null Vantaan Pyhän Annan lastenkirkon kohtalo jäi yhä auki – päätös siirtyy uudelle kirkkovaltuustolle

Pyhän Annan lastenkirkko sijaitsee Itä-Hakkilassa Vantaalla.

Pyhän Annan lastenkirkko sijaitsee Itä-Hakkilassa Vantaalla.

Vantaan Pyhän Annan lastenkirkon kohtalo jäi yhä auki – päätös siirtyy uudelle kirkkovaltuustolle

Vantaan seurakuntien yhteinen kirkkoneuvosto kaipaa vielä lisätietoa korjausmahdollisuuksista ja rahoituksesta. Hakunilassa lastenkirkon tueksi kerättiin 720 nimen vetoomus.

Pyhän Annan lastenkirkko Vantaan Itä-Hakkilassa on seisonut kolme vuotta tyhjillään sisäilmaongelmien vuoksi. Kirkkoa on yritetty korjata ja siitä on tehty useita selvityksiä siitä lähtien, kun ongelmat havaittiin vuonna 2013. Kirkon kohtaloa on käsitelty Vantaan seurakuntien päätöksentekoelimissä moneen kertaan, mutta päätöstä sen korjaamisesta tai purkamisesta ei ole tehty.

Keskiviikkona asia oli yhteisen kirkkoneuvoston käsittelyssä. Päätösesityksen mukaan kirkkoneuvoston piti esittää kirkkovaltuustolle kirkon korjaamisesta luopumista. Syynä ovat kalliit korjauskustannukset, epävarmuus korjaamisen onnistumisesta ja seurakuntien muut rakennus- ja korjaushankkeet.

Kirkkoneuvosto päätti kuitenkin yksimielisesti palauttaa asian vielä uuteen valmisteluun. Tämä tarkoittaa yhtymänjohtaja Juha Tuohimäen mukaan sitä, että päätös kirkon kohtalosta siirtyy uudelle kirkkovaltuustolle ja tehdään joskus ensi keväänä. On epävarmaa, ehtiikö asia enää joulukuun kirkkoneuvostoon, ja sen jälkeen siitä päättävät seurakuntavaaleissa valittavat uudet luottamushenkilöt.

– Kirkkoneuvoston jäsenet halusivat, että ennen valtuustolle tehtävää päätösehdotusta neuvosto saa nähtäväkseen kaikki vuosien varrella tehdyt raportit. Lisäksi pitää olla selvillä rahoituksen kokonaistilanne. Seurakuntien investointiohjelma on niin suuri, että kaikkia investointeja ei ole mitenkään mahdollista tehdä, vaan asiat pitää priorisoida, selvittää Tuohimäki.

Nyt pitää arvioida, millä todennäköisyydellä tällä korjauksella kirkosta saataisiin rakennuksena terve.
– Juha Tuohimäki

Siihen, että asia palautettiin vielä valmisteluun, vaikutti myös Hakunilan seurakuntaneuvoston ja alueen asukkaiden kanta. Seurakuntaneuvoston mielestä erityisesti lapsia varten suunniteltu kirkko taide-esineineen on niin ainutlaatuinen Suomessa, että se kannattaa korjata. Jos seurakuntien budjettivarat eivät riitä koko kirkon korjaamiseen, kannattaisi ainakin kirkon yläkerta korjata ja hankkia sille 5–10 vuotta lisää käyttöaikaa. Seurakuntaneuvoston kantaa tukee 740 ihmisen allekirjoittama vetoomus.

Tuohimäki ymmärtää seurakunnan ja asukkaiden kannan, mutta toteaa samalla, että Vantaan seurakunnat on hankalassa tilanteessa. Investointilista on pitkä ja sillä on kohteita, jotka on pakko korjata. Tikkurilaan rakennetaan uusi kirkko ja Myyrmäen kirkko on niin huonossa kunnossa, että se täytyy kunnostaa.

– Pyhän Annan lastenkirkon osittainen korjaus maksaisi 600 000 euroa ja selvityksissä on tullut selkeästi esiin, että tämä ei ole järkevää. Täydellinen remontti maksaisi arviolta 1,5–2 miljoonaa, todennäköisimmin sen kaksi miljoonaa. Nyt pitää arvioida, millä todennäköisyydellä tällä korjauksella kirkosta saataisiin rakennuksena terve, vaikka varmaa tietoa ei tietenkään saada.

Jos luottamushenkilöt päättävät korjata lastenkirkon, on Tuohimäen mukaan heidän myös päätettävä, mitä hanketta siirretään tai jätetään kokonaan korjaamatta. Tehdäänkö niin Kivistön kirkolle, joka sijaitsee kasvavan uuden alueen keskellä? Vai siirretään Holman kurssikeskuksen remonttia tai jätetään se tekemättä ja luovutaan kokonaan omasta kurssikeskuksesta?

– Holmasta ollaan parhaillaan tekemässä selvitystä, jossa mietitään sen korjausta ja toiminnallisia tarpeita. Sinne vaadittaisiin arviolta kuuden miljoonan euron investoinnit, sanoo Tuohimäki.

Jaa tämä artikkeli:

Lue lisää: