null Kirkon sateenkaariväki kokoontuu uudessa Facebook-ryhmässä – "Todella usein on ulossuljettu olo"

Ajankohtaista

Kirkon sateenkaariväki kokoontuu uudessa Facebook-ryhmässä – "Todella usein on ulossuljettu olo"

Valtakunnallisen ryhmän tarkoitus on antaa vertaistukea eri puolilla maata toimiville seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluville kirkon työntekijöille, luottamushenkilöille ja jäsenille.

Joensuulaiset teologian opiskelijat Saga Boberg ja Essi Taivaloja ovat perustaneet Facebookiin ryhmän, joka on suunnattu evankelis-luterilaisessa kirkossa oleville seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluville ihmisille.

Ryhmä on valtakunnallinen ja sen on tarkoitus olla turvallinen, vertaistukea antava yhteisö.

Helsinkiläinen kirkon erityisnuorisotyönohjaaja, Kallion seurakunnan uusi luottamushenkilö ja sateenkaariaktivisti Mio Kivelä pitää ryhmää tärkeänä.

– Uskon, että turvallinen vertaisten yhteisö voi olla monelle äärimmäisen merkityksellinen. Ihmiset voivat kokea olevansa tilanteensa kanssa yksin omalla alueellaan. On hienoa, että toimeen tartutaan ja luodaan ympäristöjä sekä yhteisöjä, Kivelä sanoo.

Ryhmän toinen perustaja Saga Boberg opiskelee Joensuussa teologiaa. Hän aloittaa vuodenvaihteessa siellä myös seurakunnan luottamushenkilönä.

– Kuulun seksuaalivähemmistöön ja olen suuntautumassa kirkon töihin. Olen omassa elämässäni ja tuntemieni ihmisten kautta kokenut, että tällaiselle toiminnalle on tarvetta.

Bobergin mukaan lähimmäs nyt perustetun ryhmän toimintaa tulee sateenkaariyhdistys Malkus, jonka tarkoituksena on edistää seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien henkistä ja hengellistä hyvinvointia. Malkus on kuitenkin tunnustuskuntiin sitoutumaton, kun taas uusi Facebook-ryhmä on suunnattu vain evankelis-luterilaisessa kirkossa toimivalle sateenkaariväelle.

Toinen hyvä jo olemassa oleva organisaatio on Bobergin mukaan Yhteys-liike, joka on vuodesta 2000 ajanut seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen asiaa kirkossa.

– Uuden ryhmämme tarkoitus ei ole kilpailla näiden kanssa tai synnyttää vastakkainasettelua, vaan vahvistaa kirkon uudistusmielistä rintamaa, sanoo Boberg.

Kirkossa on vaikea jaksaa olla

Boberg ja Taivaloja ovat perustaneet uuden Facebook-ryhmän ”Ev.lut. kirkon sateenkaarevat luottamushenkilöt, työntekijät ja toimijat” yksityishenkilöinä.

– Emme edusta sen paremmin Setaa kuin mitään kirkkopoliittista ryhmää. Päällimmäinen ajatus on vertaistuen antaminen ja omien kokemusten jakaminen. Tällainen ryhmä tarvitaan kirkon sisälle, koska sateenkaari-ihmiset kokevat muita enemmän henkistä kuormitusta varsinkin nyt, kun konservatiiviset äänet ovat saaneet enemmän tilaa kirkossa, selvittää Boberg.

Bobergilla on vahva kutsumus kirkon työhön ja kristityn identiteetti, mutta silti hän kertoo lähes päivittäin joutuvansa miettimään, miten jaksaa olla kirkossa.

– Todella usein on ulossuljettu olo siitä, ettei tule nähdyksi ja hyväksytyksi kokonaisena ihmisenä. Parempaakaan yhteisöä en ole kuitenkaan löytänyt kuin tämä kirkko. Oma suhteeni Jumalaan on kunnossa ja kirkko on paras paikka sen hoitamiselle, vaikka sen rakenteissa ja monien ihmisten suhtautumisessa meihin on ongelmia, kertoo Boberg.

Boberg muistuttaa, että sateenkaariväkeä on kirkon jäseninä, luottamustehtävissä, vapaaehtoisina ja työntekijöinä samassa suhteessa kuin heitä on muuallakin yhteiskunnassa. Tosin viime vuosina moni on äänestänyt jaloillaan. Uusi ryhmä voi kuitenkin antaa tilaa olla kirkon jäsen ja huomata, että sillä on myös toisenlaiset kasvot kuin piispojen kommenteista ja kirkolliskokouksen päätöksistä voisi ajatella.

Jaa tämä artikkeli:

Löydä lisää näkökulmia


Keskustele Facebookissa
Keskustele ja kommentoi Facebookissa
Lähetä juttuvinkki
Lähetä juttuvinkki
Kirkko ja kaupunki -mediaan.

Tilaa Kirkko ja kaupungin viikoittainen juttukooste.