null Temppeliaukion ja Pyhän Laurin kirkot auki kaikille pareille

Temppeliaukion kirkko on louhittu kallion sisään.

Temppeliaukion kirkko on louhittu kallion sisään.

Temppeliaukion ja Pyhän Laurin kirkot auki kaikille pareille

Samaa sukupuolta olevat parit pääsevät Töölön pappien vihkimänä naimisiin Temppeliaukion kirkossa. Myös keskiaikainen Pyhän Laurin kirkko on varattavissa, tosin ruotsinkielisen seurakunnan kautta.

Helsinkiläisen Töölön seurakunnan kaikki tilat, mukaan lukien Temppeliaukion ja Töölön kirkko, ovat käytettävissä myös samaa sukupuolta olevien parien vihkimiseen. Vihkimiseen on heti valmis viisi seurakunnan pappia mukaan lukien kirkkoherra Auvo Naukkarinen.

Töölön seurakuntaneuvosto päätti keskiviikkoiltana 15.2., että seurakunta palvelee kaikkia kirkon jäseniä tasa-arvoisesti. Seurakuntaneuvosto piti tärkeänä, että uuden avioliittolain astuttua voimaan 1.3. kaikki sakraalitilat kirkkosaleineen ovat kaikkien kirkon jäsenten, siis myös samaa sukupuolta olevien, käytössä. Päätös syntyi lähes yksimielisesti, ainoastaan yksi neuvoston jäsen jätti eriävän mielipiteen.

Kirkkoherra Auvo Naukkarisen mukaan papisto piti samana päivänä oman kokouksensa ja päätyi siihen, että seurakunnan papit palvelevat ilolla ja tasa-arvoisesti kaikkia vihkipareja. Kaikki papit olivat päätöksen takana ja seitsemästä papista viisi on jo nyt myös itse valmis vihkimään.

– Meiltä löytyy vihkiparille oman seurakunnan pappi, nainen tai mies, vanha tai nuori. Itse olen valmis vihkimään ja jos tästä asiasta joudutaan tuomiokapituliin, puolustan pappejani siellä, sanoo Naukkarinen.

Naukkarisen mukaan arkkipiispa Kari Mäkisen piispainkokouksessa pitämä avauspuhe sai hänet päättämään, ettei asiassa ole syytä odottaa. Jos kukaan ei ota askeleita eteenpäin, voi odottamiseen mennä kaksikymmentä vuotta.

– Puhe oli esillä myös seurakuntaneuvostossa. Päätöksemme liittyy myös Töölön seurakunnan arvoihin, joiden mukaan kohtelemme kaikkia tasapuolisesti etniseen taustaan, maailmankatsomukseen, mielipiteisiin, ikään, sukupuoleen tai sukupuoliseen suuntautuneisuuteen katsomatta.

Vantaan Pyhän Laurin kirkko.

Vantaan Pyhän Laurin kirkko.

Vantaalla tehtiin erilaisia päätöksiä

Vantaalla on kuluvan viikon aikana tehty kolmessa seurakunnassa erilaisia päätöksiä tilojen käytöstä.

Vantaan ruotsinkielisen seurakunnan seurakuntaneuvosto päätti tiistaina 14.2. yksimielisesti avata kaikki tilansa myös samaa sukupuolta olevien parien vihkimiseen.

Vantaankosken seurakunnassa päädyttiin antamaan tilat, joihin kuuluvat muun muassa Myyrmäen ja Kivistön kirkot ja Seutulan kappeli, samaa sukupuolta olevien vihkimiseen. Tikkurilassa seurakuntaneuvosto linjasi, että tilat eivät ole käytössä tähän tarkoitukseen. Molemmissa seurakuntaneuvostoissa äänestettiin 16.2. kaksi kertaa hieman erilaisten esitysten perusteella, ja molemmissa äänestyspäätös syntyi yhden äänen erolla.

– Henkilökohtaisesti olen tasa-arvoisen avioliiton kannalla ja olen iloinen siitä, että seurakuntaneuvosto on tehnyt päätöksen, jolla se haluaa ilmaista tukensa seksuaalisen suuntautuneisuuden takia syrjinnän kohteena olleille. Toivon, että tulevaisuudessa seurakunnat voivat aidosti olla kaikesta syrjinnästä vapaata aluetta, Vantaankosken seurakunnan kirkkoherra Hannu Pöntinen toteaa.

Tikkurilan kirkkoherra Janne Silvast toteaa Tikkurilan päätöksen olevan toisille liikaa, toisille liian vähän.

– Vaikka asiassa ei ole kirkon eikä seurakunnan sisällä yksimielisyyttä, seurakunta tekee parhaansa kaikkien jäsentensä palvelemiseksi.

Vantaan ruotsinkielisen seurakunnan käytössä olevat tilat ovat Pyhän Laurin kirkko, St. Martinin kappeli ja Helsingin pitäjän kirkonkylässä oleva Pakaritupa. Niitä voivat ruotsinkielisen seurakunnan kirkkoherran Martin Fageruddin mukaan varata vihkimisiin kaikki kirkkoon kuuluvat, siis myös muut kuin ruotsinkielisen seurakunnan jäsenet. Pyhän Laurin kirkon varaus onnistuu siis sitä kautta.

Tikkurilan seurakunnalla on myös Pyhän Laurin kirkko tiloinaan. Sieltä tilaa puolestaan ei voi varata, koska Tikkurilan seurakuntaneuvosto päätti, ettei seurakunnan tiloja varata samaa sukupuolta olevien parien vihkimiseen.

 

 

Jaa tämä artikkeli:

Lue lisää: