null Tuomiorovasti Antti Kujanpää: Raskas rakentaminen ei sovi Espoon tuomiokirkon jokimaisemaan

Tuomiorovasti Antti Kujanpää tukee luontojärjestöjen ehdotusta, jonka mukaan Espoonjoen molemmille puolille tulisi linjata 50 metrin rakentamaton suoja-alue suunnitteilla olevassa yleiskaavassa.

Tuomiorovasti Antti Kujanpää tukee luontojärjestöjen ehdotusta, jonka mukaan Espoonjoen molemmille puolille tulisi linjata 50 metrin rakentamaton suoja-alue suunnitteilla olevassa yleiskaavassa.

Ajankohtaista

Tuomiorovasti Antti Kujanpää: Raskas rakentaminen ei sovi Espoon tuomiokirkon jokimaisemaan

Tuomiorovasti Antti Kujanpää jättäisi Espoonjoen varteen 50 metrin rakentamattoman suojavyöhykkeen suunnitteilla olevassa Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavassa. Alueen kasvavaa asukasmäärää Kujanpää ei pidä ongelmana.

Espoon tuomiorovasti Antti Kujanpää pitää tärkeänä, että Espoon tuomiokirkon ympäristön kulttuuri- ja luontoarvoja suojellaan valmisteilla olevassa Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavassa.

Kujanpää antaa tukensa Espoon ympäristöyhdistyksen ja Suomen Luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piirin näkemykselle, jonka mukaan tuomiokirkon tuntumassa virtaavan Espoonjoen varsi tulisi säilyttää tulevan kansallisen kaupunkipuiston viherreittinä.

Luontojärjestöt julkaisivat toukokuussa mielipiteensä Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavan luonnokseen. Kannanottoon sisältyi ehdotus, jonka mukaan Espoonjoen molemmille puolille tulisi linjata yleiskaavassa 50 metrin rakentamaton suoja-alue.

– Kirkkoherrana kannatan tätä ehdotusta, Kujanpää sanoo.

Raskas rakentaminen ei tue Espoonjoen luontoarvojen ja maisemallisten arvojen säilyttämistä.

– Antti Kujanpää

Luontojärjestöjen ehdotuksessa todetaan, että tuomiokirkko ja sen ympärille avautuva maisema muodostavat valtakunnallisesti arvokkaan kulttuuriympäristön, jonka eteläraja kulkee Espoonjoen eteläisen rantaviivan mukaisesti. Järjestöt suojelisivat luonnonmukaista jokivarsivyöhykettä keskittämällä alueen täydennysrakentamisen Espoon keskuksen nykyisen rakennetun alueen ympäristöön.

Myös Kujanpää karttaisi raskasta rakentamista, joka ulottuisi yleiskaavaluonnoksen mukaan tuomiokirkon lähelle Espoonjoen eteläisellä puolella.

– Raskas rakentaminen ei tue joen luontoarvojen ja maisemallisten arvojen säilyttämistä, Kujanpää sanoo.

Kujanpää ei kuitenkaan näe huomautettavaa Pappilanmäen toiselle puolelle kaavoitetussa asuntorakentamisessa, kunhan hautausmaa-alueen rauha säilyy.

Kujanpää tähdentää, että hänen kannanottonsa ei ole tuomiokirkkoseurakunnan virallinen lausunto.

Junarata ei saa tärvellä Mynttilän metsää

Yleiskaavan luonnokseen liittyvässä kannanotossaan luontojärjestöt kiinnittävät huomiota muun muassa Kauklahden pohjoispuolella sijaitsevaan Mynttilän metsäalueeseen, jonka kohtaloksi koituisi metsän läpi linjattu Helsingin ja Lohjan välinen junarata. Kaavaluonnos toisi radan yhteyteen myös juna-aseman ja asuntorakentamista.

– En ole vakuuttunut ratahankkeen tarpeellisuudesta. Jos se toteutetaan, kannatan luontojärjestöjen ehdotusta, jonka mukaan junarata tulisi viedä maanpinnan alta niin, että se ei tärvele luontokohteena kallisarvoisia Mynttilän metsiä, Kujanpää sanoo.

Kaavaluonnoksen mukaan kaupunki sijoittaisi Pohjois- ja Keski-Espoon alueelle jopa 60 000 uutta asukasta vuoteen 2050 mennessä. Luontojärjestöjen mukaan asukasmäärä on liian suuri, eikä anna mahdollisuutta riittävälle tärkeiden luontoalueiden säilyttämiselle. Tästä Kujanpää on toista mieltä.

– Itse ajattelen, että kyllä nuo ihmiset tänne mahtuvat ilman, että arvokkaita metsiä kaadetaan. En usko, että tonttimaan riittävyys muodostaa ongelman. Sen sijaan liikenteen sujuvuus alueella voi olla vaikeampi haaste, Kujanpää sanoo.

Jaa tämä artikkeli:

Löydä lisää näkökulmia


Keskustele Facebookissa
Keskustele ja kommentoi Facebookissa
Lähetä juttuvinkki
Lähetä juttuvinkki
Kirkko ja kaupunki -mediaan.

Tilaa Kirkko ja kaupungin viikoittainen juttukooste.