null Kallion seurakuntaneuvoston päätöksestä valitettiin hallinto-oikeuteen

Kallion seurakuntaneuvoston päätöksestä valitettiin hallinto-oikeuteen

Valituksen taustalla on erimielisyys siitä, voidaanko seurakunnan tiloissa vihkiä samaa sukupuolta olevia pareja.

Kallion seurakuntaneuvoston päätöksestä on tehty kirkollisvalitus Helsingin hallinto-oikeuteen. Valituksen aiheena on se, että seurakuntaneuvosto hylkäsi 9.5. pidetyssä kokouksessaan oikaisuvaatimuksen, joka koski sen aiempaa päätöstä. Tuossa aiemmassa, huhtikuussa tehdyssä päätöksessä tarkennettiin seurakunnan tilojen olevan tasa-arvoisesti kaikkien parien käytössä kaikkiin kirkollisiin toimituksiin. Samassa päätöksessä todettiin, että samaa sukupuolta olevien parien vihkiminen ei piispan mukaan ole mahdollista.

Helsingin hallinto-oikeudesta kerrotaan, että valituksen on tehnyt viisi henkilöä. Asian käsittely on kesken. Keskimääräinen käsittelyaika tämäntyyppisillä asioilla on tällä hetkellä reilu vuosi.

Kallion seurakunnan kirkkoherran Teemu Laajasalon mukaan valituksen taustalla on se, että Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli ei ole ohjeistanut seurakuntia selvästi tilojen käytöstä avioliittolain muututtua. Siksi Kallion seurakuntaneuvostossa on asiasta kaksi eri tulkintamallia.

– Yhden tulkinnan mukaan piispan linjauksesta, jonka mukaan vihkiminen ei ole mahdollista, seuraa automaattisesti se, että myöskään tilojen antaminen ei ole mahdollista. Toisen tulkinnan mukaan tilojen antaminen on eri kysymys, joten piispan vihkimislinjaus ei estä sitä. Jälkimmäisen kannan ottaneet ovat korostaneet myös symbolisen tuen merkitystä seurakunnan omalle sateenkaariyhteisölle, Laajasalo kertoo.

– Ensin mainittu kanta on jäänyt seurakuntaneuvostossa vähemmistöön ja sen kannattajat hakevat asiaan nyt ratkaisua hallinto-oikeudesta, hän lisää.

Laajasalon mukaan näkemyserot eivät ole vaikuttaneet seurakuntaneuvoston ilmapiiriin, jota hän kuvaa erittäin hyväksi ja seurakunnan kehittämisestä innostuneeksi.

– Keskustelu asiasta on ollut pitkää ja monipolvista, mutta kuitenkin rakentavaa ja tarkkaa.

Pride-viikonlopun aikaan 1.7. Kallion kirkossa on Vihkiyö-tapahtuma. Siihen otetaan varauksia vastaan myös samaa sukupuolta olevilta pareilta, jos he itse järjestävät paikalle vihkipapin. Kallion seurakunnan omat papit eivät tällöinkään vihi samaa sukupuolta olevia pareja.

Jaa tämä artikkeli:

Lue lisää: