null Piispa Teemu Laajajasalo saarnasi kirkolliskokouksen avajaismessussa – ”Kirkon tulee pyrkiä myös pysymään kasassa”

Piispa Laajasalo Maariankirkossa Turussa.

Piispa Laajasalo Maariankirkossa Turussa.

Ajankohtaista

Piispa Teemu Laajajasalo saarnasi kirkolliskokouksen avajaismessussa – ”Kirkon tulee pyrkiä myös pysymään kasassa”

Helsingin piispa Teemu Laajasalo muistutti kirkolliskokousedustajia heidän suurestaan vastuustaan ja kristittyjen yhteyden merkityksestä. Laajasalo saarnasi kokouksen avajaismessussa.

Kirkolliskokous kokoontuu tällä viikolla Turussa. Kokousviikolla käsitellään muun muassa samaa sukupuolta olevien avioliittoa, joten odotettavissa on tiukkaa keskustelua. Samoin esillä on kirkon lähetysjärjestöjen kanssa tehtävä perussopimus ja edustaja-aloite Suomen Lähetyslentäjien eli MAF Finlandin hyväksymisestä kirkon viralliseksi lähetysjärjestöksi.

Kirkolliskokousviikko alkaa perinteisesti jumalanpalveluksella kokouspaikan eli Turun kristillisen opiston läheisellä Maarian kirkolla. Keskiaikaisessa kirkossa pidetyssä messussa saarnasi nyt ensimmäistä kertaa Helsingin piispa Teemu Laajasalo. Saarnan aiheena oli kristittyjen yhteys.

Ei siis riitä, että kirkko pyrkii pysymään Sanassa ja pysymään ajassa – kirkon tulee pyrkiä pysymään myös kasassa.

Laajasalo pohti saarnassaan luterilaisen kirkon ylimmän toimielimen vastuuta. Sen tekemät päätökset ohjaavat kirkon toimintaa.

– Mekö olemme vastuussa siitä, että tämä kirkko olisi rakenteeltaan sellainen, että sanoma Kristuksesta ja kutsu taivaaseen kuuluu kaikille? Mekö olemme vastuussa siitä, että kirkosta kiinnostumattomat saadaan takaisin? Mekö olemme vastuussa siitä, että seurakunnilla olisi varustus ja välineet kastaa lapsia ja palvella köyhiä? Mekö olemme vastuussa siitä, että seurakunnissa osattaisiin opettaa ja kansa kasvaisi armeliaaksi ja laupeudentuntoiseksi, totesi Laajasalo.

Hänen mukaansa kokouslistalla on tälläkin viikolla asioita, joiden edessä kokousedustajien mielen varmuus vähenee, kirkkaus sumenee ja suuruus pienenee. Asioita, jota ovat vaikeita ja joista edustajilla on erilaisia näkemyksiä.

– Me olemme paljosta vastuussa. Meidän tehtäväksi on annettu päättää, miten lähetystyötä tulisi järjestää, kuinka kirkon eläkevastuut hoidetaan, kuka voi mennä kirkossa naimisiin, miten kirkon rahat riittävät vuosikymmenten päässä tai miten kirkon lainsäädäntö olisi kirjattava. Kun luen tätä listaa, kun mietin yhteistä tehtäväämme, huomaan, että paine kasvaa ja rinnassa tuntuu, sanoi Laajasalo.

Jeesus käski olemaan yhtä

Laajasalo otti esille viikon evankeliumitekstin Johanneksen evankeliumista. Siinä Jeesus rukoilee opetuslastensa puolesta: ”Kun minä olen heissä ja sinä olet minussa, he ovat täydellisesti yhtä, ja silloin maailma ymmärtää.”

Teksti sopii Laajasalon mukaan kirkolliskokousviikon alkuun ja on samalla valtava haaste aikana, jolloin hajaannus, kuppikunnat, ryhmittymät ja puolueet syntyvät kuin luonnostaan. Laajasalo muistutti, että Jeesus tässä jäähyväisrukouksessaan ei vain sanonut, että olisi hyvä, että kristityt olisivat täydellisesti yhtä. Hän käski ja edellytti yhteyttä. Pelissä on maailman usko. Ilman Jeesuksen seuraajien yhteyttä maailman on vaikea ymmärtää evankeliumia, ilosanomaa.

– Emme saa lakata tavoittelemasta yhteyttä. Ei siis riitä, että kirkko pyrkii pysymään Sanassa ja pysymään ajassa – kirkon tulee pyrkiä pysymään myös kasassa, painotti Laajasalo.

Hänen mukaansa yhteyden säilyttämisessä tarvitaan kunnioittavaa puhetapaa ja tutustumista toisiin. Lopulta yhteys on kiinni ensisijaisesti Jeesuksesta. Hän ei ole kenenkään yksityisomaisuutta, ei sen paremmin liberaalien kuin konservatiivien, ei luterilaisten eikä minkään muunkaan kirkkokunnan. Kristus on se jokin meissä, joka toivoo ja rukoilee rauhaa.

Laajasalon puhetta yhteydestä oli kuuntelemassa paitsi suuri osa kokousedustajista myös kirkolliskokousviikkoa seuraamaan saapuneita sateenkaaripappeja. He ovat pappeja, jotka ovat ilmoittaneet olevansa valmiita vihkimään myös samaa sukupuolta olevia pareja avioliittoon. He eivät ole kokouksessa osoittamassa mieltään, vaan keskustelemassa edustajien kanssa.


Korjattu virhe 14.5.: Virke ”Lopulta yhteys ei kuitenkaan ole kiinni ensisijaisesti Jeesuksesta” korjattu muotoon ”Lopulta yhteys on kiinni ensisijaisesti Jeesuksesta”.

Jaa tämä artikkeli: