null Tuomiokapituli ei saanut selvyyttä väitteisiin pastori B:n tekemästä seksuaalisesta häirinnästä

Ajankohtaista

Tuomiokapituli ei saanut selvyyttä väitteisiin pastori B:n tekemästä seksuaalisesta häirinnästä

Helsingin piispanvaalin yhteydessä julkisuutta saanut kantelu koski osittain Teemu Laajasaloa. Hänen osaltaan kantelu todettiin perusteettomaksi.

Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli on käsitellyt vantaalaisen luottamushenkilön Sari Roman-Lagerspetzin 2. elokuuta 2017 jättämän kantelun, jossa pyydettiin selvittämään, onko helsinkiläinen pastori B vuosina 2008 ja 2013 syyllistynyt asiattomaan käytökseen tai seksuaaliseen häirintään.

Kirkko ja kaupunki uutisoi kantelusta syyskuussa 2017.

Kanteluun kuului erään toisen henkilön laatima liite, jossa väitettiin miespapin ja naispuolisen seurakuntalaisen välisen sielunhoitosuhteen muuttuneen seksisuhteeksi. Naispuolinen seurakuntalainen oli itse kiistänyt seksisuhteen.

Kantelussa pyydettiin myös selvittämään, oliko nykyinen Helsingin hiippakunnan piispa Teemu Laajasalo ohjeistanut seksuaalisesta häirinnästä epäiltyä pappia, ja onko tällaista ohjeistusta pidettävä epäasianmukaisena ja virkavelvollisuuden vastaisena.

Kantelun liitteen tekijän mukaan Laajasalo oli antanut kolme neuvoa: lakkaa puhumasta ulkopuolisille, tunnusta vaimollesi ja hanki tukea x:lle (väitetylle seksikumppanille).

Laajasalon osalta kantelu oli perusteeton

Teemu Laajasalon osalta tuomiokapituli katsoi, että kantelu on hylättävä perusteettomana.

Laajasaloa koskevassa osiossa tuomiokapituli toteaa, että ”vaikka tämäntyyppinen ohjeistus olisi annettu, ei siinä voida katsoa olevan sellaista sisältöä, mikä olisi epäasianmukaista tai virkavelvollisuuden vastaista taikka viittaisi pyrkimykseen salata tai peitellä asiaa”.

Lisäksi tuomiokapitulin mukaan ”ohjeet korostavat vastuuta omaa puolisoa kohtaan ja väitettyä seksikumppania kohtaan”. Ohjeistuksen kolmas kohta koski ulkopuolisille puhumista. Tuomiokapituli huomauttaa, että ”juuri ulkopuolisille kertomista on kantelussa arvosteltu seksuaalisena häirintänä”.

Mikäli tapaukset täyttävät rikoksen tunnusmerkistön, asia ei kuulu tuomiokapitulille vaan viranomaisille.

Tuomiokapituli toteaa, ettei ”kantelussa tai sen liitteessä ole esitetty sellaisia seikkoja, joiden perusteella syntyisi epäily siitä, että Laajasalo olisi jollain tavalla pyrkinyt peittelemään pastori B:n toimintaa tai muutoin menetellyt epäasianmukaisesti tai virkavelvollisuuden vastaisesti”.

Lisäksi tuomiokapituli huomauttaa, ettei Laajasalo ole ollut esimiesasemassa pastori B:hen nähden.

Tuomiokapituli toteaa, että hallintolain mukaan asianosaiselle on ennen asian ratkaisemista varattava tilaisuus antaa oma selvitys asiasta. Tuomiokapituli kuitenkin vetosi hallintolakiin siinä, että jos kantelu on perusteeton, asianosaista ei tarvitse erikseen kuunnella. Tähän nojaten tuomiokapituli ei ollut pyytänyt Laajasalolta vastinetta.

Pastori B:n tapaus: sana sanaa vastaan

Pastori B:n osalta tuomiokapituli toteaa, että tapausten tutkiminen on vaikeaa, koska väitetyistä tapahtumista on kulunut jo niin monta vuotta. Niinpä tuomiokapituli jätti pastori B:n tapauksen tutkimatta.

Tuomiokapituli toteaa, että "tässä tapauksessa vanhojen asioiden ja tosiseikkojen selvittäminen on hankalaa tai jopa mahdotonta ottaen huomioon, että kantelun kohteena ovat vuosia sitten tapahtuneet keskustelut ja niitä koskevat osapuolten erilaiset muistikuvat".

Tuomiokapituli korostaa myös, että mikäli tapaukset täyttävät rikoksen tunnusmerkistön, asia ei kuulu tuomiokapitulille vaan viranomaisille. Tuomiokapitulin päätöksessä todetaan: ”Mitä vanhempia asioita on selvitettävänä, sitä kyseenalaisemmaksi tulee osapuolten oikeusturva. Sikäli kun kysymys on rikostunnusmerkistöjen täyttymisestä, asian selvittäminen ei kuulu tuomiokapitulin toimivaltaan, vaan asianosaisen tulee tehdä asiaa koskeva selvityspyyntö poliisille.”

Päätöksen lopussa tuomiokapituli antaa jatkoa ajatellen toimenpideohjeita ja ottaa yleisesti kantaa epäasialliseen seksuaaliseen käytökseen. Tuomiokapituli korostaa epäasiallisen seksuaalisen käyttäytymisen vakavuutta.

Päätöksessä todetaan, että tuomiokapituli on pyrkinyt aktiivisesti myötävaikuttamaan siihen, että seurakunnissa tunnistetaan seksuaalisen häirinnän, ahdistelun ja hyväksikäytön tilanteet ja osataan puuttua niihin ilman viivytystä. Päätöksessä tuodaan esiin myös taannoin perustettu työryhmä, johon on kuulunut poliisin, rikosuhripäivystyksen, seurakunnan työntekijöiden, luottamushenkilöiden ja tuomiokapitulin edustajia. Työryhmä on valmistellut ohjeistuksen näiden tilanteiden varalta.

Sari Roman-Lagerspetzin tekemää kantelua koskevan esityksen oli tuomiokapitulille laatinut lakimiesvarajäsen Lauri Kopponen. Pöytäkirjanote on luettavissa täältä.

Jaa tämä artikkeli:

Toimitus suosittelee

Hevipastori pidätettiin pappisvirasta törkeän kavalluksen vuoksi – ”Jos mokaan, haluan hoitaa asian”

Ajankohtaista

Hevimessuista tunnettu pappi Haka Kekäläinen maksoi velkojaan 93 000 eurolla, jotka Vantaan seurakunnat maksoi vahingossa hänen tililleen. Hän sai keväällä ehdollisen vankeusrangaistuksen ja menetti nyt pappisvirkansa määräajaksi.


Löydä lisää näkökulmia


Keskustele Facebookissa
Keskustele ja kommentoi Facebookissa
Lähetä juttuvinkki
Lähetä juttuvinkki
Kirkko ja kaupunki -mediaan.

Tilaa Kirkko ja kaupungin viikoittainen juttukooste.