null Valituksia, oikaisuvaatimuksia, eriäviä mielipiteitä ja kantelu kapituliin – seurakuntien ovien avautuminen sateenkaarivihkimisille on ollut mutkien taival Espoossa

Avioliittoon astuminen on yhteisen elämän suuri juhlahetki. Osa kirkollisista päättäjistä ei hyväksy sitä, että samaa sukupuolta olevia pareja vihitään kirkollisesti avioliittoon.

Avioliittoon astuminen on yhteisen elämän suuri juhlahetki. Osa kirkollisista päättäjistä ei hyväksy sitä, että samaa sukupuolta olevia pareja vihitään kirkollisesti avioliittoon.

Ajankohtaista

Valituksia, oikaisuvaatimuksia, eriäviä mielipiteitä ja kantelu kapituliin – seurakuntien ovien avautuminen sateenkaarivihkimisille on ollut mutkien taival Espoossa

Espoonlahden seurakunnan jo tehtyyn kielteiseen päätökseen haetaan nyt muutosta uuden kirkkoherran ja uusien luottamushenkilöiden voimin.

Espoonlahden seurakuntaneuvosto päätti kesäkuussa 2022 ainoana seurakuntana Espoossa, että kirkkotilojen ovia ei avata samaa sukupuolta olevien parien kirkollisille vihkimisille. Kirkkoherran päätösesitys oli, että kirkkotiloja ei anneta sateenkaarivihkimisille. Kokouksessa tehtiin vastaehdotus myönteisestä kannasta, mutta koska äänet menivät tasan, puheenjohtajana toimineen kirkkoherra Jouni Turtiaisen kielteinen ääni ratkaisi asian. Kaksi seurakuntaneuvoston jäsentä äänesti tyhjää.

Kielteisestä päätöksestä jätettiin neljä eriävää mielipidettä ja myöhemmin myös oikaisuvaatimus, joka kaatui seurakuntaneuvoston äänestyksessä yhdellä äänellä.

Vuonna 2023 Espoonlahden seurakunnassa moni asia muuttui. Kirkkoherra Jouni Turtiainen jäi eläkkeelle ja hänen seuraajansa Jukka Lehti aloitti tehtävässä syyskuun alussa. Uusi, seurakuntavaaleissa valittu seurakuntaneuvosto aloitti vuoden alussa.

Marraskuussa seurakuntaneuvoston kokouksessa jätettiin aloite, jossa ehdotetaan, että kielteinen ovien avaamispäätös otetaan uudelleen käsittelyyn. Asia tulee ensi vuoden ensimmäisen, 13. helmikuuta pidettävän kokouksen esityslistalle.

– Näppituntumani on, että 75 prosenttia nykyisen seurakuntaneuvoston jäsenistä kannattaa ovien avaamista samaa sukupuolta olevien vihkimisille ja avioliiton siunaamisille. Ymmärtääkseni luottamushenkilöt eivät halunneet haastaa eläkkeelle siirtyvää Turtiaista asian nostamisella esiin uudelleen, vaan he odottivat kirkkoherran vaihtumista. Tällä kertaa kirkkoherran ääni ei kaada asiaa, jos äänet jostakin syystä menisivät tasan, Jukka Lehti sanoo.

Kirkkoherranvaalin kampanjassaan Jukka Lehti toi vahvasti esille, että haluaa Espoonlahden seurakunnan liittyvän muiden Espoon seurakuntien joukkoon, jotka ovat jo avanneet ovensa sateenkaariparien vihkimisille.

Ainoa tavoitteeni on saada seurakuntamme toiminta tuntumaan siltä, että täällä on turvallista kaikille.

Uuden kirkkoherran kanta on herättänyt epäilyksiä ja ennakkoluuloja niiden keskuudessa, jotka pitävät avioliittoa vain miehen ja naisen välisenä asiana.

– Minulta on kysytty, onko toisin ajatteleville enää tilaa Espoonlahden seurakunnassa ja tuleeko kaikista messuista nyt sateenkaarimessuja. Olen vastannut, että ainoa tavoitteeni on saada seurakuntamme toiminta tuntumaan siltä, että täällä on turvallista kaikille. En ole potkimassa pois ketään. Eikä seurakunnassamme ole järjestetty ainuttakaan sateenkaarimessua, Jukka Lehti sanoo.

– Olen hyvin voimakkaasti sitä mieltä, että tämän pitäisi olla helppo asia kaikille. Nyt puhutaan siitä, kenellä on oikeus rakastaa sillä tavalla kuin seurakunta sallii. Minusta olisi tosi pölhö ajatus, että kävisin seisomaan joidenkin rakkauden tielle.

Päätöksestä äänestettiin jokaisessa seurakunnassa

Kirkkotilojen ovet ovat avautuneet samaa sukupuolta olevien vihkimisille Espoossa, mutta usein vasta erilaisten mutkien kautta. Espoon tuomiokirkkoseurakunnassa, Leppävaarassa, Tapiolassa ja Espoon ruotsinkielisessä seurakunnassa tehtiin myönteinen päätös vuonna 2022. Olarissa päätös syntyi helmikuussa 2023.

Espoon tuomiokirkkoseurakunnassa myönteinen päätös ovien avaamisesta sateenkaarivihkimisille syntyi äänin 9–7. Yksi äänesti tyhjää. Päätöksestä tehtiin oikaisuvaatimus, jossa todettiin, että seurakuntaneuvosto on tehnyt toimivaltaansa kuulumattoman ja kirkkolain vastaisen päätöksen. Seurakuntaneuvosto hylkäsi oikaisuvaatimuksen äänin 10-7.

Tuomiokirkkoseurakunnan päätöksestä myös valitettiin hallinto-oikeuteen, joka hylkäsi valituksen. Hallinto-oikeuden päätöksessä todetaan, että seurakuntaneuvostolla on ollut oikeus tehdä päätös kyseisessä asiassa ja että seurakuntaneuvostojen päätökset koskevat tilojen käyttöä, eivät kirkon avioliittokäsitystä sinänsä. Siitä päättää kirkolliskokous.

Myös hallinto-oikeuteen tehtyyn valitukseen annettavasta seurakunnan lausunnosta äänestettiin seurakuntaneuvostossa. Kirkkoherran tekemä lausuntoesitys voitti äänin 9–8. Päätöksestä jätettiin eriävä mielipide.

Kirkkojen ovet ovat avautuneet hiljalleen samaa sukupuolta olevien parien vihkimisille, mutta usein vasta erilaisten valitusten kautta. Seurakuntaneuvoston päätös on lainvoimainen vasta sen jälkeen, kun valitukset on hylätty.

Kirkkojen ovet ovat avautuneet hiljalleen samaa sukupuolta olevien parien vihkimisille, mutta usein vasta erilaisten valitusten kautta. Seurakuntaneuvoston päätös on lainvoimainen vasta sen jälkeen, kun valitukset on hylätty.

Leppävaarassa kanneltiin kirkkoherrasta

Leppävaarassa seurakuntaneuvosto päätti äänin 11–6 avata ovet samaa sukupuolta olevien vihkimisille. Viisi luottamushenkilöä jätti eriävän mielipiteen. Lisäksi päätöksestä tehtiin oikaisuvaatimus, joka hylättiin äänin 9–8. Oikaisuvaatimuspäätöksestä jätettiin eriävä mielipide.

Lisäksi Espoon tuomiokapituliin tehtiin kantelu, joka koski kirkkoherra Kalervo Salon toimintaa. Kantelijan mukaan Salo on muun muassa menetellyt virkavelvollisuuksiensa vastaisesti esitellessään seurakuntaneuvoston kokouksessa päätösesityksen tilojen luottamisesta samaa sukupuolta olevien vihkimiseen ja esitellessään kokouksessa oikaisuvaatimusta koskevaan päätösesityksen.

Tuomiokapituli katsoi, että kantelu ei anna aihetta enempiin toimenpiteisiin. Kapitulin mukaan Salo ei ole menetellyt virkavelvollisuuksiensa vastaisesti, vaan kirkkoherra ja seurakuntaneuvosto voivat yhdessä päättää seurakunnan kirkon käytöstä.

Yksi tuomiokapitulin maallikkojäsen ehdotti, että Salolle annettaisiin vakava moite. Ehdotus ei saanut kannatusta. Sama jäsen jätti päätökseen eriävän mielipiteen, jossa totesi Salon olevan täysin tietoinen siitä, että kirkolliskokous ei ole hyväksynyt samaa sukupuolta olevien vihkimistä kirkossa, ja siksi Salo on toiminut vastoin kirkolliskokouksen päätöstä tuodessaan esityksen seurakuntaneuvostolle.

Tapiolassa yritettiin valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen

Tapiolassa seurakuntaneuvosto päätti avata ovet samaa sukupuolta olevien vihkimisille äänin 10–5. Yksi äänesti tyhjää. Päätöksestä valitettiin hallinto-oikeuteen, joka hylkäsi valituksen ja totesi, että seurakuntaneuvostolla on ollut oikeus tehdä kyseinen päätös. Hallinto-oikeuden mukaan seurakuntaneuvostojen päätökset koskevat tilojen käyttöä, eivät kirkon avioliittokäsitystä sinänsä. Siitä päättää kirkolliskokous.

Asia yritettiin vielä viedä korkeimpaan hallinto-oikeuteen, mutta se ei myöntänyt seurakuntalaiselle valituslupaa.

Olarin päätöksestä ei valitettu hallinto-oikeuteen

Olarissa myönteinen päätös syntyi ilman valitusta hallinto-oikeuteen tai kantelua, mutta sielläkin käytettiin muutamia vastustamisen keinoja.

Olarin seurakuntaneuvosto päätti äänin 12–4, yksi tyhjä ääni, avata ovet samaa sukupuolta olevien vihkimisille. Käsittelyn aikaan ensin ehdotettiin asian palauttamista valmisteluun, ja kun ehdotus kaatui äänestyksessä 12–4, yksi tyhjä ääni, sama jäsen ehdotti asian hylkäämistä. Myös se ehdotus kaatui äänestyksessä. Päätöksestä jätettiin eriävä mielipide.

Olarin seurakunnan kirkkoherran Antti Malisen mukaan ovien avaamista käsiteltiin seurakuntaneuvostossa asiallisesti ja keskustelu oli toisia kunnioittavaa.

Syyskuussa asia nousi uudelleen esiin. Seurakunnalle jätettiin silloin aloite, jossa ehdotettiin, että Olarin seurakunnan kirkkoja ei enää 1.1.2024 alkaen saa käyttää samaa sukupuolta olevien parien vihkimiseen tai siunaamiseen. Seurakuntaneuvosto päätti yksimielisesti, että aloite ei anna aihetta toimenpiteille.

Kauniaisissa asiaa ei ole käsitelty

Espoon ruotsinkielisessä seurakunnassa myönteinen päätös kirkkotilojen avaamisesta samaa sukupuolta olevien vihkimisille syntyi äänestystuloksella 12–3. Päätöksestä jätettiin kaksi eriävää mielipidettä, mutta ei valitettu.

Kauniaisten kirkkotiloja käyttävät suomenkielinen ja ruotsinkielinen seurakunta. Kummassakaan seurakuntaneuvostossa ovien avaamisasia ei ole vielä ollut esityslistoilla. Ruotsinkielisen seurakunnan kirkkoherran Ulrik Sandellin mukaan asiasta ei ole edes keskusteltu hänen oman seurakuntansa luottamuselimissä.

– Uudet kirkolliskokouksen jäsenet valitaan ensi helmikuussa. Odotellaan, millaisen kannan seuraavat kirkon päättäjät ottavat tähän asiaan. Meillä tuskin tapahtuu mitään ennen sitä, Ulrik Sandell sanoo.

Korjaus 5.1. klo 11.35: Lisätty tieto, että Espoon ruotsinkielisen seurakunnan päätöksestä ei valitettu.

Näin ovet ovat auki sateenkaarivihkimisille

Espoonlahti: Kielteinen päätös on lainvoimainen, mutta asia käsitellään uudelleen helmikuussa 2024.

Espoon tuomiokirkkoseurakunta: Myönteinen päätös on lainvoimainen, koska hallinto-oikeus hylkäsi valituksen.

Leppävaara: Myönteinen päätös on lainvoimainen, koska tuomiokapituliin tehty kantelu ei muuttanut päätöstä.

Olari: Myönteinen päätös on lainvoimainen.

Tapiola: Myönteinen päätös on lainvoimainen, koska hallinto-oikeus hylkäsi valituksen eikä korkein hallinto-oikeus antanut valituslupaa.

Espoon ruotsinkielinen seurakunta: Myönteinen päätös on lainvoimainen.

Kauniaisten suomenkielinen seurakunta: Asiasta ei ole päätetty luottamuselimissä.

Kauniaisten ruotsinkielinen seurakunta: Asiasta ei ole päätetty luottamuselimissä.

Vantaalla ovet on avattu samaa sukupuolta olevien vihkimisille Korson, Vantaankosken ja Vantaan ruotsinkielisessä seurakunnassa. Tikkurilassa tehtiin kielteinen päätös. Rekolan seurakuntaneuvoston marraskuun 2023 kokouksessa kaksi ryhmää jätti aloitteen kirkkotilojen käytöstä samaa sukupuolta olevien parin vihkimisiin ja avioliittoon siunaamisiin. Seurakuntaneuvosto käsittelee asian kevätkaudella. Hakunilassa ja Hämeenkylässä asiasta ei ole päätetty luottamuselimissä.

Helsingissä lähes kaikkien evankelis-luterilaisten seurakuntien kirkoissa voidaan vihkiä sateenkaaripareja. Avioon voi astella muun muassa kaikissa suosituimmissa vihkikirkoissa, kuten Tuomiokirkossa, Vanhassakirkossa, Johanneksenkirkossa sekä Temppeliaukion kirkossa ja Puotilan kappelissa.

Jaa tämä artikkeli:

Löydä lisää näkökulmia


Keskustele Facebookissa
Keskustele ja kommentoi Facebookissa
Lähetä juttuvinkki
Lähetä juttuvinkki
Kirkko ja kaupunki -mediaan.

Tilaa Kirkko ja kaupungin viikoittainen juttukooste.