null Vantaan seurakunnat etsivät yksinäisiä vanhuksia senioripostikorteilla

Vantaan seurakunnat etsivät yksin jääneitä vanhuksia postikorttikampanjalla.

Vantaan seurakunnat etsivät yksin jääneitä vanhuksia postikorttikampanjalla.

Ajankohtaista

Vantaan seurakunnat etsivät yksinäisiä vanhuksia senioripostikorteilla

Kortin idea on hyödyntää kaupunkilaisia apua tarvitsevien vanhusten löytämisessä.

Vantaan seurakunnat levittävät eri puolille kaupunkia senioripostikortteja yksin jääneiden vanhusten tavoittamiseksi. Kortteja on painettu 2700 kappaletta, osa ruotsiksi. Tämän lisäksi Vantaan seurakuntien verkkosivuilla on nettilomake, jonka täyttämällä vanhus itse tai joku muu hänen puolestaan voi ottaa yhteyttä seurakuntaan.

Yksin jääneen vanhuksen voi huomata invataksin kuljettaja, kotipalvelun siivooja, naapuri tai apteekin väki. Senioripostikortin ideana on, että verkosto levitetään mahdollisimman laajalle.

– Kortteja jaetaan jokaisen vantaalaisen seurakunnan alueella sellaisiin paikkoihin, joissa vanhukset liikkuvat tai sellaisille tahoille, jotka tavoittavat vanhuksia muilla tavoin. Kuka tahansa voi olla avun välittäjä. Tietenkin myös vanhus itse voi olla suoraan yhteydessä seurakuntaan, selvittää Hakunilan seurakunnan vanhustyöstä vastaava diakoniatyöntekijä Saara Huhanantti.

Yksin jäämiselle voi Huhanantin mukaan olla monenlaisia syitä.

– Erilaiset sairaudet ja haasteet terveyden kanssa voivat hankaloittaa liikkumista ja kotoa lähtemistä niin, että kynnys nousee liian korkeaksi ja vanhus jää kotiin. Sosiaaliset suhteet, yhteydet ystäviin ja lähipiiriin ovat saattaneet vuosien varrella kokonaan jäädä tai on koettu suuria menetyksiä. Kerhoihin lähteminen tai retkille osallistuminen on monelle vaikeaa yksin, sanoo Huhanantti.

Kaikki yksin asuvat eivät tunne itseään yksinäiseksi.

Muu avuntarve selvitetään samalla

Postikorttikampanjalla seurakunnat toivovat löytävänsä sellaisia kotona asuvia vanhuksia, joita on perinteisin vanhus- tai diakoniatyön keinoin vaikea tavoittaa.

– Senioripostikortissa on se tärkeä idea, että kontaktin löytyminen ei ole kiinni vain meidän seurakuntien työntekijöiden tekemisestä ja siitä, missä me liikumme. Korttien avulla me koetamme löytää ihmisiä, jotka voivat oivaltaa, kuka olisi ehkä jäänyt yksin ja kaipaisi apua, kertoo Huhanantti.

Hänen mukaansa joukossa voi olla vanhuksia, joille päällimmäinen ongelma on sosiaalisten kontaktien puuttuminen, eikä esimerkiksi terveyspalveluihin ole tarvetta.

– Toki kun teemme kotikäynnin, selvitämme myös mahdollisen muiden palveluiden tarpeen.

– Vantaa on Euroopan nopeimmin vanheneva kaupunki. Diakoniatyössä näkyy palvelujen hankaloituminen, kun sekä kaupungin että esimerkiksi pankkien palvelut siirtyvät yhä enemmän keskuksiin ja laitamilla asuvat jäävät sumppuun. Selvittelemme vanhuksen kanssa, mikä hänen tilanteensa on ja mihin seurakunta voi vastata. Etsitäänkö hänelle vapaaehtoinen ystäväksi tai kutsutaanko mukaan seurakunnassa jo olevaan toimintaan. Samalla voi kartoittaa, onko hän esimerkiksi kaupungin palvelujen piirissä vai tarvitsisiko hän jotain, mihin häntä voisi ohjata eteenpäin, kertoo Huhanantti.

Huhanantin mukaan yli 65-vuotiaissa on entistä enemmän todella hyväkuntoisia ja aktiivisia senioreita, mutta toisaalta myös erilaista huono-osaisuutta kokevia ja syrjään jääneitä on aiempaa enemmän. Tutkimusten mukaan noin joka kolmas ikäihminen tuntee itsensä usein yksinäiseksi. Yli 65-vuotiaita on Vantaalla lähes 33 000, joten tähän joukkoon mahtuu kaikenlaista.

– Yksinäisyyden havaitseminen ei aina ole yksinkertaista. Kaikki yksin asuvat eivät tunne itseään yksinäiseksi, kun taas moni laitoksissa asuva tai esimerkiksi kotona puolisoaan hoitava omaishoitaja voi kokea syvää yksinäisyyttä, Huhanantti taustoittaa.

Ikääntyminen ei siis suinkaan automaattisesti tarkoita avun tarvetta.

– Ei tarkoita. Ajattelen, että olemme päässeet tavoitteeseemme, jos löydämme kampanjan kautta edes muutaman sellaisen vanhuksen, joka on jäänyt avun ulkopuolelle ja yksin kotiin.

Lisää vapaaehtoisia tarvitaan

Huhanantti toivoo, että kampanja herättäisi huomiota, toisi näkyväksi vanhuuden ja yksinäisyyden haasteet ja innostaisi monia antamaan omaa aikaansa yksinäisyyden torjuntaan.

Uusilla vapaaehtoisille on tarvetta. Sellaisille, jotka voisivat käydä vanhusten luona juttelemassa, viedä kävelylle tai vaikka saatella kirkkoon, jos vanhus haluaa. Ilmoittautuminen käy kätevästi vapaaehtoistyön nettipalvelussa.

– Tavallisen ihmisen tiedot ja taidot riittävät. Tarvitaan vain halua antaa omaa aikaansa ja olla ihmisten kanssa. Tapaamisia voi sopia sillä aikataululla ja rytmillä kuin itselle parhaiten sopii. Seurakunnista saa tarvittavan perehdytyksen ja tuen. Yksin ei työtä tarvitse tehdä.

Senioripostikortti toimii niin, että siihen kirjoitetaan vanhuksen nimi, puhelinnumero ja postinumero ja se viedään postilaatikkoon. Postimaksu on maksettu valmiiksi. Postinumero tarvitaan, että kortti ohjautuu vanhuksen oman asuinalueen seurakuntaan. Seurakunnan diakoniatyöntekijä ottaa kortin lähettäneeseen vanhukseen yhteyttä.

Samantapaista postikorttikampanjaa on aiemmin toteutettu Yhteisvastuukeräyksen varoilla Pieksämäellä ja Mikkelissä.

Jaa tämä artikkeli:

Toimitus suosittelee

Merja Hållfast on tehnyt työtä vanhusten parissa yli 25 vuoden ajan: ”Yhteiskunta on kadottanut vanhuuden arvon”

Hyvä elämä

Ikäihmisten elämänkokemus ja vuosikymmenten tuoma hiljainen viisaus ei juuri kiinnosta. Sairaalapappi Hållfastin mukaan juuri sitä kannattaisi kuunnella.Yksinäisyys näkyy diakoniatyössä

Ajankohtaista