null Mielipide: Vantaan seurakunnat, pysäyttäkää Tontunniemen hakkuut Asikkalassa

Puheenvuorot

Mielipide: Vantaan seurakunnat, pysäyttäkää Tontunniemen hakkuut Asikkalassa

Vantaan seurakunnat on toteuttamassa metsähakkuita ja kaavoitusta, jotka hävittävät luontoa Tontunniemen leirikeskusalueella Asikkalassa. Kyseisellä iäkkäällä jalopuu- ja sekametsäalueella elää poikkeuksellisen rikas eläin-, kasvi-, sieni- ja jäkälälajisto. Siellä elävät hömö-, töyhtö- ja pyrstötiainen, harmaapää- ja käpytikka, palokärki, puukiipijä, pikkusieppo, idänuunilintu, haukat, pöllöt, kanalinnut ja viitasammakko.

Ymmärrän, että seurakuntien säästöpaineet luovat tarpeen tarkastella myös luontoalueiden käyttöä. Kuitenkaan kirkon toiminta ei voi perustua eläinpopulaatioiden ja muun elonkirjon kaventamiseen. Mielestäni seurakunnilla on sekä moraalinen velvollisuus varjella elämää että verovarojen keräämisestä kumpuava syy huomioida Suomen tiukentuneet biodiversiteettisitoumukset.

Luonnontilaisten ja monimuotoisten metsien vapaaehtoisen suojelun ei tarvitse tarkoittaa tulojen menettämistä. Tällaisten luontoalueiden pysyvästä tai määräaikaisesta suojelusta tai myymisestä säätiöille tai valtiolle suojeltaviksi on mahdollista saada reilu korvaus.

Peräänkuulutan Vantaan seurakunnilta ja kirkkovaltuustolta Tontunniemen hakkuiden pysäyttämistä ja alueen kattavaan suojeluun tähtäävien ratkaisujen punnitsemista. Kaiken elämän suojelu nostettakoon seurakuntien tulevaisuustyön keskiöön.
Anne Quarshie
kauppatieteiden tohtori, Espoo
Asikkalan vapaa-ajan asukas


Kiinteistöjohtaja vastaa: Vantaan seurakunnat on ollut aktiivinen metsien hoidossa ja suojelussa. Asikkalan metsähakkuita tehdään kirkkojärjestyksessä säädetyn metsienhoitosuunnitelman mukaisesti. Metsäsuunnitelman päivityksen yhteydessä vuonna 2019 tehtiin myös hiilitaselaskelma. Vantaan seurakuntien metsillä on PEFC-sertifiointi. 

Vantaan seurakuntien metsissä METSO-inventointi suoritettiin vuonna 2012. METSO-suojelussa Vantaan seurakunnilla on Nurmijärveltä 4,8 hehtaarin alue ja Asikkalassa 2,6 hehtaaria. Tämä Asikkalan jalopuumetsikkö, kuten myös muut luontoarvot, on otettu huomioon nyt käsillä olevassa hakkuusuunnitelmassa.

Kristillisen käsityksen mukaan ihmisen tehtävä on viljellä ja erityisesti varjella luomakuntaa. Kirkko on laatinut Ilmasto-ohjelman, joka antaa teologisia lähtökohtia ja käytännön suosituksia ilmastotalkoisiin. Ilmasto-ohjelman keskeisiä lähtökohtia ovat kiitollisuus, kunnioitus ja kohtuus.

Tämän arvon mukaisesti on toimittu ja toimitaan myös jatkossa Vantaan seurakuntien metsien hoidossa. Luonnon monimuotoisuutta on varjeltu rauhoittamalla metsistä luonnonsuojelualueita Vantaalla ja Asikkalassa sekä ­METSO-kohde Nurmijärvellä. 

Vantaan seurakuntien metsien hoitoa jatketaan edelleen virkistyskäyttöä varten jatkuvan kasvatuksen menetelmällä. Uusien suojelukohteiden perustamista ei ole asetettu lähivuosien tavoitteeksi.  Vantaan seurakuntien metsien hoidosta ja suojelusta voi lukea enemmän verkkosivuiltamme.
Timo Kraufvelin
kiinteistöjohtaja, Vantaan seurakuntayhtymä

Jaa tämä artikkeli:

Löydä lisää näkökulmia


Keskustele Facebookissa
Keskustele ja kommentoi Facebookissa
Lähetä juttuvinkki
Lähetä juttuvinkki
Kirkko ja kaupunki -mediaan.

Tilaa Kirkko ja kaupungin viikoittainen juttukooste.