null Terveydenhuollon ammattilaiset vetoavat lapsiasiavaltuutettuun: Kutsuvat sitä rakkaudeksi -oppaasta on haittaa nuorille

Vetoomuksen tekijöiden mielestä on ongelma, että opetusmateriaali poikkeaa suuresti kouluopetuksesta, joka vastaa nykyisiä tieteellisiä käsityksiä.

Vetoomuksen tekijöiden mielestä on ongelma, että opetusmateriaali poikkeaa suuresti kouluopetuksesta, joka vastaa nykyisiä tieteellisiä käsityksiä.

Terveydenhuollon ammattilaiset vetoavat lapsiasiavaltuutettuun: Kutsuvat sitä rakkaudeksi -oppaasta on haittaa nuorille

Nuorille suunnattu opas on ammattilaisten mukaan tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden näkökulmasta ongelmallinen.

Vetoomuksen on allekirjoittanut 43 psykiatrian, psykoterapian, teologian ja seksuaaliterapian ammattilaista. Heidän mielestään Sley-Media Oy:n kustantama Kutsuvat sitä rakkaudeksi -opas loukkaa ihmisoikeuksia, seksuaalioikeuksia, tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. He toivovat, että lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila ”ottaa oppaan kriittiseen tarkasteluun”.

”Kohtaamme työssämme ihmisiä, jotka ovat tulleet nuorena haavoitetuksi vääristyneellä opetuksella ja suhtautumisella itseensä, koska he kuuluvat seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin. Toivomme, ettei tämänkaltaisen opetuksen uhreja enää tulisi lisää”, allekirjoittajat perustelevat.Heidän ammatillinen huolensa koskee sekä kirkon rippikoulunuoria, jotka voivat joissakin seurakunnissa saada opetusta tämän oppaan pohjalta, että oppaan laatijoiden omaa opetuskäyttöä.

Oppaan taustayhteisöihin kuuluvat muun muassa Loimaan, Karkun ja Kauhajoen evankeliset opistot, Kansanlähetys, SLEY, Lähetysyhdistys Kylväjä ja Patmos Lähetyssäätiö sekä Suomen Adventtikirkko, Suomen Baptistikirkko ja Suomen Metodistikirkko.

Aviopuolisoiden ruumis on aina toisen käytössä.

Vetoomuksen mukaan oppaan käsitykset seksuaalisuudesta ja sukupuolen moninaisuudesta loukkaavat ihmisoikeuksia, joihin seksuaalioikeudetkin kuuluvat. Itsetyydytyksestä oppaassa varoitellaan paljon. Molemmista aiheista opetetaan oppaassa tavalla, joka on ristiriidassa kouluopetuksen kanssa.

Ehkäisystä oppaassa kerrotaan, että esimerkiksi kierukan ja jälkiehkäisypillerien käyttö vertautuu aborttiin, ja on siten Raamatun älä tapa -käskyn vastaista.

Luvussa ”Elämää avioliitossa” kerrotaan, että mies on aina perheen pää ja jo luomiskappaleessa mies on ”ensimmäinen”. Tämä on ongelmallinen esitys tasa-arvon kannalta. Myös korostus siitä, että aviopuolisoiden ruumis on aina toisen käytössä Korinttilaiskirjeeseen vedoten, on vetoomuksen mukaan erittäin pulmallinen.

Transsukupuolisuudesta todetaan seuraavasti: ”Saat uskoa, että Jumala ei ole asettanut sinua väärään kehoon. Jos sinulla on syntymässä ollut miehen sukupuolielimet, sinut on luotu mieheksi.”

Lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila kommentoi vetoomusta blogissaan 4.12. Siinä hän viittaa vuonna 2017 valtioneuvostolle tekemäänsä aloitteeseen uskonnonvapauslainsäädännön uudistamiseksi. Sen mukaan uskonyhteisöjen lapsen edun mukaisuutta tulisi seurata ja niitä tukea tunnistamaan voimassa oleva lainsäädäntö. Tähän sisältyy myös uskonyhteisöjen opetus- ja kasvatusmateriaalin arviointi.

”Kun tarkastelen julkaisua Kutsuvat sitä rakkaudeksi, joudun toteamaan aloitteeni olevan edelleen ajankohtainen”, Kurttila toteaa.

Vetoomuksen allekirjoitukset on kerännyt psykiatrian erikoislääkäri ja pappi Peppi Sievers. Muiden allekirjoittajien joukossa on muun muassa 11 eri alojen lääkäriä, 12 seksuaaliterapeuttia, kaksi psykologia, kolme seksologia ja kaksi pappia.

Jaa tämä artikkeli:

Lue lisää: