null Selvitys: Suomalaiset SS-miehet todennäköisesti murhasivat juutalaisia holokaustissa

SS-kenraali Felix Steiner ja kenraaliluutnantti Malmberg tarkastavat joukot Hangossa kesäkuussa 1943, jolloin suomalaiset SS-miehet palasivat Saksasta.

SS-kenraali Felix Steiner ja kenraaliluutnantti Malmberg tarkastavat joukot Hangossa kesäkuussa 1943, jolloin suomalaiset SS-miehet palasivat Saksasta.

Ajankohtaista

Selvitys: Suomalaiset SS-miehet todennäköisesti murhasivat juutalaisia holokaustissa

Professori Lars Westerlundin tänään julkaistu selvitys osoittaa, että aiemmin vallinnut käsitys suomalaisista SS-miehistä sotarikosten sivustakatsojina kaunistelee historiaa.

Professori Lars Westerlundin tänään Säätytalolla julkaistusta selvityksestä käy ilmi, että suomalaiset SS-miehet hyvin suurella todennäköisyydellä osallistuivat toisen maailmansodan aikana Saksan itärintamalla juutalaisten joukkotuhoon.

Selvityksen esitteli Yleisradion lähettämässä tilaisuudessa Kansallisarkiston pääjohtaja, kirkkohistorioitsija Jussi Nuorteva.

Kyseessä on hyvin poikkeuksellinen tutkimus, sillä se tehtiin valtioneuvoston kanslian tilauksesta.

Taustalla oli kirkkohistorian dosentti André Swanströmin lokakuussa 2017 julkisuuteen esiin nostamat väitteet siitä, että toisin kuin aiemmin on selitetty, suomalaiset itse asiassa osallistuivat holokaustin julmuuksiin.

Pian sen jälkeen tammikuussa 2018 Simon Wiesenthal -keskuksen Jerusalemin-toimiston johtaja Efraim Zuroff pyysi tasavallan presidentti Sauli Niinistöltä selvitystä suomalaisten SS-miesten osuudesta toisen maailmansodan aikaiseen juutalaisten kansanmurhaan.

Yli miljoona juutalaista murhattiin heti sodan alussa

Kun natsi-Saksan suurhyökkäys Neuvostoliittoon alkoi kesällä 1941, Hitlerin yhtenä keskeisenä ideologisena tavoitteena oli toteuttaa niin sanottua elintila- eli Lebensraum-politiikkaa.

– Tässä hengessä ennen vuoden 1941 hyökkäystä valmisteltu Der Generalplan Ost, idän yleissuunnitelma, edellytti vallattujen alueiden tyhjentämistä aikaisemmista asukkaista tilan saamiseksi uusille asuttajille. Tilan saaminen tapahtuisi sekä väestönsiirroilla että suunnitelmallisella tuhoamistoiminnalla. Sen erityisenä kohteena olivat juutalaiset, jotka oli tarkoitus hävittää kokonaan, sanoi Jussi Nuorteva.

Itärintamalla kulki erityisiä Einsatzgruppen-tuhoamisryhmiä, joiden tehtävänä oli hävittää natsien kannalta ei-toivotut siviilit. Einsatzgruppenit toimivat iinteässä yhteistyössä Waffen-SS:n ja Wehrmachtin joukkojen kanssa. SS-divisioona Wikingin yhteydessä kulki Einsatzgruppe C. Myös divisioonan SS-miehet osallistuivat tuhoamiseen.

– Muilla joukoilla oli käsky tukea Einsatzgruppeja ja niiden alaisia erityisryhmiä tuhoamistoiminnassa, Nuorteva sanoi.

On kuitenkin todettava, ettei käytössä ollut lähdeaineisto anna riittävän yksityiskohtaisia tietoja yksittäisten tapahtumien tarkaksi arvioimiseksi.
– Jussi Nuorteva

Aiemmin vallitsevan historiantulkinnan mukaan suomalaiset SS-miehet olisivat kuitenkin olleet vain sotarikosten todistajia ja sivustakatsojia.

Lars Westerlundin selvitys osoittaa, että vuosikymmeniä hallinnut historiankuva on virheellinen.

– Selvityksen perusteella on ilmeistä, että suomalaiset SS-vapaaehtoiset joutuivat osallistumaan hyvin todennäköisesti SS-divisioona Wikingin eri yksiköiden suorittamiin surmaamisiin ja väkivaltaisuuksiin niin juutalaisia, siviilejä kuin sotavankejakin kohtaan vuosina 1941–1942, totesi Nuorteva.

– On kuitenkin todettava, ettei käytössä ollut lähdeaineisto anna riittävän yksityiskohtaisia tietoja yksittäisten tapahtumien tarkaksi arvioimiseksi, Nuorteva sanoi.

Yleiskuva on kuitenkin synkkä.

– Jo sodan alussa, vuosina 1941–1942 tapahtuneissa surmaamisissa kuoli yli miljoona juutalaista. Hyvin suuri osa heistä kuoli SS-Divisioona Wikingin toiminta-alueella Ukrainassa. Einsatzgruppe C:n vastuulla oli muun muassa Kiovan lähellä Babi Jarissa suoritettu joukkosurma, jossa kahden päivän aikana tapettiin lähes 40000 juutalaista, Nuorteva sanoi.

Swanströmin väitteet saivat vahvistuksen

André Swanström, jonka tutkimusten seurakuksena Simon Wiesenthal -keskus otti yhteyttä tasavallan presidentti Niinistöön, oli omassa tutkimuksessaan jo syksyllä 2017 tuonut esiin sellaisia lähteitä, joita aiempi tutkimus ei ollut hyödyntänyt. Keskeiseksi aineistoksi nousivat tällöin suomalaisten SS-miesten omat päiväkirjat. Niitä on poikkeuksellisen paljon, yhteensä 76.

– Norjalaisilta ja hollantilaisilta vapaaehtoisilta tunnetaan yhteensä vain kymmenen päiväkirjaa, tanskalaisilta ja ruotsalaisilta ei yhtään, Nuorteva sanoi.

Lokakuussa 2017 Swanström toi esiin Suomen kirkkohistoriallisen seuran blogissa, että SS-mies Olavi Karpalon vuonna 1941 kirjoittama kirje sotilaspappi Ensio Pihkalalle todisti, että ”suomalaiset SS-vapaaehtoiset todella osallistuivat holokaustin toteuttamiseen ja sotarikoksiin”.

Suomen ylin johto halusi varmistaa natsi-Saksan tuen Neuvostoliiton uhkaa vastaan. Tämän vuoksi Suomi lähetti vapaaehtoisista koostuneen pataljoonaan SS-riveihin vuonna 1941.

Suomen ylin johto halusi varmistaa natsi-Saksan tuen Neuvostoliiton uhkaa vastaan. Tämän vuoksi Suomi lähetti vapaaehtoisista koostuneen pataljoonaan SS-riveihin vuonna 1941.

Karpalo kirjoitti turhautuneensa siihen, ettei hän tovereineen päässyt oikeisiin sotatoimiin vaan – näin Swanström tulkitsi – joutuikin tappamaan juutalaisia siviilejä. Karpalo kirjoitti, että ”juutalaisten teloittamiseen riittää kehnompikin ampumataito kuin omaamamme”.

Swanström kirjoitti, että ”Olavi Karpalo ei olisi näitä sanoja kirjoittanut, ellei hän itse todella olisi ampunut juutalaisia”. Hänen lisäkseen kirjeen olivat allekirjoittaneet SS-miehet Leo E. Porttinen, Pentti Nakari, Unto Nurmi, Pentti Rintala ja Toivo Laakkonen.Kukaan heistä ei ole enää elossa.

SS-joukoissa taistelleista suomalaisista on edelleen hengissä kahdeksan. Kansallisarkiston pääjohtajan Jussi Nuortevan mukaan yhdessäkään lähteessä ei ole viitteitä näiden elossa olevien osallistumisesta hirmutekoihin.

– Koska Einsatzgruppet oli organisoitu vasta keväällä ja kesällä 1941 ja koska niiden tehtävät pidettiin lähes loppuun saakka salassa, on erittäin todennäköistä, että sen paremmin suomalaiset päättäjät kuin SS-vapaaehtoisetkaan eivät ennen operaatio Barbarossan alkua olleet tietoisia tuhoamistoiminnan järjestelmällisyydestä, Nuorteva totesi.

 

Lue lisää:

Lars Westerlundin selvitys englanniksi (pdf): The Finnish SS-Volunteers and Atrocities 1941–1943

Suomenkielinen tiivistelmä (pdf).

Jaa tämä artikkeli:

Löydä lisää näkökulmia


Keskustele Facebookissa
Keskustele ja kommentoi Facebookissa
Lähetä juttuvinkki
Lähetä juttuvinkki
Kirkko ja kaupunki -mediaan.

Tilaa Kirkko ja kaupungin viikoittainen juttukooste.