null Naatus: Seurakunnan johtajan eli kirkkoherran ei tarvitsisi olla pappi

Puheenvuorot

Naatus: Seurakunnan johtajan eli kirkkoherran ei tarvitsisi olla pappi

Keskustelu sukupuolisidonnaisista nimikkeistä vie kirkon arvioimaan kriittisesti myös tehtävien sisältöjä ja niihin liittyvää osaamista.

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon on pian päästävä eroon seurakuntaa johtavan kirkkoherran tehtävänimikkeestä, sillä sen verran vanhanaikaiselta se näyttää ja kuulostaa nykyajan kielenkäytön valossa.  

Siitä seuraa muitakin muutoksia. On mahdollista, että hallintorakenteiden virtaviivaistaminen synnyttää suurempia seurakuntia, joten yhä useamman kirkkoherran tontti on tulevaisuudessa laaja.

Kirkon perustehtävälähtöistä osaamista olisi kuitenkin myös esimerkiksi diakonian ammattilaisilla.

Kirkkoherraksi voi päätyä varsin monenlaisella osaamisella. Kansanäänestys pienellä äänestysprosentilla voi tuoda kirkkoherraksi pidetyn perhepapin tai osaavan sielunhoitajan. Näillä taidoilla ei kuitenkaan automaattisesti ole mitään tekemistä hyvien johtajaominaisuuksien kanssa.

Sentään kirkkoherraksi ei pääse täysin ilman johtajakoulutusta.

Kirkkoherran on motivoiduttava johtamaan henkilöstöä, taloutta, viestintää ja monia muita osa-alueita. Seurakuntayhtymään kuuluvan seurakunnan kirkkoherra on puolestaan jo ajankäytöllisesti haastavassa tilanteessa.

Seurakuntaa johtaa eli kirkkoherrana toimii siis aina pappi, vaikka papin työn pohjalta syntyvä osaaminen on käytännön näkökulmasta katsottuna vain yksi osa työtä. Kirkon perustehtävälähtöistä osaamista olisi kuitenkin myös esimerkiksi diakonian ammattilaisilla.

Mikäli seurakuntaa johtaisi joku muu kuin pappi, seurakunnan papeilla voisi olla lähiesihenkilönä pappeuden osalta joku muu kuin seurakunnan johtaja.

Kirkossa puhutaan paljon johtamisongelmasta, mutta ei lähdetä purkamaan kirkon perusyksikön johtamiskysymystä edes siinä määrin, että mietittäisiin rohkeammin, mitä taitoja kyseisellä henkilöllä on tarpeen olla, ja mitkä taas eivät ole välttämättömiä.

Mikäli seurakuntaa johtaisi joku muu kuin pappi, seurakunnan papeilla voisi olla lähiesihenkilönä pappeuden osalta joku muu kuin seurakunnan johtaja.

Kirkkojärjestystä on syytä päivittää myös muilta osin, joten tämän asian perkaaminen kannattaa tehdä siinä samalla.

Kirjoittaja on viestijä, kestävyysjuoksija ja kirkon uskollinen palvelija.

 

Jaa tämä artikkeli:

Löydä lisää näkökulmia


Keskustele Facebookissa
Keskustele ja kommentoi Facebookissa
Lähetä juttuvinkki
Lähetä juttuvinkki
Kirkko ja kaupunki -mediaan.

Tilaa Kirkko ja kaupungin viikoittainen juttukooste.