null Tutkimustieto vei mormonit kriisiin, jossa järki ja usko törmäävät

Ajankohtaista

Tutkimustieto vei mormonit kriisiin, jossa järki ja usko törmäävät

Mormonien nettisukupolvi on löytänyt uskontonsa syntyvaiheisiin liittyvän tutkimustiedon. Nyt nuoret esittävät kysymyksiä kirkon johtajien rehellisyydestä.

Kim Östman

Kim Östman

Mormoniuskonto elää nyt samankaltaista murrosvaihetta kuin se, jonka perinteiset kristilliset kirkkokunnat kävivät läpi 1900-luvun viimeisinä vuosikymmeninä. Näin arvioi filosofian ja tekniikan tohtori Kim Östman, jonka uusi tietokirja Mormonit – Historia, oppi ja elämä (Gaudeamus) selvittelee monipuolisesti mormonismin syntyä ja myöhempää kehitystä.

Moni perinteinen kirkkokunta ajautui syviin sisäisiin erimielisyyksiin, kun kriittisen raamatuntutkimuksen tulokset levisivät tutkijapiireistä suuren yleisön tietoon. Mormonien sisäinen kuohunta saa aineksia liikkeen varhaisvaiheita koskevasta historiantutkimuksesta.

Kirkko joutuu tekemään tiliä siitä, onko sen perinteinen syntytarina uskollinen varhaisille dokumenteille.

– Tutkija Kim Östman

– Haastavimmat ongelmakohdat nousevat mormonismin perustajan Joseph Smithin aikaa koskevasta tutkimustiedosta. Kirkko joutuu tekemään tiliä siitä, onko sen perinteinen syntytarina uskollinen varhaisille dokumenteille – toisin sanoen, ovatko kirkon johtajat puhuneet jäsenille totta, Östman sanoo.

Uusia tutkimuksia ja niitä seuraavaa keskustelubuumia ruokkii osaltaan se, että Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko (MAP) on päättänyt julkistaa Smithiin (1805–1844) liittyvät alkuperäisaineistot netissä. MAP-kirkko on maailman suurin ja merkittävin mormoniyhteisö.

Muun muassa Smithin päiväkirjat ja hänen ilmestystekstiensä varhaiset versiot ovat nyt tutkijoiden ja asian harrastajien arvioitavina. Östman pitää alkuperäisaineistojen julkistamista merkkinä MAP-kirkon aikuistumisesta.

Uusi tilanne on Östmanin mukaan ajanut mormoniyhteisön sisäiseen kriisiin, jonka ytimessä on nuoren nettisukupolven ja heidän edeltäjiensä erilaisuus.

– Perinteinen kertomus on suojellut isovanhempien sukupolven uskoa, mutta hintana on joskus se, että lastenlapset menettävät uskonsa, Östman kiteyttää.

Nuoruuden kokemus sai uutta sisältöä

Mormoniyhteisön tarina alkoi huhtikuussa 1830, kun yhdysvaltalainen maanviljelijän poika Joseph Smith perusti Kristuksen kirkko -nimisen yhteisön yhdessä hieman yli 50 muun henkilön kanssa. Smithin sanelema Mormonin kirja oli tullut painosta pari viikkoa aiemmin.

Kuva Wikimedia Commons

Kuva Wikimedia Commons

Tuohon aikaan Yhdysvaltojen itäosissa elettiin voimakkaan herätysliikehdinnän aikaa. Yksi vahvoista virtauksista oli niin kutsuttu primitivismi, joka pyrki ennallistamaan kristinuskon palaamalla apostolien ajan puhtaisiin oppeihin. Uuden tieteellisen maailmankuvan rinnalla eli kansantaikuus, jossa yliluonnollisiin esineisiin ja kokemuksiin suhtauduttiin hyväksyvästi.

Näistä aineksista ammensi myös nuori Joseph Smith, jonka kasvava rooli profeettana erotti pian mormonit omaksi kristillisperäiseksi uskonnokseen. Mormoneille Smithin elämänvaiheet ovat pyhää historiaa, joka muodostaa MAP-kirkon olemassaolon oikeutuksen.

Smithin varhaisessa teini-iässä kokema näky on yksi mormonien keskeisistä ”perustamisihmeistä”. Näyn virallisessa versiossa Jeesus ja Isä Jumala ilmoittavat Smithille, ettei hänen tule liittyä mihinkään olemassa olevaan kirkkoon.

Tutkimus on osoittanut, että väitetystä näystä on säilynyt useita versioita, joiden välillä on ristiriitoja. Kertomusten sisältö kehittyi ja vaihteli Smithin kuulijakunnan ja kasvavan kutsumustietoisuuden mukaan. Esimerkiksi näkykokemuksen varhaisin muistiin kirjattu versio viittaa siihen, että kyseessä oli muita tuon ajan synninpäästökertomuksia muistuttava Jeesus-kokemus.

Joseph Smith yhdisti uskontoon kansantaikuutta, joka on nykymormoneille täysin vierasta.

– Tutkija Kim Östman

Tiedot kansantaikuudesta hämmentävät

Tutkimus on tuonut valoa myös Mormonin kirjan syntyvaiheisiin. Joseph Smith kertoi kokeneensa vuosien ajan näkyjä, joissa Moroni-niminen enkeli antoi hänen tehtäväkseen kääntää muinainen, kultaisille levyille kirjoitettu pyhä kirja englanniksi.

Kääntäminen onnistuisi erityisten kääntäjäkivien, urimin ja tummimin, avulla. Kultalevyjen ja kääntäjäkivien kätköpaikka oli Smithin kodin läheisellä kukkulalla New Yorkin osavaltiossa.

Östman liittää Mormonin kirjan perinteisen syntytarinan kristillisten enkeli-ilmestysten lisäksi tuon ajan kansankertomuksiin, joissa maagiset kurkistuskivet auttoivat kätkettyjen, henkien vartioimien aarteiden löytämisessä.

Säilyneiden aikalaiskuvausten mukaan Smith tuotti Mormonin kirjan tekstiä aarteenetsinnässä käyttämänsä näkijänkiven avulla. Smith sijoitti kiven hattuun vaimentaakseen ympäriltä tulevan valon. Sen jälkeen hän lausui kiveen ilmestyviä sanoja, jotka kirjuri kirjoitti ylös.

Mormonin kirja on mitä todennäköisimmin kirjoitettu tällaisella uskontoa ja 1800-luvun kansantaikuutta yhdistävällä tavalla, ei väitetyistä kultaisista levyistä kääntämällä, kuten MAP-kirkon tuottamissa oppimateriaaleissa on kerrottu.

Historiantutkijat ovat tunteneet alkuperäislähteiden kuvaukset kirjan syntytavasta jo pitkään. Suurelle osalle MAP-kirkon jäsenistä näkijänkivi ja hattu ovat Östmanin mukaan tulleet yllätyksenä vasta viime vuosina. Kirkko on reagoinut tilanteeseen alkamalla muuttaa perinteistä opetusohjelmaansa.

– Smith yhdisti uskontoon kansantaikuutta, joka on nykymormoneille täysin vierasta. Varsinkin nuoremmat, nettiä käyttävät uskovat törmäävät nyt näihin asioihin. Jotkut heistä kokevat, että kirkko on viilannut heitä linssiin, kun Mormonin kirjan syntyminen on opetettu heille eri tavalla. 

 Joseph Smithin kuvaukseen perustuva kultaisten levyjen täysimittainen malli Salt Lake Cityssä sijaitsevassa Kirkkohistorian museossa. Kuva Wikimedia Commons

Joseph Smithin kuvaukseen perustuva kultaisten levyjen täysimittainen malli Salt Lake Cityssä sijaitsevassa Kirkkohistorian museossa. Kuva Wikimedia Commons

DNA-tutkimus ei tue Amerikan valloitusta

Mormonien perinteisiä uskonkäsityksiä haastavat myös arkeologisten tutkimusten ja DNA-tutkimusten tulokset. Mormonin kirja kertoo 600-luvulla eKr. eläneestä Lehi-nimisestä Lähi-idän patriarkasta, joka matkusti perheineen pitkälti asumattomaksi kuvatulle uudelle mantereelle. Retkikunnan saapumisesta alkaa Amerikan kansojen historia, joka huipentuu Jeesuksen vierailuun uudella mantereella ristiinnaulitsemisen ja ylösnousemuksen jälkeen.

MAP-kirkon julkisen opetuksen mukaan Mormonin kirja on autenttinen historiallinen teos ja Lähi-idästä tulleet siirtolaiset olivat intiaanien esi-isiä.

Arkeologisissa kaivauksissa on turhaan etsitty jälkiä kirjassa kuvatuista miljoonien ihmisten sivilisaatioista. Laajoissa DNA-tutkimuksista ei ole löydetty viitteitä siihen, että intiaanit polveutuisivat Lähi-idän kansoista.

Kim Östmanin mukaan MAP-kirkon johto ja suurin osa jäsenistä pitää edelleen kirjaa autenttisena. Kirkon johtohenkilöt ovat kuitenkin antaneet lausuntoja, joiden mukaan kirkon jäsenyys ei edellytä uskoa tarinan historiallisuuteen.

– Tässä heijastuu pyrkimys sovittaa yhteen usko ja tieteen tulokset. Pieni osa mormoneista ajattelee, että Mormonin kirjan sanoma on heille tärkeä, vaikka kertomus olisikin legendaa eivätkä nuo muinaiset kansat olisi olleet olemassa.

Liberaalit mormonit kyselivät, miten on mahdollista, että Jumalan innoittama päätös pitikin yhtäkkiä perua.

– Tutkija Kim Östman

Östman toteaa, että nykyisten hankaluuksien vastapainona mormonismissa on myös nuoriin vetoavia piirteitä. Tällaisia ovat esimerkiksi vahva yhteisöllisyys, yksilön äärettömiä kehitysmahdollisuuksia painottava teologia, elämään merkitystä tuova suuri kertomus sekä kokemus henkilökohtaisesta johdatuksesta.

Nämä piirteet selittävät osaltaan mormonismin voimakasta kasvua: 1940-luvun lopulla jäseniä oli miljoona, mutta nykyinen MAP-kirkko on elinvoimainen ja taloudellisesti vakaa maailmanlaajuinen organisaatio, jolla on 16,3 miljoonaa jäsentä.

– Jäsenmäärän kasvu jatkuu toistaiseksi, vaikka vuotuinen kasvuvauhti on hidastunut 1990-luvun kolmesta prosentista reiluun prosenttiin. Syyt kasvun hidastumiseen ovat todennäköisesti samoja kuin muillakin kirkkokunnilla. Hengellisyys kiinnostaa nuoria sukupolvia, mutta monet eivät halua lähteä uskonnollisten organisaatioiden kelkkaan.

Kirkko perääntyi tiukasta linjauksesta

Sukupolvien välinen ero tulee esiin myös MAP-kirkon suhtautumisessa samaa sukupuolta olevien avioliittoon. Homoseksuaalisuus aiheuttaa kirkolle teologisia vaikeuksia, koska mormonit uskovat, että sukupuoli on ihmisen identiteetin ikuinen osa. Miehen ja naisen avioliitto nähdään tärkeäksi Jumalan pelastussuunnitelman toteutumisessa.

Yhdysvalloissa MAP-kirkko kävi aktiivista poliittista kampanjaa samaa sukupuolta olevien avioliitto-oikeutta vastaan. Lopulta liittovaltion korkein oikeus laillisti homoseksuaaliset avioliitot kesällä 2015. Kirkon johto reagoi tilanteeseen antamalla maailmanlaajuisen ohjeen, jonka mukaan tällaisen avioliiton solmiminen on peruste kirkosta erottamiselle.

Russell M. Nelson

Russell M. Nelson

Sama ohje kielsi kastamasta alaikäistä lasta, mikäli lapsi asuu homoseksuaalisen vanhempansa luona, ja epäsi tällaisen vanhemman vauvalta kirkollisen nimenantosiunauksen. Profeetan asemassa oleva kirkon nykyinen presidentti Russell M. Nelson sanoi, että ohje perustui Jumalan antamaan ilmoitukseen.

MAP-kirkon johdon mukaan ohje suojeli lapsia kirkon ja kodin väliseltä arvoristiriidalta. Lapsia koskeva linjaus johti kuitenkin voimakkaaseen tyrmistykseen kirkon sisällä. Östmanin mukaan monet kokivat ohjeen kirkon arvojen vastaiseksi, koska se kielsi kastetta seuraavan Pyhän Hengen lahjan lapselta tai nuorelta toisen henkilön tekojen vuoksi.

Huhtikuussa 2019 MAP-kirkko ilmoitti yllättäen ohjeen perumisesta, jälleen Jumalan ilmoituksen perusteella. Sateenkaariperheiden lapset voitiin sittenkin kastaa, heille voitiin antaa nimenantosiunaus ja kasvavat pojat saavat osallistua pappeuteen kasvattaviin palvelutehtäviin.

– Seuranneessa nettikeskustelussa liberaalit mormonit kyselivät, miten on mahdollista, että Jumalan innoittama päätös pitikin yhtäkkiä perua. Muuttiko Jumala mieltään, vai perustuiko päätös kirkon iäkkään miesjohdon kulttuurisiin käsityksiin, Östman sanoo.

MAP-kirkko tuomitsee yhä homoseksuaaliset teot, mutta viime vuosina tiukkojen kannanottojen rinnalle on tullut myös armeliaampia äänenpainoja. Tulevaisuudessa häämöttäviä muutoksia enteilee tieto, jonka mukaan lähes puolet 2000-luvulla aikuistuneista amerikkalaismormoneista suhtautuu homoseksuaaliseen avioliittoon myönteisesti.

Fakta: Syntyperäinen amerikkalainen uskonto

Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkolla (MAP) on yhteensä 16,3 miljoonaa jäsentä, joista vajaa puolet asuu Yhdysvalloissa.

Vuonna 1830 New Yorkin osavaltiossa perustettu MAP-kirkko on syntyperäinen amerikkalainen uskonto. Sen päämaja on mormonien perustamassa Salt Lake Cityssä Utahin osavaltiossa.

Kansainvälisesti tunnetuimpia mormoneja ovat republikaanisenaattori Mitt Romney, joka hävisi vuonna 2012 presidentinvaalit Barack Obamalle, sekä Twilight-vampyyriromaaneillaan maailmanmenestykseen noussut Stephenie Meyer.

Suomessa mormoneja on MAP-kirkon oman jäsentilaston mukaan 4900 ja väestörekisterin mukaan 3300, joista noin puolet on työikäisiä. Aktiivisesti osallistuvia seurakuntalaisia on noin kaksituhatta. Vuonna 2006 valmistunut Suomen ainoa mormonitemppeli sijaitsee Espoon Karakalliossa.

Kristilliset kirkot eivät pidä mormoneja kristittyinä, koska nämä eivät hyväksy varhaisen kirkon uskontunnustuksia ja kolminaisuusoppia. MAP-kirkko puolestaan katsoo olevansa ainoa nykyaikana toimiva kristillinen kirkko, joka on Jeesuksen valtuuttama.

Mormonit ymmärtävät Jumalan ja pelastuksen eri tavalla kuin perinteinen kristinusko. Jumala on mormonien mukaan ajassa ja paikassa elävä, ihmisen muotoinen ruumiillinen olento. Jumala on joskus ollut ihminen, joka on kokenut korotuksen ja kehittynyt kohti jumaluutta. Sama tapahtuu MAP-kirkon mukaan ihmisille, jotka elävät sen oppien mukaan.

Jaa tämä artikkeli:

Löydä lisää näkökulmia


Keskustele Facebookissa
Keskustele ja kommentoi Facebookissa
Lähetä juttuvinkki
Lähetä juttuvinkki
Kirkko ja kaupunki -mediaan.

Tilaa Kirkko ja kaupungin viikoittainen juttukooste.