null Sateenkaaripapit vetoavat kirkolliskokouksessa samaa sukupuolta olevien parien vihkimisen puolesta – T-paidoissa lukee ”vihimme, siunaamme”

Sateenkaaripappeja Turun kristillisen opiston sisäpihalla kirkolliskokouksen tauolla. Vasemmalta Anne Blomqvist, Ari Kotisaari, Henna Salo sylissään Rauha, Jarkko Vikman, Kari Pekka Kinnunen, Liinamaria Roos ja poika Ruben.

Sateenkaaripappeja Turun kristillisen opiston sisäpihalla kirkolliskokouksen tauolla. Vasemmalta Anne Blomqvist, Ari Kotisaari, Henna Salo sylissään Rauha, Jarkko Vikman, Kari Pekka Kinnunen, Liinamaria Roos ja poika Ruben.

Ajankohtaista

Sateenkaaripapit vetoavat kirkolliskokouksessa samaa sukupuolta olevien parien vihkimisen puolesta – T-paidoissa lukee ”vihimme, siunaamme”

Kirkolliskokouksessa on kokousviikon ajan läsnä joukko sateenkaaripappeja. He ovat pappeja, jotka vihkivät ja siunaavat samaa sukupuolta olevia pareja avioliittoon.

Kirkolliskokous ottaa tällä viikolla kantaa edustaja-aloitteeseen, jossa esitetään kirkon avioliittokäsityksen laajentamista koskemaan myös samaa sukupuolta olevia pareja. Edustaja-aloitteessa esitetään, että kirkolliskokous päättäisi ryhtyä valmistelemaan tätä asiaa koskevia muutoksia kirkon toimitusten kirjaan.

Muutokset voitaisiin aloitteen mukaan tehdä joko soveltamalla niin sanottua Norjan mallia eli laatimalla samaa sukupuolta oleville oma vihkikaava tai muokkaamalla nykyistä vihkikaavaa myös samaa sukupuolta oleville pareille sopivaksi. Kirkolliskokouksen pitäisi aloitteen mukaan kuitenkin turvata niiden pappien omantunnonvapaus, jotka eivät voi vakaumukseensa vedoten vihkiä tai siunata samaa sukupuolta olevia pareja.

Aloite on siis kompromissiehdotus, jossa haetaan ratkaisua kirkkoa hiertävään pattitilanteeseen. Kirkolliskokouksen perustevaliokunta ja yleisvaliokunta ovat antaneet asiasta lausuntonsa. Perustevaliokunta ei ole valmis muutokseen, yleisvaliokunta on. Molemmat lausunnot syntyivät äänestyspäätöksillä ja niihin liittyy eriävät mielipiteet.

Kirkolliskokoukseen tulleet sateenkaaripapit eivät ole osoittamassa mieltään, vaan haluavat olla kokousedustajien näkyvillä ja saatavilla keskustelua varten.

Kirkolliskokousta seuraamaan on saapunut joukko sateenkaaripappeja, jotka haluavat läsnäolollaan antaa tukea aloitteelle. Sateenkaaripapit ovat pappeja, jotka jo nyt vihkivät ja siunaavat samaa sukupuolta olevia pareja avioliittoon, vaikka kirkolliskokous ei ole tehnyt asiasta päätöstä ja piispat ovat ohjeistaneet, että näin ei pitäisi toimia.

Sateenkaaripapit kuitenkin katsovat, että jo nykyinen kirkkolaki antaa vihkimiseen oikeuden, eivätkä piispat voi päättää syrjivästä käytännöstä ja kieltää pappeja vihkimästä.

”Usein toistetaan, että kirkon käsityksen mukaan avioliitto on miehen ja naisen välinen. Toisto ei kuitenkaan tee asiasta totta. Kirkkolaki säätää yksiselitteisesti, että kirkon jäsenillä on oikeus olla osallinen kirkollisissa toimituksissa. Kirkollisesti solmittavan avioliiton edellytyksenä kirkkolaki ja kirkkojärjestys edellyttävät yhteiskunnallisen lainsäädännön täydennyksenä rippikoulun käymistä ja kirkon jäsenyyttä. Ne eivät ota sanallakaan kantaa siihen, ovatko avioparit eri vai samaa sukupuolta”, todetaan sateenkaaripappien kannanotossa.

Sateenkaaripappien mukaan uusi avioliittolaki varaa uskonnollisille yhdyskunnille mahdollisuuden asettaa omia ehtojaan vihkimiselle. He ovat kuitenkin sitä mieltä, että kirkolliskokouksen pitäisi tällöin erikseen päättää asiasta.

”Niin kauan kuin kirkolliskokous ei kuitenkaan erikseen päätä määräenemmistöllään, että kirkossa avioliittoon vihkiminen on mahdollinen vain miehen ja naisen välillä tai että se on mahdollinen kaikille sukupuolesta riippumatta, elämme todellisuudessa, jonka eri ryhmät näkevät eri tavoin", sanovat sateenkaaripapit.

Korson ex-kirkkoherra on valmis vihkimään

Kirkolliskokoukseen tulleet sateenkaaripapit eivät ole siellä osoittamassa mieltään, vaan haluavat olla kokousedustajien näkyvillä ja saatavilla keskustelua varten. He osallistuivat kirkolliskokouksen avajaismessuun ja aikovat olla paikalla koko viikon ajan.

Maanantaina kokouspaikalle oli tullut seitsemän sateenkaaripappia. Heillä oli päällään T-paidat, joissa lukee teksti: ”Vihimme, siunaamme. Kyse on Jeesuksen seuraamisesta, seurakuntalaisistamme, Raamatun sanomasta, oikeudenmukaisuudesta, luterilaisuudesta, elämästä nyt ja huomenna”.

Yksi sateenkaaripapeista on vantaalaisen Korson eläkkeellä oleva kirkkoherra Kari Pekka Kinnunen, joka on itsekin ollut kirkolliskokousedustaja 2008-2011. Silloin kirkolliskokous päätyi pitkän keskustelun jälkeen hyväksymään sen, että samaa sukupuolta olevien parien kanssa ja puolesta voi rukoilla.

Muutamassa vuodessa moni asia on muuttunut ja myös ymmärrys lisääntynyt paljon.
– Korson ex-kirkkoherra Kari Pekka Kinnunen

Kinnunen kertoo sateenkaaripappien tulleen kirkolliskokoukseen ilmaisemaan tukensa samaa sukupuolta olevilla pareille, jotka suunnittelevat avioliittoa.

– Enemmistö kirkon jäsenistä on valmis tukemaan heitä. Papeistakin Pappisliiton tuoreen kyselyn mukaan 55 prosenttia kannattaa heidän vihkimistään. Meitä on tällä hetkellä yli 70, jotka ovat ilmoittaneet nimensä, että me vihimme ja siunaamme. Sen lisäksi on muitakin, jotka ovat valmiita toimimaan.

Sateenkaaripapit olivat ilmoittaneet sekä nykyiselle arkkipiispa Kari Mäkiselle että tulevalle arkkipiispalle, Espoon piispa Tapio Luomalle tulevansa kokoukseen. Perustevaliokunnan tuore mietintö, jossa tyrmätään kirkon avioliittokäsityksen muuttaminen ja siihen liittyvä omantunnonvapaus toi vielä lisämotivaatiota sateenkaaripappien läsnäoloon.

– Tapaamme täällä ihmisiä, kysymme mitä he ajattelevat asioista ja kerromme heille omia ajatuksiamme. Pyrimme vuoropuheluun, emme käännyttämiseen, korostaa Kinnunen.

Hän kuitenkin ihmettelee perustevaliokunnan mietintöä, jonka yksittäisiin raamatunkohtiin nojaavaa raamattunäkemystä hän pitää fundamentalistisena. Samoin nykykäytännöstä kiinni pitämisen perustelu kirkon traditiolla tai ekumeenisilla suhteilla siten, että painotetaan enemmän katolilaista ja ortodoksista näkemystä kuin Pohjoismaiden sisarkirkkojen ratkaisua, tuntuu hänestä kummalliselta. Ongelmallista on myös se, miten homoseksuaalisuuteen liittyvään tieteellisen tutkimukseen mietinnössä suhtaudutaan.

– Kun olin kirkolliskokouksessa, ajattelin, että rekisteröityjen parisuhteiden siunaaminen on se etäpiste, mihin kirkko voi mennä. Muutamassa vuodessa moni asia on muuttunut ja myös ymmärrys lisääntynyt paljon. Raamatun luomiskertomuksessa puhutaan myös siitä, että Jumala loi ihmiselle kumppanin. Myös homoseksuaalinen avioliitto voi perustua elinikäiseen kumppanuuteen.

Kinnunen ei ole itse vielä vihkinyt samaa sukupuolta olevaa paria, mutta on siihen pyydettäessä heti valmis. Häntä eivät pelota mahdolliset seuraukset. Hän ottaa esille New Yorkista hankkimansa Martin Luther Kingin pinssin, jossa lukee "Joskus tulee aika, jolloin vaikeneminen on petos". Kinnunen muistuttaa Kingin saarnasta, jonka mukaan kristityn tietä ei ole tarkoitettu helpoksi. Joskus on otettava risti kannettavaksi, kun omatunto niin vaatii.

Olen iloinen siitä, että kirkosta löytyy pappeja, jotka ovat valmiita kohtaamaan meidät alttarilla, kun sanomme tahdon.
– Vantaankosken seurakunnan lähetystyöntekijä Ari Kotisaari

”Meidät siunattiin avioliittoon Kallion kirkossa”

Yksi Turussa mukana olevista sateenkaaripapeista on entinen Vantaankosken seurakunnan lähetystyöntekijä Ari Kotisaari. Hänet siunattiin puolisonsa kanssa ensimmäisenä samaa sukupuolta olevana parina lähetystyöhön Kambodzaan. Suomen Lähetysseuran Lähetysjuhlilla Helsingissä tapahtunut siunaus herätti aikanaan kohua. Nyt takana on neljä hyvin sujunutta vuotta Kambodzassa.

– Nyt olemme sapattivapaalla ja katsomme tulevaisuutta. Meillä on yhteinen nimi, sillä menimme kesällä naimisiin. Se tapahtui maistraatissa, koska rekisteröityä parisuhdetta ei voi vihkiä uudestaan. Meidät kuitenkin siunattiin avioliittoon Kallion kirkossa, kertoo Kotisaari.

Avioliitto merkitsi Kotisaarelle sitä, että vihdoin hänet ja hänen puolisonsa, jotka ovat olleet yhdessä 23 vuotta, hyväksyttiin tasavertaisiksi yhteiskunnan muiden jäsenten kanssa.

– Kyllä tämä on kohtuullisen kestävä liitto näköjään ollut ja ajatus on, että olemme yhdessä, kunnes kuolema meidät erottaa. Olen iloinen siitä, että kirkosta löytyy pappeja, jotka ovat valmiita kohtaamaan meidät alttarilla, kun sanomme tahdon. Iloitsimme myös siitä, että silloinen kirkkoherra Teemu Laajasalo toivotti meidät tervetulleeksi viettämään hääjuhlaa Kallion kirkkoon, sanoo Kotisaari.

Kotisaaren mukaan hän on kirkolliskokouksessa jo ehtinyt halaamaan konservatiivisesti ajattelevia tuttujaan. Vaikka kirkolliskokous ei vielä ehtisi käsitellä tai hyväksyä edustaja-aloitetta, joka ratkaisisi asian sateenkaariparien toivomaan suuntaan, hänellä riittää kärsivällisyyttä. Ennen pitkää muutos tulee.

Sateenkaaripapit jakavat myös pinssejä hashtagilla #tahdonkirkossa. Sillä tähdätään syksyn seurakuntavaaleihin. Toive on, että monelta eri listalta löytyisi ehdokkaita, jotka ovat valmiita hyväksymään samaa sukupuolta olevien vihkimisen ja ilmoittavat sen äänestäjilleen kyseisellä tunnuksella.

Jaa tämä artikkeli: