null Seurakuntavaalien vaalikone avattiin – lähes puolet ehdokkaista sallisi samaa sukupuolta olevien vihkimisen kirkolliseen avioliittoon

Seurakuntavaalien vaalikone aukesi, vaikka vasta runsas kolmannes ehdokkaista on vastannut siihen.

Seurakuntavaalien vaalikone aukesi, vaikka vasta runsas kolmannes ehdokkaista on vastannut siihen.

Ajankohtaista

Seurakuntavaalien vaalikone avattiin – lähes puolet ehdokkaista sallisi samaa sukupuolta olevien vihkimisen kirkolliseen avioliittoon

Yhdeksän kymmenestä vaalikoneeseen tähän mennessä vastanneesta ehdokkaasta haluaa kirkon olevan aktiivinen ympäristötoimija.

Samaa sukupuolta olevien kirkollista vihkimistä kannattaa 44 prosenttia seurakuntavaalien vaalikoneeseen tähän mennessä vastanneista ehdokkaista. Osuus on huomattavasti suurempi kuin seurakuntien samalla tavalla ajattelevien määrä nykyisistä luottamushenkilöistä.

Kirkon tutkimuskeskuksen vuonna 2015 tekemässä kyselyssä vihkimistä kannatti 25 prosenttia luottamushenkilöistä. Vaalikoneeseen vastanneista ehdokkaista hieman yli puolet on kuitenkin sitä mieltä, että kirkon tulisi edelleen vihkiä avioliittoon vain mies ja nainen.

Lähes puolet (49 prosenttia) on ainakin osittain sitä mieltä, että papeille tulisi sallia omantuntonsa mukaan vapaus vihkiä tai olla vihkimättä avioliittoon samaa sukupuolta olevia pareja.

Vaalikoneessa kysyttiin myös ehdokkaiden kantaa eutanasian laillistamiseen. Lievä enemmistö on sitä mieltä, että kirkon ei tulisi vastustaa eutanasian laillistamista, koska joissakin tilanteissa eutanasia voi olla perusteltu ratkaisu. Kielteistä kantaa eutanasiaan puoltaa 42 prosenttia ehdokkaista.

5 000 ehdokasta kaikkiaan 16 000 ehdokkaasta on tähän mennessä vastannut vaalikoneen kysymyksiin.

Seurakuntavaalien ehdokkaat pitävät ilmastonmuutosta ja ympäristövaikutuksia keskeisenä kysymyksenä kirkollisessakin vaikuttamisessa. Enemmistö ehdokkaista (86 prosenttia) toivoisi kirkon toimivan edelläkävijänä oman toimintansa ilmastovaikutusten nopeassa pienentämisessä.

Kaksi kolmasosaa ehdokkaista on myös sitä mieltä, että ilmasto- ja ympäristökysymysten tulisi olla esillä kirkon omassa sanomassa ja yhteiskunnallisessa vaikuttamistyössä.

Tiedot käyvät ilmi seurakuntavaalien vaalikoneesta, joka on tänään avattu äänestäjille. Vaalikone löytyy osoitteesta www.seurakuntavaalit.fi/vaalikone. Vaalikoneessa voi testata omia mielipiteitä suhteessa oman seurakunnan ehdokkaisiin.

Marraskuussa järjestettävissä seurakuntavaaleissa on yli 16 000 ehdokasta. Heistä 5 000 on tähän mennessä vastannut vaalikoneen kysymyksiin. Vastausaikaa on pidennetty 19. lokakuuta asti. Vaalien ennakkoäänestys on 6.–10.11. ja varsinainen vaalipäivä sunnuntaina 18.11.

Seurakuntayhtymissä, kuten Espoossa, Helsingissä, Kauniaisissa ja Vantaalla, on kahdet vaalit, joissa valitaan luottamushenkilöt sekä seurakuntayhtymien yhteisiin kirkkovaltuustoihin että paikallisseurakuntien seurakuntaneuvostoihin. Osa ehdokkaista on ehdolla molemmissa vaaleissa.

Itsenäisissä seurakunnissa toimitetaan vain yhdet vaalit, jossa valitaan kirkkovaltuuston jäsenet. 50 seurakunnassa järjestetään ehdokkaiden vähyyden vuoksi sopuvaalit.

Jaa tämä artikkeli:

Löydä lisää näkökulmia


Keskustele Facebookissa
Keskustele ja kommentoi Facebookissa
Lähetä juttuvinkki
Lähetä juttuvinkki
Kirkko ja kaupunki -mediaan.

Tilaa Kirkko ja kaupungin viikoittainen juttukooste.