null Tutkimus: Näin Yhdysvaltojen uskonnollisesta oikeistosta tuli Donald Trumpin politiikan väline

Donald Trumpin kannattajat rukoilivat hänen kampanjatilaisuudessaan Pennsylvanian osavaltiossa lokakuussa 2020 edellisten presidentinvaalien alla. Kuva AFP/Lehtikuva/Spencer Platt

Donald Trumpin kannattajat rukoilivat hänen kampanjatilaisuudessaan Pennsylvanian osavaltiossa lokakuussa 2020 edellisten presidentinvaalien alla. Kuva AFP/Lehtikuva/Spencer Platt

Ajankohtaista

Tutkimus: Näin Yhdysvaltojen uskonnollisesta oikeistosta tuli Donald Trumpin politiikan väline

Uskonnonfilosofian alaan kuuluva väitöstutkimus analysoi Yhdysvaltojen uskonnollisen oikeiston tavoitteita ja maailmankuvaa. Liikkeen antama tuki siivittää Donald Trumpin uutta nousua.

Yhdysvaltojen entisen presidentin Donald Trumpin voitto Iowan osavaltion vaalikokouksissa herätti maailmanlaajuista huomiota tämän viikon alussa. Voittoisaa paluuta on selitetty osittain ”uudestisyntyneiden kristittyjen” asettumisella Trumpin taakse.

Kyselytutkimusten mukaan konservatiivikristityiksi itsensä määrittelevät amerikkalaiset ovat vankkumattomia republikaanipuolueen kannattajia. Monille heistä entinen presidentti näyttäytyy Jumalan tahtoa toteuttavana ”ihmiskunnan paimenena”, joka ”taistelee marxilaisia vastaan” ja ”painii syvää valtiota vastaan”.

Varmuudella voidaan sanoa, että Raamattu ei millään tavalla kiellä aborttia.

Näiden ajatusten taustalla on uskonnolliseksi oikeistoksi kutsuttu poliittinen liike, joka on syntynyt valkoisten evankelisten protestanttien ja konservatiivisten katolilaisten yhdistettyä voimansa.

Vantaalla asuva opettaja David Huisjen on analysoinut väitöstutkimuksessaan Yhdysvaltojen uskonnollisen oikeiston poliittisia argumentteja ja saarnamiesten vaikutusta amerikkalaisten äänestyskäyttäytymiseen. Liikkeen tavoitteet määriteltiin vuonna 2009 Manhattanin julistus -nimisessä manifestissa, jonka keskeisiä teemoja ovat elämä, avioliitto ja uskonnonvapaus.

– Ensisijainen tarkoitukseni on keskittyä liikkeen ydinajatusten ja arvojen rationaalisiin ja teologisiin perusteluihin. Aikaisemmin tätä liikettä on tutkittu laajasti sen väestörakenteen, historian, taustakulttuurin ja poliittisen vaikutuksen näkökulmista, Huisjen sanoo.

Huisjenin mukaan Yhdysvaltojen uskonnollista oikeistoa yhdistää ennen muuta pyrkimys aborttien kieltämiseen. Liike ajaa myös homoseksuaalisuuden ja sukupuolten moninaisuuden torjumista, muiden kuin aviollisten sukupuolisuhteiden estämistä ja uskonnonvapauden tulkitsemista konservatiivien haluamalla tavalla.

Siittiö, munasolu ja sielu

Yhdysvaltojen uskonnollinen oikeisto esittää David Huisjenin mukaan useita perusteluja raskauden keskeyttämisen kiellolle siitä hetkestä lähtien, kun siittiö ja munasolu yhdistyvät. Väitöstutkimuksessaan Huisjen tarkastelee liikkeen väitteitä ja pyrkii osoittamaan, että vain harvat niistä pitävät paikkansa tai kestävät rationaalisen tarkastelun.

Huisjen tarkastelee Raamatun tekstien, teologian historian ja nykyaikaisen lääketieteen valossa esimerkiksi käsitystä, jonka mukaan jo hedelmöittyneellä munasolulla on ainutkertainen sielu.

– Keskeinen kysymys ei ole se, onko kuuden kuukauden ikäisellä sikiöllä oma persoonallisuus, vaan onko jo sikiämisen hetkestä alkaen kyse ihmisestä, jolla on oikeus elämään, hän sanoo.

– Varmuudella voidaan sanoa, että Raamattu ei millään tavalla kiellä aborttia. Myöskään lisääntynyt lääketieteellinen ymmärrys genetiikasta ja sikiön kehityksen vaiheista ei anna moraalista perustetta varhaisen abortin kieltämiselle.

Minulle on ollut suuri yllätys, että niin moni konservatiivikristitty hyväksyy Trumpin edustajakseen, jos he saavat sillä tavoin valtaa.

Varhaisen abortin vastaisista argumenteista vain kaksi on Huisjenin mukaan sellaisia, että niitä ei voida kumota rationaalisin perusteluin. Toinen niistä nojaa katolisen kirkon auktoriteetiin moraalikysymyksissä ja toinen perustuu vanhempien tunnereaktioon, kun he näkevät ultraäänikuvan sikiöstä kohdussa.

– Kaikki ihmiset eivät kuitenkaan tunnusta katolista kirkkoa moraaliseksi auktoriteetikseen eivätkä pidä vaistomaisia tunnereaktioita eettistä päätöksentekoaan sitovana asiana.

Ennakkoluuloja uskonnonvapauden suojassa

Avioliittoa koskevien uskonnollisen oikeiston tavoitteiden taustalla on David Huisjenin mukaan homoseksuaalisuuden ja erilaisten sukupuoli-identiteettien herättämä epämukavuuden tunne. Huisjen toteaa, että esimerkiksi homoseksuaalisuuden rinnastamiselle huumeiden väärinkäyttöön ja väitteille sen vahingollisista seurauksista ei löydy yhteiskuntatieteellistä näyttöä.

Uskonnollinen oikeisto on pyrkinyt oikeuttamaan ennakkoluuloja homoseksuaalisuutta ja ei-binäärisiä sukupuoli-identiteettejä kohtaan myös uskonnonvapauden antamalla suojalla. Uskonnonvapauteen liittyvät myös tavoitteet uskonnollisen hartaussisältöjen sallimisesta kouluissa, uskonnollisten monumenttien säilyttämisestä valtion mailla ja valtion tukemasta uskonnollisten juhlapäivien viettämisestä.

Liikkeen alkuvaiheissa uskonnonvapaudella on Huisjenin mukaan pyritty oikeuttamaan myös mustien ja valkoisten välistä rotuerottelua.

– Nämä amerikkalaisen yhteiskunnan ongelmat liittyvät siihen peruskysymykseen, miten ihmisoikeudet pitäisi määritellä ja miten perusihmisoikeuksien käsite voidaan perustella enemmän tai vähemmän uskonnollisesti neutraalilla tavalla.

Trump tarjoaa vanhan kiusauksen

Väitöstutkimuksessaan David Huisjen tutkii myös uskonnollisten konservatiivien arvojen yhteensopivuutta uskonnonvapauden ja valtion uskonnollisen puolueettomuuden periaatteiden kanssa sekä sitä, miten uskonnollisesta oikeistosta on tullut Donald Trumpin poliittisten tavoitteiden väline.

Huisjenin mielestä hänen analyysinsä herättää kysymyksiä uskonnollisen oikeiston vilpittömyydestä. Hän vertaa nykyistä tilannetta Matteuksen evankeliumin kertomukseen, jossa paholainen kiusaa Jeesusta tarjoamalla hänelle poliittista valtaa.

– Trump on tarjonnut uskonnolliselle oikeistolle samankaltaisen kiusauksen, ja he ovat ottaneet sen vastaan. Minulle on ollut suuri yllätys, että niin moni konservatiivikristitty luopuu omista periaatteistaan ja hyväksyy Trumpin edustajakseen, jos he saavat sillä tavoin yhteiskunnallista valtaa.

Euroopan kannalta suurin riski on siinä, että Trump on hyvin pitkälle Putinin taskussa.

Huisjen toteaa, että Yhdysvaltojen hallinto on ollut edelläkävijä uskonnolla perustellun vallankäytön ja kansalaisten valvonnan rajoittamisessa, kun se otti liberaalin demokratian periaatteet käyttöön lähes 250 vuotta sitten.

– Silti monet konservatiiviset kristityt uskovat edelleen, että heidän uskonnolliset vakaumuksensa tulisi vakiinnuttaa osaksi amerikkalaista hallintojärjestelmää. Siksi he vastustavat jyrkästi sitä, että uskonto pidetään erillään politiikasta, oikeuskäytännöstä ja kulttuurista.

David Huisjenin mukaan Yhdysvaltojen uskonnollista oikeistoa yhdistää ennen muuta pyrkimys aborttien kieltämiseen. Kuva Esko Jämsä.

David Huisjenin mukaan Yhdysvaltojen uskonnollista oikeistoa yhdistää ennen muuta pyrkimys aborttien kieltämiseen. Kuva Esko Jämsä.

Uhanalaisen demokratian paras toivo

Konservatiivikristittyjen tuki Donald Trumpin politiikalle on David Huisjenin mukaan osaltaan johtanut siihen, että liberaaliin demokratiaan perustuvasta hallintojärjestelmästä on tullut uhanalainen Yhdysvalloissa. Huisjen viittaa Trumpin vaalivilppiväitteisiin ja hänen lietsomaansa kongressitalon valtaukseen, jonka tarkoituksena oli estää presidentinvaalien tuloksen vahvistaminen tammikuussa 2021.

– Euroopan kannalta suurin riski on siinä, että Trump on hyvin pitkälle Vladimir Putinin taskussa. Jos Trump valitaan uudelleen presidentiksi eikä Ukrainan sota ole silloin vielä päättynyt, hän saattaisi yrittää vetää Yhdysvaltojen sotilaallisen avun pois. Tämä voisi avata Putinille mahdollisuuden hyökätä esimerkiksi Latviaan.

Väitöstutkimuksessaan Huisjen pyrkii löytämään keinoja yhteiskunnallisia jakolinjoja ylittävän rakentavan vuoropuhelun edistämiseksi.

– Minulla ei ole hopealuotia, jolla demokraattista hallintojärjestelmää voidaan puolustaa tämänkaltaisilta uhkilta, mutta järkevä keskustelu on mielestäni paras toivomme. Kun ylläpidämme avointa ja rationaalista vuoropuhelua jopa niiden kanssa jotka yrittävät demonisoida meitä, he eivät niin todennäköisesti turvaudu väkivaltaiseen vallankumoukseen.

Jaa tämä artikkeli:

Löydä lisää näkökulmia


Keskustele Facebookissa
Keskustele ja kommentoi Facebookissa
Lähetä juttuvinkki
Lähetä juttuvinkki
Kirkko ja kaupunki -mediaan.

Tilaa Kirkko ja kaupungin viikoittainen juttukooste.