null Itä-Hakkilan Omakotiyhdistys esittää ELY-keskukselle Pyhän Annan lastenkirkon suojelua

Pyhän Annan lastenkirkko on ollut käyttökiellossa syksystä 2015 asti.

Pyhän Annan lastenkirkko on ollut käyttökiellossa syksystä 2015 asti.

Itä-Hakkilan Omakotiyhdistys esittää ELY-keskukselle Pyhän Annan lastenkirkon suojelua

Itä-Hakkilassa sijaitsevalla kirkolla on suuri merkitys alueelle. Lastenkirkkona se on toiminut esikuvana muidenkin maiden lastenkirkoille, yhdistys perustelee.

Itä-Hakkilan Omakotiyhdistys ry esittää Uudenmaan ELY-keskukselle, että Vantaan Itä-Hakkilassa sijaitseva Pyhän Annan lastenkirkko ja sen ympäristö suojellaan.

Yhdistys perustelee suojeluhakemusta seuraavasti. Vuonna 1968 valmistunut Pyhän Annan lastenkirkko eli entinen Itä-Hakkilan kirkko on luokiteltu potentiaaliseksi suojelukohteeksi Vantaan moderni rakennuskulttuuri -inventoinnissa. Kirkko on kulttuurihistoriallisesti arvokas ja kuvastaa aikansa rakennuskantaa. Pyhän Annan lastenkirkko, jonka suunnitteli arkkitehti Göran Malmström, on hahmoltaan ja materiaaleiltaan tavanomainen, mutta yksityiskohdiltaan korkeatasoinen. Se sijoittuu vaikuttavaan maastoon, jyrkkään rinteeseen.

Omakotiyhdistys taustoittaa kirkon merkitystä alueelle: Itä-Hakkilan kylän rakentaminen alkoi palstoituksella rintamamiehille sotien jälkeen. Tontteja jaettiin lähinnä Helsingin silloisissa työväen kaupunginosissa asuville ruumiillisen työn tekijöille. Itä-Hakkilan kylä oli pitkään hyvin vasemmistolainen, mutta lähes kaikki kuuluivat kirkkoon. Kirkko rakennutettiin aikansa tavan mukaisesti seurakuntataloksi. Se on toiminut lukuisten vihkimisten, kasteiden ja muiden kirkollisten tapahtumien paikkana ja sillä on korvaamattoman suuri merkitys koko Itä-Hakkilan kylälle. Lisäksi kirkko on pääkaupunkiseudun ainoa lastenkirkko, joka on suunnittetlu ja toteutettu aidosti yhdessä lasten kanssa. Vihkimisen jälkeen (vuonna 2004) se on palvellut sekä vantaalaisia perheitä, päiväkoteja, kouluja, oppilaitoksia että toiminut esikuvana lastenkirkkojen ja -kappeleiden rakentamiseen Suomessa, Saksassa ja Sveitsissä. Pyhän Annan lastenkirkossa on järjestetty satoja kirkkohetkiä ja kirkkovaelluksia lapsille ja aikuisille. Se on toiminut luontevana paikkana hiljaisuuden retriiteille, työpajoille, kerhoille ja koulutuksille.

Itä-Hakkilan omakotiyhdistys esittää, että kirkolle asetetaan ehdoton purun toimenpidekielto suojeluesityksen käsittelyn ajaksi.

Kirkko kunnostettiin lastenkirkoksi vuonna 2004.

Kirkko kunnostettiin lastenkirkoksi vuonna 2004.

Päätöstä remontista tai purkamisesta ei vielä ole

Pyhän Annan lastenkirkko on ollut käyttökiellossa syksystä 2015 asti sisäilmaongelmien vuoksi. Viimeisimmän selvityksen mukaan kirkko olisi korjattavissa, ja remontti maksaisi noin kaksi miljoonaa euroa. Tähän ei ole budjetoitu rahoja Vantaan seurakuntien nelivuotisessa, noin 43 miljoonan euron investointiohjelmassa.

Vantaan yhteinen kirkkoneuvosto päätti 7.11. esittää valtuustolle, että se luopuu kirkon kunnostuksesta ja hakee alueelle asemakaavamuutosta asuntorakentamista varten. Uusi yhteinen kirkkovaltuusto päätti 22.1. yksimielisesti palauttaa asian valmisteluun.

Jaa tämä artikkeli:

Lue lisää: