null Naiset kuolevat miehiä 14 kertaa todennäköisemmin ilmastokriisin voimistamiin katastrofeihin – suomalaiset kehityshankkeet edistävät aiempaa huonommin tasa-arvoa

Maapallon lämpötila on noussut 1,1 astetta esiteolliseen aikaan verrattuna.  Kehittyvien maiden naisten osaamista tarvitaan ilmastokriisin ratkaisemisessa.

Maapallon lämpötila on noussut 1,1 astetta esiteolliseen aikaan verrattuna. Kehittyvien maiden naisten osaamista tarvitaan ilmastokriisin ratkaisemisessa.

Ajankohtaista

Naiset kuolevat miehiä 14 kertaa todennäköisemmin ilmastokriisin voimistamiin katastrofeihin – suomalaiset kehityshankkeet edistävät aiempaa huonommin tasa-arvoa

Puolet Pohjoismaiden ilmastohankkeista ei huomioi tasa-arvovaikutuksia.

Noin puolet pohjoismaisista ilmastorahoitushankkeista ei kansainvälisen ACT-allianssin tutkimuksen mukaan huomioi naisten aseman parantamista tarpeeksi.

Tutkimuksessa olivat mukana Suomen Lähetysseura ja Kirkon Ulkomaanapu. Naisten asema ja tasa-arvo pitää tutkimuksen mukaan huomioida paremmin, sillä ilmastokriisi vaikuttaa etenkin naisiin.

– YK:n kehitysohjelman mukaan naiset kuolevat köyhissä maissa ilmastokriisin voimistamiin katastrofeihin 14 kertaa todennäköisemmin kuin miehet, sanoo Suomen Lähetysseuran vaikuttamistyön asiantuntija Niko Humalisto.

Ero johtuu Humaliston mukaan yhteiskunnan tasa-arvoeroista kehittyvissä maissa. Köyhien maiden naiset ovat riippuvaisempia lähiympäristön elinkeinoista, kuten maanviljelystä. Monet naiset ovat myös vastuussa lastenhoidosta.

– Siksi naiset ja lapset ovat alttiimpia ilmastokriisin vaikutuksille, Humalisto sanoo.

Naisten osallistuminen on tärkeä osa ilmastotaistelua

ACT-allianssin tutkimuksessa tarkasteltiin kaikkia pohjoismaisia kehityshankkeita, joilla pyrittiin hillitsemään ilmastonmuutosta. Vain noin puolet hankkeista otti huomioon naisten aseman ja tasa-arvon parantamisen.

Maiden välillä on eroja. Esimerkiksi Ruotsissa yli 80 prosenttia hankkeista otti tasa-arvon edistämisen huomioon, mutta Suomessa vastaava luku oli noin 50 prosenttia. Suomen luku on laskenut viime vuosina. Kaikkein vähiten tasa-arvoa huomioitiin norjalaisissa hankkeissa.

Kyse on poliittisista päätöksistä ja arvovalinnoista. Aina joku hyötyy näistä hankkeista.

Humaliston mukaan naisten aseman parantaminen ilmastonmuutoshankkeissa on tärkeää, sillä kehittyvissä maissa asuvilla naisilla on paljon ympäristöosaamista.

– Koska monet kehittyvien maiden naiset ovat niin riippuvaisia lähiympäristöstä, he myös tietävät siitä paljon. Jos haluamme torjua ilmastonmuutosta, naisten tietotaidon täytyy olla osa ratkaisua.

Ilmastonmuutoshankkeissa pitää Humaliston mukaan ottaa naisten asema huomioon kahdella tavalla. Ensiksi hankkeissa täytyy varmistaa, että ne eivät vahingoita naisten asemaa kehittyvissä maissa edes vahingossa.

– Sen lisäksi naiset täytyy saada osaksi näiden hankkeiden suunnittelua ja toteuttamista, Humalisto sanoo.

Suomen Lähetysseuran asiantuntija Niko Humalisto osallistuu Glasgown ilmastokokoukseen, joka päättyy 14.11.

Suomen Lähetysseuran asiantuntija Niko Humalisto osallistuu Glasgown ilmastokokoukseen, joka päättyy 14.11.

Finanssilaitosten ilmastohankkeet ottavat tasa-arvon heikointen huomioon

Tutkimuksen mukaan kansalaisjärjestöjen hankkeet ottavat naisten aseman paremmin huomioon kuin muut organisaatiot. Kansalaisjärjestöjen hankkeista 62 prosenttia huomioi tasa-arvovaikutukset, kun yksityisen sektorin hankkeissa luku on 27 prosenttia.

– Suomessa ilmastorahoituksessa painottuvat pankit ja muut rahoituslaitokset. Tämä laina- ja investointimuotoinen rahoitus on kirjattu hallitusohjelmaan asti, Humalisto sanoo.

Humaliston mukaan valtaosa finanssilaitosten ilmastohankkeista keskittyy ilmastonmuutoksen hillitsemiseen. Nämä hankkeet ottavat ACT-allianssin tutkimuksen mukaan tasa-arvovaikutukset heikosti huomioon. Esimerkiksi vain viisi prosenttia norjalaisista hankkeista huomioi naisten aseman.

– Kyse on poliittisista päätöksistä ja arvovalinnoista. Aina joku hyötyy näistä hankkeista, ja usein juuri naiset jäävät ulkopuolelle, Humalisto sanoo.

Glasgow’sta toivotaan päätöksiä tasa-arvon puolesta

Niko Humalisto osallistuu 7.11.–14.11. järjestettävään Glasgown ilmastokokoukseen osana ACT-allianssia. Ryhmän tavoitteena on lisätä tasa-arvovaikutusten seuranta ilmastorahoitushankkeisiin.

– Ruotsi tekee tätä jo vapaaehtoisesti, mutta Pohjoismaat voisivat alkaa tehdä yhteistyötä asiassa, Humalisto sanoo.

ACT-allianssi toivoo myös, että kokouksen loppulausumassa otettaisiin kantaa ilmastokriisin vaikutuksista naisiin.

– Puhetta toki riittää. Kaikki valtiot sanovat tukevansa tasa-arvoa, mutta toivomme, että konkreettiset teot näkyisivät rahoituksessa ja julkisissa päätöksissä.

Ilmasto on lämmennyt noin 1,1 astetta esiteolliseen aikaan verrattuna.

ACT-allianssi muodostaa yhden maailman suurimmista avustusorganisaatioista. Siinä on mukana 145 avustusorganisaatiota 127 maasta. Suomesta sen jäseniä ovat Kirkon Ulkomaanapu ja Suomen Lähetysseura.

Kehitysmaiden naiset tietävät paljon ympäristöstään. Kuvan nainen ei liity ACT-allianssin tutkimukseen.

Kehitysmaiden naiset tietävät paljon ympäristöstään. Kuvan nainen ei liity ACT-allianssin tutkimukseen.

Jaa tämä artikkeli:

Löydä lisää näkökulmia


Keskustele Facebookissa
Keskustele ja kommentoi Facebookissa
Lähetä juttuvinkki
Lähetä juttuvinkki
Kirkko ja kaupunki -mediaan.

Tilaa Kirkko ja kaupungin viikoittainen juttukooste.