null Piispainkokous: Kansanlähetyksen ja Sleyn pitää jatkossa kelpuuttaa kirkon tavanomaiset pappisvihkimykset – määräaika toukokuun loppuun

Jatkossa Sleyn ja Kansanlähetyksen työntekijöiden tulee osallistua evankelis-luterilaisen kirkon tavanomaisiin pappisvihkimyksiin, joissa vihitään myös naisia.

Jatkossa Sleyn ja Kansanlähetyksen työntekijöiden tulee osallistua evankelis-luterilaisen kirkon tavanomaisiin pappisvihkimyksiin, joissa vihitään myös naisia.

Ajankohtaista

Piispainkokous: Kansanlähetyksen ja Sleyn pitää jatkossa kelpuuttaa kirkon tavanomaiset pappisvihkimykset – määräaika toukokuun loppuun

Piispat ottivat kantaa sopimusrikkomukseen, jonka taustalla ovat Inkerin kirkosta haetut pappisvihkimykset. Hakemalla vihkimyksen itärajan takaa Sleyn ja Kansanlähetyksen työntekijät ovat välttäneet osallistumasta samaan pappisvihkimykseen naisten kanssa.

Piispainkokous edellyttää Suomen Luterilaiselta Evankeliumiyhdistykseltä (Sley) ja Suomen Evankelisluterilaiselta Kansanlähetykseltä (Sekl) korjaavia toimia niiden tekemien sopimusrikkomusten vuoksi. Piispainkokous edellyttää, että järjestön hallitus tekee pysyväisluonteisen päätöksen sopimusrikkomuksen korjaavista toimenpiteistä toukokuun loppuun 2024 mennessä.

Jos piispainkokous määräajan jälkeen toteaa, että korjausta ei ole tehty, piispainkokous voi esittää kirkolliskokoukselle, että järjestö menettää asemansa kirkon lähetysjärjestönä.

Piispainkokous totesi lokakuun 2023 kokouksessaan, että Sley ja Sekl ovat tehneet sopimusrikkomuksen, kun ne ovat Inkerin kirkossa 3. syyskuuta tapahtuneen pappisvihkimyksen myötä rikkoneet kirkon lähetystyötä linjaavan Yhteinen todistus -asiakirjan toimintaperiaatetta, jonka mukaan sopimusjärjestöt eivät saa aiheuttaa toiminnallaan haittaa yhteistyössä.

Lähetysjärjestöiltä edellytetään, että ne eivät kierrä ulkomaisilla vihkimyksillä kirkon virkaratkaisua.

Järjestöt ovat rikkoneet myös sitoumusta tiedottaa piispainkokoukselle, kun ne suunnittelevat omaa toimintaansa koskevia uusia merkittäviä avauksia yhteistyökumppaneiden kanssa.

Rikkomukset kietoutuvat niin kutsuttuun virkakäsitykseen, sillä Inkerin kirkossa vain miehet voivat toimia pappeina. Hakemalla vihkimyksen Inkerin kirkosta järjestöjen työntekijät ovat voineet välttää osallistumasta Suomen evankelis-luterilaisen kirkon pappisvihkimykseen, jossa samaan aikaan vihitään naispuolisia pappeja.

Lokakuussa piispainkokous käynnisti rikkomuksesta kuulemismenettelyt molempien järjestöjen kanssa. Vastauksissaan järjestöt ilmoittivat olevansa tapahtuneesta pahoillaan ja pyysivät anteeksi riittämätöntä tiedottamista ja aiheuttamaansa haittaa.

Jatkossa pappisvihkimyksissä on noudatettava kirkon tavanomaisia käytäntöjä

Piispainkokous katsoo, että kahden lähetysjärjestön sopimusrikkomus on vakava, mutta ei kuitenkaan sellainen, että sen seurauksena piispainkokouksella olisi välittömästi tarvetta esittää kirkolliskokoukselle lähetysjärjestöstatuksen menettämistä.

Piispainkokous totesi, että Sley on jo aiemmin rikkonut sopimusta vuonna 2017 Keniassa tapahtuneessa pappisvihkimyksessä, mikä tekee Sleyn uudesta tapauksesta raskauttavamman.

Piispainkokous edellyttää, että järjestöt eivät edistä työntekijänsä papiksi vihkimistä Inkerin evankelis-luterilaisessa kirkossa tai missään muussa ulkomaisessa kumppanikirkossa, jos järjestön työntekijä asuu vakituisesti Suomessa tai muualla kuin kyseisen kirkon alueella ja käy vain satunnaisesti vihkimyksen antaneessa kirkossa tai tekee vain etätyötä kyseiseen kirkkoon.

Kansanlähetyksen ja Sleyn tulee myös saattaa kaikki ulkomaille suunnitellut pappisvihkimykset piispainkokouksen käsiteltäviksi. Lähetetyn työntekijän pappisvihkimys voidaan poikkeuksellisissa tilanteissa toteuttaa ulkomaisessa kumppanikirkossa.

Piispainkokous päätti 31. tammikuuta toimenpiteistä, joita se edellyttää Sleyltä ja Kansanlähetykseltä järjestöjen tekemien sopimusrikkomusten vuoksi.

Piispainkokous päätti 31. tammikuuta toimenpiteistä, joita se edellyttää Sleyltä ja Kansanlähetykseltä järjestöjen tekemien sopimusrikkomusten vuoksi.

Suunnitelma pappisvihkimyksestä on saatettava kirjallisena piispainkokouksen tietoon ennen kuin mitään vihkimykseen liittyviä toimenpiteitä tai päätöksiä on tehty. Suunnitelma käsitellään kirkon lähetystyön toimikunnan kokouksessa. Kirkon lähetystyön toimikunta vie asian piispainkokoukselle kannanottoa varten.

Lähetysjärjestöiltä edellytetään myös, että ne eivät kierrä ulkomaisilla vihkimyksillä kirkon virkaratkaisua, vaan tukevat työntekijänsä pappisvihkimyksen saamista Suomen evankelis-luterilaisen kirkon tavanomaisten pappisvihkimyskäytäntöjen mukaisesti.

Järjestöjen tulee pyytää pappisvihkimystä sitä toivovalle työntekijälleen Suomen evankelis-luterilaisen kirkon hiippakunnalta. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että Sleyn ja Kansanlähetyksen työntekijät osallistuvat sellaisiin pappisvihkimyksiin, joissa vihitään papeiksi myös naisia.

Arkkipiispa Luoma: Odotamme selkeitä ehtojen mukaisia toimia

Piispainkokouksen puheenjohtaja, arkkipiispa Tapio Luoman mukaan seuraavien neljän kuukauden aikana lähetysjärjestöiltä odotetaan piispainkokouksen ehtojen mukaisia selkeitä toimia.

Arkkipiispa Luoma toivoo, että kirkon lähetyksen perussopimuksen ja Yhteinen todistus -asiakirjan vastainen toiminta korjaantuisi.

– Päätöksen myötä syntyi aikaisempaa selkeämpi etenemismalli siitä, mistä asioista ja millä tavalla sopimusjärjestöt ja kirkko sopivat lähetyksen perussopimuksen alaan kuuluvasta yhteistyöstä, Luoma toteaa.

Piispainkokous ilmaisi myös huolensa sopimusrikkomuksen tapahtumisesta juuri Venäjällä tilanteessa, jossa Venäjä käy laitonta hyökkäyssotaa Ukrainassa. Piispainkokous toteaa, että sodan vuoksi Venäjällä toimivien kirkon lähetysjärjestöjen toimintaympäristö ja tilanne on vakava ja riskialtis.

Piispainkokous nimitti myös Mikkelin piispa Mari Parkkisen jäseneksi Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ja Inkerin evankelis-luterilaisen kirkon yhteistyöasiakirjaan perustuvaan neuvottelukuntaan 31.1.2024 alkaen. Neuvottelukunnan työskentely on tällä hetkellä pysähdyksissä, koska geopoliittinen tilanne ja Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa asettavat haasteita Inkerin kirkon kanssa käytävään yhteistyöhön.

Sopimusrikkomukseen johtanut Sleyn ja Sekl:n työntekijöiden pappisvihkimys toimitettiin Pietarissa samana syyskuun 2023 viikonloppuna, kun Parkkinen vihittiin piispaksi Mikkelissä.

Jaa tämä artikkeli:

Löydä lisää näkökulmia


Keskustele Facebookissa
Keskustele ja kommentoi Facebookissa
Lähetä juttuvinkki
Lähetä juttuvinkki
Kirkko ja kaupunki -mediaan.

Tilaa Kirkko ja kaupungin viikoittainen juttukooste.