null Suonpää: Lisää elintilaa miehille, joita naisten pappeus hiertää

Puheenvuorot

Suonpää: Lisää elintilaa miehille, joita naisten pappeus hiertää

Kirkosta uhkaavat loppua papit, jotka kieltäytyvät yhteistyöstä naisten kanssa ja tilat, joissa naisia saa syrjiä. Nyt tähän pyydetään oikein piispallista apua.

Ihan koko kirkkoväki ei vieläkään ole oppinut tulemaan toimeen sen asian kanssa, että yhä useammin Jumalaa ja seurakuntaa palveleekin oikean papin sijaan nainen. Siitä alkaen, kun pappisviran pätevyysvaatimukset vuonna 1988 muutettiin, on kirkon vanhauskoinen vähemmistö kärsinyt jatkuvasta ahdistuksesta. Kirkossa ei enää voikaan olla varma, onko papilla täysi papillinen varustus vai puuttuuko alban alta jotakin elimellisesti pappeuteen kuuluvaa.

Kolme viikkoa sitten kolmisenkymmentä vähemmistöjen oikeuksiin huomionsa kiinnittänyttä kirkolliskokousedustajaa ja pappia lähetti piispoille avunpyynnön. Kirkossa pitäisi ottaa paremmin huomioon myös ”naisten pappeutta vastustava seurakuntaväki”. Huolia on kaksi: tilat ja naispappeutta vastustavien miespuolisten pappien määrä.

Tilaongelmassa on kyse niinsanotuista nurkkamessuista. Kun messuissa on mennyt meno sekavaksi, on tullut tarve järjestää erikseen sellaisia messuja, joissa naisia ei alttarille päästetä. Nämä ovat nyt, kirjeen mukaan ”moninaisten naispuolisiin pappeihin liittyvien kohtaamisongelmien myötä”, vähentyneet. Seurakunnat eivät enää päästäkään alttarille niitä, jotka eivät halua päästää alttarille naisia. Nyt osa seurakuntalaisista joutuu pitämään omia messuja. Kirjeessä pyydetään piispallista kaitsentaa sen turvaamiseksi, että messuyhteisöjen omien tilojen lisäksi naisia voitaisiin paremmin syrjiä myös seurakuntien tiloissa.

Papiksi ei siis enää pääse, ellei suostu nöyrtymään siihen, että piispa saattaa samalla vihkiä papiksi myös jonkun naisen.

Toinen huutava epäkohta ovat pappisvihkimykset. Nykyisin piispat eivät suostu järjestämään kohtaamisongelmaisille miehille erillisiä pappisvihkimyksiä. Papiksi ei siis enää pääse, ellei suostu nöyrtymään siihen, että piispa saattaa samalla vihkiä papiksi myös jonkun naisen. Tilanne on kovin ahdistava ja saattaa pitkittyessään johtaa siihen, että koko naispappeusongelma poistuu kirkosta. Kirkosta uhkaavat nimittäin loppua papit, jotka kieltäytyvät yhteistyöstä naisten kanssa, siksi vanhakantaisia pappeja pitäisi nyt kiireesti vihkiä lisää.

Kirjeen huolenilmaisu on kuitenkin rakentava. ”Ykseyden takia on suostuttava tiettyyn moniäänisyyteen kirkossamme”, allekirjoittajat korostavat. Kirkkoon siis mahtuisi useampia näkemyksiä kuin yksi. Tältä porukalta se on suorastaan radikaali näkemys. Myös seurakuntavaalien vaalikoneessa nimittäin kysyttiin, tulisiko kirkon hyväksyä, että sen sisällä on erilaisia näkemyksiä ja voisiko pappien antaa toimia omantuntonsa mukaan:

”Ei kukaan muu työnantaja hyväksyisi sitä, että työntekijä toimii vastoin työnantajansa periaatteita. - - Näissä asioissa heidän tulee edustaa kirkkoa, ei omia ajatuksiaan”, painotti kirkolliskokousedustaja Hannele Karppinen Hyvinkäältä.

”[K]irkon tulisi säilyttää toiminnassaan vallitseva linjaus ja pappien tulisi noudattaa kirkon päätöksiä ollessaan kirkon palveluksessa”, vaati kirkolliskokousedustaja Johanna Lumijärvi Kirkkonummelta.

”Kirkolla ei voi olla monenlaista oppia - -. Saattaisi johtaa hajaannukseen”, pelkäsi tiukan linjan seurakuntaneuvos Jouko Ylinen Seinäjoelta.

”Pappi on sitoutunut omassa pappislupauksessaan noudattamaan kirkon lakia ja järjestystä, eikä hän voi ’omantuntonsa’ mukaan päättää, mitä tekee ja mitä ei”, tyrmäsi kirkolliskokousedustaja Pekka Niiranen Kuopiosta koko ajatuksen omantunnonvapaudesta.

Näin tyrmäävän vastaanoton saivat moniäänisyys ja omantunnonvapaus vaalikoneessa samoilta kirkolliskokousedustajilta, jotka kirjeessään vaativat nyt tilaa naispappeuden vastustajille. Vaalikoneen kysymys toki koski avioliittoa, ei pappeutta. Kovasti kiinnostuneena odotan, onko heistä tullut tasa-arvoisen avioliitonkin suhteen moniäänisyyden ja omantunnonvapauden kannattajia vai kelpaako kristityn omatunto vain varmistamaan, että naisia syrjitään jatkossakin.

Jaa tämä artikkeli:

Löydä lisää näkökulmia


Keskustele Facebookissa
Keskustele ja kommentoi Facebookissa
Lähetä juttuvinkki
Lähetä juttuvinkki
Kirkko ja kaupunki -mediaan.

Tilaa Kirkko ja kaupungin viikoittainen juttukooste.