntalaisille avoimeen vaalipaneeliin.

Kärkiehdokkaita ovat Lopen seurakunnan kirkkoherra Tuomas Hynynen, Helsingin yliopiston oppilaitospappi Laura Mäntylä, Malmin seurakunnan hallintopappi ja eteläisen alueen johtava aluepappi Elina Perttilä ja Vantaan yhteisen seurakuntatyön johtaja Kirsi Rantala.

Muut kolme virkaan hakenutta Helsingin tuomiokapitulin kelpoisiksi arvioimaa ehdokasta ovat Malmin keskisen alueen johtava aluepappi Anni Punkka, Helsinhin seurakuntayhtymän poliisipappi Jaani Vilkkilä ja Kokemäen vs. kirkkoherra, kenttärovasti Timo Waris.

Malmin seurakunta on yksi Suomen suurimmista luterilaisista seurakunnista, jonka alueella asuu yli 100 000 kaupunkilaista. Heistä noin 50 000 on seurakunnan jäseniä. Työntekijöitä seurakunnassa on 85. Seurakunta on moninainen ja ulottuu laajalle alueelle Viikistä Ala-Tikkurilaan, Jakomäestä Siltamäkeen. Seurakunnalla on kuusi kirkkoa ja kolme seurakuntakotia. Uusi kirkkoherra astuu siis vaativaan tehtävään.

Kirkko ja kaupunki kysyi kärkiehdokkailta seuraavat kysymykset.

1. Mitä erityistä annettavaa juuri sinulla on Malmin seurakunnalle? 

2. Miten Malmin seurakunnassa ratkaistaan yhtälö, jossa pitää toimia entistä vaikuttavammin entistä pienemmällä budjetilla? 

3. Jos Jeesus on vastaus, mikä on kolmekymppisen kaupunkilaisen kysymys?

4. Tehtäväksesi annetaan kuunnella Malmin ääntä. Mihin menet ja miksi? 

Tuomas Hynynen

Tuomas Hynynen toimii tällä hetkellä Lopen kirkkoherrana.

Tuomas Hynynen toimii tällä hetkellä Lopen kirkkoherrana.

Tuomas Hynynen, 43, on teologian tohtori, joka teki väitöskirjansa kirkon eettisistä kannanotoista. Hänet on vihitty papiksi vuonna 2003. Ennen nykyistä tehtäväänsä Lopen kirkkoherrana hän oli pappina Heinolassa ja Helsingin Taivallahdessa ja Munkkiniemessä.

1. Minulla on pitkä kokemus kirkkoherran töistä, hyvin arkisesta johtamisesta, jo 14 vuoden ajalta. Minulla on kokemukseen perustuvaa osaamista, kykyä ideoida ja kehittää uutta työntekijöiden ja luottamushenkilöiden kanssa. 

2. Ensimmäinen asia on kysyä kriittisesti, mitä tehdään tällä hetkellä ja mitä voisi jatkossa tehdä toisin. Vaikka talous tiukkenee, Malmi on Helsingin suurin seurakunta, jolla on yhä paljon resursseja. Kirkkoherran pitää katsoa, että resurssit kohdennetaan oikeisiin paikkoihin ja samalla huolehtia siitä, ettei yksittäiseltä työntekijältä vaadita enempää kuin yhden ihmisen työpanos. Eli pitää olla portinvartijana molempiin suuntiin.

3. Jokaisella on omat kysymyksensä. Oli kysymys mikä tahansa, niin Jeesus, Jumalan rakkaus ja usko voivat antaa ihmiselle toivoa paremmasta tulevaisuudesta.

4. Olen liittynyt alueen Facebook-ryhmiin kuullakseni, mistä ihmiset puhuvat. Kirkkoherran pitää ottaa yhteyttä paikallisiin yhdistyksiin ja mennä myös niiden ulkopuolelle tapaamaan niitä, jotka eivät niissä toimi.

Laura Mäntylä

Laura Mäntylä on Helsingin yliopiston oppilaitospappi.

Laura Mäntylä on Helsingin yliopiston oppilaitospappi.

Laura Mäntylä, 47, on teologian maisteri. Papiksi hänet vihittiin vuonna 2004. Hän on ollut pappina Joroisten, Pakilan ja Korson seurakunnissa. Nykyisessä tehtävässään Helsingin yliopiston oppilaitospappina hän on ollut vuodesta 2010.

1. Tämä aika vaatii valmentavaa johtajuutta, ihmismielen ymmärrystä ja hengellistä näkyä. Menestyvimmissä organisaatioissa johdetaan työntekijöitä kuten vapaaehtoisia eli rohkaisemalla, innostamalla ja kannustamalla. Osaan johtaa kutsumusta. Minulla on paljon kokemusta vapaaehtoisten johtamisesta ja ymmärrystä nuorista aikuisista, joita kirkko ei nyt oikein puhuttele.

2. Talouden johtamisen pitää olla ennakoivaa ja suunnitelmallista. Tulevaisuudessa voidaan joutua tekemään kipeitä ratkaisuja, mutta ei hätiköiden vaan suunnitelmallisesti. Toisaalta vaikea tilanne pitää nähdä myös mahdollisuutena: siirrytään työntekijäkeskeisyydestä seurakuntalaisten näköiseen seurakuntaan.

3. Kun maailma on niin haastava globaaleine ongelmineen, niin mistä saat inspiraatiota ja intoa vaikuttaa ja tehdä työtä sen eteen, että maailma olisi oikeudenmukaisempi?

4. Koska on kohtuutonta olettaa, että ihmiset tulevat meidän luoksemme, menisin sinne, missä ihmiset ovat: someen ja pantapaita päällä kadulle, baareihin ja ihmisten arjen yhteisöihin.

Elina Perttilä

Elina Perttilä on Malmin seurakunnan hallintopappi ja eteläisen alueen johtava pappi.

Elina Perttilä on Malmin seurakunnan hallintopappi ja eteläisen alueen johtava pappi.

Elina Perttilä, 46, on teologian tohtori, joka on tutkinut Vanhaa testamenttia. Hänet on vihitty papiksi 2003. Hän on toiminut pappina Mellunkylässä ja tutkijana Helsingin yliopistossa. Hän on Malmin seurakunnan hallintopappi ja eteläisen alueen johtava pappi.

1. Koulutus, työkokemus, osaaminen, persoona ja elämäntilanne ovat kokonaisuus, joiden avulla ajattelen pystyväni kirkkoherran vaativaan työhön. Minulla on sekä syvällistä teologista osaamista että kokemusta ruohonjuuritason työstä. 

2. Malmilla on moniammatillinen ja osaava työyhteisö. Koska työntekijöitä on tulevaisuudessa nykyistä vähemmän, heidän tehtävänsä on mahdollistaa seurakuntalaisten toimintaa ja tehdä asioita yhdessä heidän kanssaan. Pitää toimia entistä enemmän verkostoissa omien tilojen ulkopuolella ja sanoittaa omaa viestiä muutenkin kuin perinteisillä kirkon käyttämillä sanoilla.

3. Oma esikoiseni on alle kolmekymppinen. En tiedä, onko heillä sellaisia kysymyksiä, joihin yksiselitteinen vastaus on Jeesus. Ei kirkolla voi olla vastauksia ennen kuin kohtaamme ja kuuntelemme, mikä on itse kunkin kysymys.

4. Pitää olla fyysisesti läsnä ja liikkua erilaisissa paikoissa. Malmilla 60 työntekijää on saanut koulutuksen Erätauko-menetelmään, jonka avulla voidaan koota monenlaisia ihmisiä yhteen keskustelemaan rakentavasti keskenään.

Kirsi Rantala

Kirsi Rantala toimii Vantaan seurakuntien yhteisen seurakuntatyön johtajana.

Kirsi Rantala toimii Vantaan seurakuntien yhteisen seurakuntatyön johtajana.

Kirsi Rantala, 56, on teologian maisteri ja diakonissa. Papiksi hänet vihittiin vuonna 2009. Hän on toiminut diakoniapäällikkönä Helsingissä ja diakonian työalajohtajana Salossa. Tällä hetkellä Rantala toimii Vantaan seurakuntien yhteisen seurakuntatyön johtajana.

1. Minulla on vahva kokemus isojen organisaatioiden johtamisesta. Olen toiminut myös diakoniatyöntekijänä 20 vuoden ajan, joten ihmisten elämän arki on tuttua. Pystyn näkemään asioita laajasti ja puhumaan kieltä, jota ihmiset ymmärtävät. 

2. Yhtälö on täysin mahdoton, jos ajatellaan, että seurakunnan toimijoita ovat vain työntekijät. Pitää toimia niin, että otetaan seurakuntalaiset ja alueen asukkaat mukaan. Resursseja saadaan yhdessä tekemällä. Ihmisillä on paljon sellaista tietotaitoa, jota työntekijöillä ei ole. 

3. Liian herkästi jäädään tuijottamaan kirkon pieneneviä jäsenyyslukuja. Pitäisi nähdä se, että ei hengellisten asioiden kaipuu ja asioiden pohtiminen ole mihinkään hävinnyt. Meidän ei pidä mennä vastaus edellä, vaan pysähtyä kuuntelemaan kysymys. Ehkä sitten yhdessä huomataan, että vastaus voi olla Jeesus. 

4. Menisin turuille ja toreille, lähiöihin, ostoskeskuksiin, rautatieasemalle, oppilaitoksiin, kauppoihin yrittäjien luo. Vain olemalla läsnä siellä, missä ihmiset muutenkin ovat, voi ymmärtää, mitä he ajattelevat.

Jaa tämä artikkeli:

Löydä lisää näkökulmia


Keskustele Facebookissa
Keskustele ja kommentoi Facebookissa
Lähetä juttuvinkki
Lähetä juttuvinkki
Kirkko ja kaupunki -mediaan.

Tilaa Kirkko ja kaupungin viikoittainen juttukooste.