null Väitös: Luther antoi vaimolleen vapauksia murtaa sukupuoleen kuuluvia odotuksia

Martti Luther salli vaimolleen Katharina von Boralle liikkumavapautta perinteisestä naisen roolista.

Martti Luther salli vaimolleen Katharina von Boralle liikkumavapautta perinteisestä naisen roolista.

Ajankohtaista

Väitös: Luther antoi vaimolleen vapauksia murtaa sukupuoleen kuuluvia odotuksia

Reformaattori ei sallinut tunteellisuutta miehille, mutta omalla kohdallaan hän teki poikkeuksen.

"Ensiksi, kuinka hienot ovat ruumiin lahjat! Muoto, voima, terveys ja aistien tarkkaavaisuus saavuttavat huippunsa miehessä, joka on kunniakkaampi sukupuoli. Tämä mahdollistaa hänelle monet niin julkisen kuin yksityisenkin elämän toimet ja tehtävät, ja monet menestyksekkäät ja soveliaat teot, joista nainen ei tiedä mitään."

Tämä oli reformaattori Martti Lutherin (1483–1546) käsitys miesvartalosta ja miessukupuolesta.

Asia nousee esille teologin tohtori (väit.) Sini Mikkolan väitöskirjassa, jossa tutkija tarkastelee naisena ja miehenä olemisen tapaa Lutherin ajattelussa.

Mikkolan mukaan Luther muotoili käsitystään sukupuolijärjestelmästä keholähtöisesti ja tilannekohtaisesti.

− Hänen ajattelutapansa sukupuolittuneesta kehosta ja sukupuolten välisistä valtasuhteista oli hyvin pitkälti linjassa paitsi edeltävän tradition myös aikalaiskäsitysten kanssa, Mikkola arvioi Helsingin yliopiston tiedotteessa.

− Tietynlainen ihmiskeho tuotti Lutherin mukaan kyseiselle sukupuolelle ominaista tunne-elämää, käytöstä ja toimintaa. Tämä johti Lutherin yleensä korostamaan sukupuolten välistä hierarkiaa.

Luther antoi itselleen luvan olla tunteellinen

Toisaalta Luther salli yleisistä käsityksistä poikkeavia irtiottoja varsinkin itselleen ja vaimolleen Katharina von Boralle (1499–1552).

− Luther oli valmis sallimaan vaimolleen paljonkin liikkumavapautta perinteisestä naisen roolista. Käsitykseni mukaan tämä johtui ainakin siitä, että se hyödytti Lutheria itseään, mutta myös siitä, ettei von Bora olisi suostunut nöyrän ja alistuvan vaimon osaan, Mikkola toteaa.

Luther tuntuu hyväksyneen itsessään myös pehmeämpiä, feminiinisempiä puolia, mutta monessa muussa miehessä ei.

– Sini Mikkola

Lutherin mielestä miehen oli sopimatonta osoittaa heikkoutta ja tunneherkkyyttä, koska ne sotivat mieskehon ominaisuuksia vastaan. Tässä hän kuitenkin teki ainakin yhden poikkeuksen.

− Luther tuntuu hyväksyneen itsessään myös pehmeämpiä, feminiinisempiä puolia, mutta monessa muussa miehessä ei. Hän esimerkiksi suitsi työtoverinsa Stephan Rothin liian pehmeää olemisen tapaa ja käski tätä käyttäytymään (tosi)miehen tavoin, Mikkola sanoo.

− Tutkimukseni ei rinnasta Lutherin näkemyksiä miehen ja naisen olemisen tavasta, rooleista, ruumiillisuudesta ja valtasuhteista tähän päivään. Toisaalta monia jatkuvuuksia on näkyvissä: esimerkiksi ajatus miehestä järkeä ja naisesta tunteita edustavana sukupuolena elää sitkeässä paitsi Lutherilla, hänen aikalaisillaan ja edeltäjillään, myös jossakin määrin edelleen 2010-luvun Suomessa.

Suvunjatkaminen on tärkein tehtävä

1520-luvun kirkollisessa keskustelussa kysymystä sukupuolesta tarkasteltiin niin sanotun luomisjärjestyksen näkökulmasta, jolloin kysyttiin, mitä tarkoitusta varten Jumala oli luonut miehen ja naisen. Olennaista oli, millaista elämää Jumala odotti ihmiseltä. Lutherin vastaus oli, että mies ja nainen toteuttavat itseään parhaiten isänä ja äitinä. Miehellä tosin oli muitakin rooleja, mutta naiseus täydentyi Lutherin mielestä nimenomaan äitiydessä.

Luther myös esitti Raamatun Paratiisikertomukseen (Gen. 2:4–3:24) vedoten, että nainen oli luotu suvunjatkamisen tarkoitukseen ja kumppaniksi miehelle: "Hänen ruumiinjäsenensä, Jumalan tähän käyttöön määräämät, todistavat tästä tehtävästä."

Jaa tämä artikkeli:

Löydä lisää näkökulmia


Keskustele Facebookissa
Keskustele ja kommentoi Facebookissa
Lähetä juttuvinkki
Lähetä juttuvinkki
Kirkko ja kaupunki -mediaan.

Tilaa Kirkko ja kaupungin viikoittainen juttukooste.