null Perheneuvontaan koulutetaan lisää työntekijöitä, koska jono seurakuntien perheneuvontaan on pitkä

Ongelmien selvittely ulkopuolisen kanssa auttaa löytämään toisenlaisia tapoja ajatella, tuntea ja toimia perheen ristiriitatilanteissa.

Ongelmien selvittely ulkopuolisen kanssa auttaa löytämään toisenlaisia tapoja ajatella, tuntea ja toimia perheen ristiriitatilanteissa.

Ajankohtaista

Perheneuvontaan koulutetaan lisää työntekijöitä, koska jono seurakuntien perheneuvontaan on pitkä

Myös uusia perheneuvojia on palkattu, jotta yhä useampi saisi apua parisuhteen solmuihin ja perhe-elämän kriiseihin.

Yhteydenotot kirkon perheneuvontaan ovat lisääntyneet, ja vastaanottoajan saa vain alle puolet apua hakeneista. Tilanteen helpottamiseksi Kirkko Helsingissä on käynnistänyt koulutuksen, jossa joukko Helsingin seurakuntien pappeja ja diakoniatyöntekijöitä koulutetaan osa-aikaiseen perheneuvontatyöhön.

Koulutuksen tarkoitus on ensisijaisesti lyhentää perheneuvonnan jonoja. Avuntarve on selvä: esimerkiksi viime marraskuussa perheneuvontaan tuli lähes 130 uutta yhteydenottoa, joista 20:lle pystyttiin antamaan aika.

– Nyt alkaneen koulutuksen ansiosta jonotustilanne jatkossa helpottuu, mutta näillä resursseilla jono ei toki poistu, sanovat johtava perheneuvoja Martti Ajo ja koulutusvastaava Leena Heinonen.

– Usein ihmiset hakevat apua vasta kun kriisi on jatkunut pitkään. Jos ajan saaminen vielä pitkittyy, solmujen aukominen vie vastaanotolle päästyäkin enemmän aikaa, Heinonen sanoo.

Myönteistä on, että juuri 30–40-vuotiaat ovat motivoituneita selvittämään parisuhdekysymyksiä ja heillä on siihen valmiuksia.

Uudet osaajat tekevät jatkossa perheneuvontatyötä 20–50 prosenttia työajastaan seurakuntien omissa tiloissa. Asiakkaat tulevat Helsingin seurakuntien perheneuvonnan yhteisen ajanvarauksen kautta.

Perheneuvonnan kysyntään vastaaminen lisäkoulutuksella on yksi Helsingin seurakuntien toimintakulttuurin muutoksen painopisteistä.

Perheneuvonnan resursseja on lisätty muutenkin. Syksyllä Töölön seurakunnassa aloitti kaksi uutta perheneuvojaa. Joulukuussa yhteinen kirkkovaltuusto päätti kolmen uuden perheneuvojan palkkaamisesta neljäksi vuodeksi. Kaikkiaan seurakuntayhtymä käyttää vuoden 2017 budjettiylijäämästä 800 000 euroa perheneuvonnan vahvistamiseen.

Vuonna 2017 Helsingin seurakuntien perheneuvonnassa työskenteli 13 perheneuvojaa, joilla oli yhteensä 7840 tapaamista. Apua annettiin vähintään 1 700 ihmiselle lapset mukaan lukien. Johtava perheneuvoja Martti Ajo arvioi tuolloin, että palvelujen ulkopuolelle jäi jonottamaan noin 5 000 ihmistä.

Jaa tämä artikkeli:

Löydä lisää näkökulmia


Keskustele Facebookissa
Keskustele ja kommentoi Facebookissa
Lähetä juttuvinkki
Lähetä juttuvinkki
Kirkko ja kaupunki -mediaan.

Tilaa Kirkko ja kaupungin viikoittainen juttukooste.