null Espoon seurakunnat aikoo suojella 50 hehtaaria metsää Nuuksion kansallispuiston vierestä

Espoon seurakuntayhtymän hautaustoimen työnjohtaja Asko Leinonen kävelee Velskolan metsässä.

Espoon seurakuntayhtymän hautaustoimen työnjohtaja Asko Leinonen kävelee Velskolan metsässä.

Ajankohtaista

Espoon seurakunnat aikoo suojella 50 hehtaaria metsää Nuuksion kansallispuiston vierestä

Monipuolisella alueella kasvaa osin vanhaa metsää ja asuu liito-oravia. Tässä vaiheessa alue rauhoitettaisiin 20 vuoden ajaksi, jonka jälkeen asiaa arvioidaan uudelleen.

Espoon seurakunnat aikoo rauhoittaa lähes 50 hehtaarin suuruisen alueen Velskolassa. Yhteinen kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että ELY-keskuksen valitsemista kolmesta eri suojeluvaihtoehdosta valitaan tässä vaiheessa määräaikainen 20 vuoden suojelu.

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti äänin 10–4 esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että Velskolan alue rauhoitetaan määräajaksi. Neljä jäsentä kannatti pysyvän yksityisen luonnonsuojelualueen perustamista. Kolmas vaihtoehto oli alueen myyminen ja liittäminen Nuuksion kansallispuistoon.

 Asko Leinonen ihailee kalliojyrkännettä Velskolan metsässä.

 Asko Leinonen ihailee kalliojyrkännettä Velskolan metsässä.

ELY-keskuksen tarjous on voimassa kesäkuun loppuun saakka. Seurakuntayhtymän kiinteistöpalvelut selvittää, voidaanko määräaikaa siirtää niin, että yhteinen kirkkovaltuusto voisi käsitellä asian syksyllä. Yhteinen kirkkovaltuusto ei nimittäin nyt koronapandemian aikana voi kokoontua.

Jos siirto ei onnistu, yhteinen kirkkoneuvosto voi tehdä päätöksen käyttämällä kiireperustein yhteisen kirkkovaltuuston päätösvaltaa. Yhteinen kirkkoneuvosto nimittäin päätti samassa kokouksessa, että se käyttää kirkkovaltuustolle kuuluvaa päätösvaltaa nyt väliaikaisesti, enintään 31.8. saakka. Päätös perustuu kirkkohallituksen antamaan poikkeussäännökseen.

ELY-keskuksen tarjouksen mukaan seurakuntayhtymä saa määräaikaisesta rauhoittamisesta 103 400 euron korvauksen. Yksityisen luonnonsuojelualueen perustamisesta saatava korvaus olisi tarjouksen mukaan ollut 350 000 euroa. Koko alueen myyminen valtiolle liitettäväksi Nuuksion kansallispuistoon olisi tuonut rahaa 365 000 euroa.

– Neuvotteluissa oli esillä neljäskin vaihtoehto eli aluevaihto metsämaahan valtion kanssa. Sopivaa maa-aluetta ei kuitenkaan löytynyt. Tämä määräaikainen suojelu on siitä hyvä, että uusi päättäjien sukupolvi voi vielä 20 vuoden kuluttua tarkastella tilannetta uudelleen, Espoon seurakuntayhtymän kiinteistöjohtaja Petteri Leinonen sanoo.

Pitkäjärven päässä on pieni Nuuksion kansallispuistoon kuuluva alue. Rauhoitettavat metsäpalstat ovat punaisella reunustetun alueen sisällä. Pellot eivät alueeseen kuulu, niiden keskellä oleva lampi kuuluu. Seurakuntien kurssikeskuksen rakennukset näkyvät myös kuvassa.

Pitkäjärven päässä on pieni Nuuksion kansallispuistoon kuuluva alue. Rauhoitettavat metsäpalstat ovat punaisella reunustetun alueen sisällä. Pellot eivät alueeseen kuulu, niiden keskellä oleva lampi kuuluu. Seurakuntien kurssikeskuksen rakennukset näkyvät myös kuvassa.

Suojelua esittivät luottamushenkilöt ponnessa

Velskolan alue on mukana Espoon kirkkovaltuuston aiemmin hyväksymässä seurakuntien Espoon ja Kirkkonummen alueiden metsänhoitosuunnitelmassa. Siinä alueelle suunniteltiin muutaman hehtaarin laajuisia pienimuotoisia hakkuita, joista saatava tuotto olisi jäänyt pieneksi, arviolta alle 10 000 euroksi.

Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi viime syyskuun kokouksessaan Espoon ruotsinkielisen seurakunnan kirkkovaltuutetun Håkan Nymanin ponnen. Siinä toivottiin, että Espoon seurakuntayhtymä teettäisi selvityksen mahdollisuuksista liittyä METSO-suojeluohjelmaan noin 24 hehtaarin laajuisella alueella. ELY-keskus halusi suojelun piiriin paljon laajemman alueen, mikä sopi hyvin Espoon seurakunnille.

Aloitteen tekijä on tyytyväinen siihen, että ponsi johti näin hyvään lopputulokseen. Hänen mukaansa tämä on esimerkki siitä, että luottamushenkilöitä kuullaan ja hyvät ehdotukset otetaan vakavasti. Ponnessa oli hänen lisäkseen kolme muutakin allekirjoittajaa ja se hyväksyttiin valtuustossa yksimielisesti.

–  Olen myös Espoon yhteisen kirkkoneuvoston ja kiinteistöjohtokunnan jäsen, joten minulla on ollut monta mahdollisuutta vaikuttaa asiaan. Tein aloitteen, koska alueen puunkorjuusta saatava tuotto olisi aika pieni ja sen luontoarvot ovat hyvät ja monipuoliset, Håkan Nyman sanoo.

Hänen mukaansa nyt arvokas alue suojellaan ja siitä saadaan myös rahaa, jota Espoon seurakunnat toimintaansa tarvitsevat. Kun suojelu on määräaikainen, seurakuntien päättäjät voivat 20 vuoden päästä arvioida, mitä alueella tehdään ja ottaa huomioon silloisen tilanteen.

Hienoja kallioita ja vanhaa metsää

Millaisesta alueesta on kyse? Siihen osaavat vastata seurakuntien metsistä käytännössä vastaava hautaustoimen työnjohtaja Asko Leinonen ja ylitarkastaja Juha Lumme Uudenmaan ELY-keskuksesta.

– Kävin alueella viimeksi marraskuussa ja kiertelin sen poluilla viiden tunnin ajan. Maasto on hyvin vaihtelevaa. Siellä on hienoja kallioita, pystysuoria jyrkänteitä ja sekä nuorempaa metsää että vanhaa metsää, joka on ollut koskemattomana vuosikymmenien ajan. Sieltä löytyy hieno luonnonpurokin, joka välillä sukeltaa maan alle, Leinonen kuvailee.

Juha Lumme kertoo, että varsinkin alueen pohjoispuolella on koskematonta tuoretta kangasmetsää.

– Maasto on vaihtelevaa. Kun kävin siellä, muistelisin vastaan tulleen kauriita. Löysin sieltä liito-oravan papanoita ja alueella on tehty myös havaintoja niistä. Pohjoispuoli on ihan ykkösluokan kohde. Myös suopainanteita löytyy. Alue rajautuu Helsingin kaupungin omistamaa luonnonsuojelualueeseen ja sen toisella puolella on Natura-kohde, kertoo Lumme.

Velskolan metsän vieressä on myös pieni Nuuksion kansallispuistoon kuuluva alue Pitkäjärven kärjessä. Seurakuntien kurssikeskus sijaitsee lähellä rauhoitettavaa aluetta. Velskolan parkkipaikalta on helppo lähteä patikoimaan maastoon. Korkealta kalliolta avautuu hieno maisema Pitkäjärvelle.

 

Jaa tämä artikkeli:

Löydä lisää näkökulmia


Keskustele Facebookissa
Keskustele ja kommentoi Facebookissa
Lähetä juttuvinkki
Lähetä juttuvinkki
Kirkko ja kaupunki -mediaan.

Tilaa Kirkko ja kaupungin viikoittainen juttukooste.