null Piispat eivät päässeet yksimielisyyteen samaa sukupuolta olevien parien avioliitoista – Helsingin hiippakunnan papit saavat silti vihkiä vapaasti, toteaa piispa Teemu Laajasalo

Ajankohtaista

Piispat eivät päässeet yksimielisyyteen samaa sukupuolta olevien parien avioliitoista – Helsingin hiippakunnan papit saavat silti vihkiä vapaasti, toteaa piispa Teemu Laajasalo

Osa piispoista pitää ainoana mahdollisena vaihtoehtona, että kirkollinen avioliitto on vain miehen ja naisen välinen. Arkkipiispa Tapio Luoman mukaan piispainkokous ”käänsi kaikki mahdolliset kivet” löytääkseen yhteisen ratkaisun.

Luterilaisen kirkon piispat eivät päässeet yksimielisyyteen siitä, miten kirkon pitäisi suhtautua samaa sukupuolta olevien parien avioliittoon.

Asian kanssa umpikujaan ajautunut kirkolliskokous antoi vuonna 2018 piispoille tehtäväksi ”edistää kunnioittavaa keskustelua ja selvittää vaihtoehtoja avioliittokäsityksestä vallitsevan erimielisyyden ratkaisemiseksi”. Piispat julkaisivat asiasta tänään lausunnon.

Piispainkokouksen lausunnossa esitellään useita erilaisia malleja, kuinka kirkko voisi suhtautua samaa sukupuolta olevien parien vihkimiseen. Lausunnon mukaan osa piispoista pitää ainoana mahdollisena vaihtoehtona Suomen luterilaisen kirkon nykyistä virallista kantaa, jonka mukaan kirkko pitää avioliittoa vain miehen ja naisen välisenä ja vihkii vain eri sukupuolta olevia pareja. Kirkossa voidaan kuitenkin rukoilla myös samaa sukupuolta olevien ihmisten parisuhteiden puolesta.

Osa piispoista taas olisi valmiita siihen, että kirkko muuttaisi käsitystään avioliitosta sukupuolineutraaliksi tai että kirkolla olisi kaksi virallista avioliittokäsitystä, joista toinen olisi ”perinteinen” ja toinen sukupuolineutraali.

Lausunnon mukaan enemmistö piispoista pitää toiseksi parhaana ratkaisuna kompromissimallia. Siinä ”kirkko pitää avioliittoa miehen ja naisen välisenä ja vihkii tämän mukaisesti, mutta antaa mahdollisuuden kirkolliseen vihkimiseen myös samaa sukupuolta oleville pareille sallimalla papeille näiden parien vihkimisen avioliittoon”.

Kyseistä mallia kannattaa myös arkkipiispa Tapio Luoma.

– Kyllä tämä minusta on se realistisin vaihtoehto, mihin suuntaan voisimme liikkua.

Äkkiseltään kuulostaa sanakikkailulta, että kirkko pitää avioliittoa miehen ja naisen välisenä, mutta suo siitä huolimatta kirkollisen vihkimyksen myös samaa sukupuolta oleville. Eikö siinä ole ristiriitaa?

– Sehän sen mallin probleema on. Toisaalta pidetään kiinni nykyisestä avioliittonäkemyksestä, mutta toisaalta annetaan mahdollisuus samaa sukupuolta olevien parien vihkimiseen.

Luoma ei kommentoi, keille piispoista kyseinen malli ei kelvannut.

– Sovimme, että jokainen piispa vastaa omasta puolestaan.

”On aika henkilökohtainen kysymys, mitä pitäisi tapahtua, että joku piispa tulisi asiassa vastaan”

Arkkipiispa Tapio Luoma kertoo, että piispat kävivät pitkiä keskusteluja, joiden aikana he ”käänsivät kaikki mahdolliset kivet”. Kaikille sopivaa ratkaisua ei kuitenkaan löytynyt.

Piispojen lausunnossa sanotaan, että ”tilanteessa, jossa piispainkokouksen jäsenet päätyisivät syystä tai toisesta joustamaan parhaana pitämästään mallista”, enemmistö piispoista kannattaisi edellä esiteltyä kompromissiratkaisua.

Arkkipiispa Luoma ei osaa sanoa, kuinka todennäköistä on, että joku piispoista joustaisi omasta kannastaan.

– On aika henkilökohtainen kysymys, mitä pitäisi tapahtua, että joku piispa tulisi asiassa vastaan. En voi ottaa siihen kantaa toisten puolesta. Totesimme kuitenkin, että jos kirkon ykseyden kannalta on tarpeen tulla vastaan jostain suunnasta, niin tämä kompromissimalli olisi sellainen, jonka enemmistö voisi hyväksyä.

Eikö tilanne nyt sitten ole sellainen, että piispojen olisi tarpeen tulla toisiaan vastaan kirkon ykseyden vuoksi?

– Näin voisi ajatella, mutta kuten sanottu, kävimme keskustelua ja etsimme monenlaisia vaihtoehtoja. Tämä on nyt lopputulos. Ainakin sanomme erimielisyytemme selvästi auki.

Luoma korostaa, että päätyy kirkko mihin ratkaisuun tahansa, erimielisyys avioliittokysymyksestä ei katoa. Piispat toteavatkin lausunnossaan, että jos kirkon ykseys halutaan taata, erimielisyys on pakko hyväksyä.

Piispa Laajasalo: Helsingin hiippakunnan papit saavat vihkiä samaa sukupuolta olevia pareja ilman pelkoa seuraamuksista

Helsingin piispa Teemu Laajasalo toteaa omassa tiedotteessaan, että Helsingin hiippakunnan papit saavat vihkiä samaa sukupuolta olevia pareja.

Lain mukaan tilanne on jo nyt se, että jos luterilainen pappi vihkii samaa sukupuolta olevan parin avioliittoon, liitto on juridisesti pätevä. Useat papit ovat käyttäneet mahdollisuutta hyväkseen.

Helsingin tuomiokapituli antoi vuonna 2017 pappi Kai Sadinmaalle ”vakavan moitteen” kolmen samaa sukupuolta olevan parin vihkimisestä. Tuolloin Sadinmaa oli kapitulin mukaan toiminut vastoin pappisviran velvollisuuksia ja pappislupausta. Toisin kuin varoitus, vakava moite ei ole virallinen lainmukainen rangaistus.

”Yksittäiset seurakunnat ovat tehneet samaa sukupuolta olevien parien vihkimisten tai hääjuhlien tilojenkäyttöpäätöksiä, ja tuomioistuimien keskenään erilaisten linjojen jälkeen tuomiokapituli on tehnyt päätöksen olla antamatta seuraamuksia samaa sukupuolta olevia pareja vihkineille papeille”, Laajasalo selittää muuttunutta tilannetta.

Laajsalon mukaan ”Helsingin hiippakunnan papin tehtäväksi jää pastoraalisesti soveltaa voimassa olevaa kirkkokäsikirjaa siten, että kaava soveltuu myös samaa sukupuolta oleville puolisoille”.

Laajasalo muistuttaa tiedotteessaan kannattaneensa kohta 25 vuotta julkisesti samaa sukupuolta olevien parien kirkkovihkimistä. ”Katson, että seksuaalisuus on Jumalan lahja ja homoseksuaalisuus on osa sitä lahjaa. Homoseksuaalisuus ei ole synti, sairaus tai häpeä, homojen syrjiminen sen sijaan on”, piispa kirjoittaa.

Jaa tämä artikkeli:

Löydä lisää näkökulmia


Keskustele Facebookissa
Keskustele ja kommentoi Facebookissa
Lähetä juttuvinkki
Lähetä juttuvinkki
Kirkko ja kaupunki -mediaan.

Tilaa Kirkko ja kaupungin viikoittainen juttukooste.