null Teemu Laajasalolle sakkoa tuottamuksellisesta kirjanpitorikoksesta – ”Suhtaudun oikeuden päätökseen nöyrästi”

Piispa Teemu Laajasalo on jo aiemmin myöntänyt kirjanpitorikkomuksen ja ottaa oikeuden päätöksen nöyränä vastaan.

Piispa Teemu Laajasalo on jo aiemmin myöntänyt kirjanpitorikkomuksen ja ottaa oikeuden päätöksen nöyränä vastaan.

Ajankohtaista

Teemu Laajasalolle sakkoa tuottamuksellisesta kirjanpitorikoksesta – ”Suhtaudun oikeuden päätökseen nöyrästi”

Käräjäoikeus lievensi sakkotuomiota kohtuuttomiin mittasuhteisiin nousseen julkisuuden vuoksi.

Helsingin käräjäoikeus tuomitsi tänään Helsingin piispan Teemu Laajasalon 20 päiväsakon suuruiseen sakkorangaistukseen. Tuomio tuli tuottamuksellisesta kirjanpitorikoksesta. Perusteena on törkeä huolimattomuus Laajasalon yrityksen TL Opetus Oy:n kirjanpidossa 1.7.2014–13.12.2017.

Tuomio ei liity Laajasalon piispanvirkaan eikä hänen aiempaan toimintaansa Kallion kirkkoherrana ja Helsingin seurakuntien yhtymänjohtajana, vaan se koskee hänen yritystoimintaansa.

Käräjäoikeuden mukaan Laajasalo on ollut "selkeästi törkeän huolimaton", jättäessään toimittamatta merkittävän osan yrityksensä kirjanpitoaineistosta kirjanpitäjälle kolmen tilikauden aikana. Lisäksi hän on kolmen tilikauden aikana laiminlyönyt velvollisuutensa tarkistaa ja allekirjoittaa yhtiönsä tilinpäätös.

Kirjanpidon virheet johtuvat siitä, että Laajasalo on jättänyt toimittamatta osan myyntilaskuista ja yhtiön kulutositteista kirjanpitäjälleen. Laiminlyönnit ovat käräjäoikeuden mukaan olleet euromääräisesti merkittäviä suhteessa TL Opetuksen toiminnan laajuuteen.

Tilikaudella 2014–2015 Laajasalon yhtiön liikevaihto oli 50 753 euroa liian pieni ja tulos 45 897 euroa liian pieni ja virheellisesti tappiollinen. Yhtiön lyhytaikaisten muiden velkojen saldo oli puolestaan 109 520 euroa liian suuri. Seuraavalla tilikaudella virheet olivat samoja, mutta summat pienempiä.

Vuosien 2016–2017 tilikaudella velkasaldo oli 60 850 euroa liian suuri.

Joulukuussa 2017 Laajasalo toimitti yhtiöstään uudet tilinpäätökset, joissa korjattiin aiempien tilinpäätösten virheet. Puuttuneet tositteet olivat siinä mukana. Uudet tilinpäätökset oli tilintarkastettu ja toimitettu sen jälkeen Patentti- ja rekisterihallitukseen.

Tuomio lieveni julkisuuden vuoksi

Käräjäoikeuden tuomio on lievempi kuin syyttäjän esitys.

Syyttäjä esitti Laajasalon tuomitsemista 35 päiväsakkoon. Käräjäoikeus arvioi, että Laajasaloon kohdistuneiden rikosepäilyjen saama julkisuus on noussut kohtuuttomiin mittasuhteisiin. Käräjätuomari Riikka Rask päätyi siihen, että sakkorangaistusta on siksi perusteltua lieventää 20 päiväsakkoon. Rahassa tämä tarkoittaa Laajasalon tuloilla 1620 euroa.

Käräjäoikeuden perusteluissa todetaan, että julkisuus ei Laajasalon asemassa ole poikkeuksellinen ja ennakoimaton seuraamus rikosepäilyistä. Myös julkisuuden henkilön rikosasian käsittely voi käräjäoikeuden mukaan silti nousta kohtuuttomiin mittasuhteisiin.

Perusteettomien rikosepäilyjen laaja käsittely saattaa käräjäoikeuden mukaan vaikuttaa kohteena olevan henkilön maineeseen ja ihmisten käsityksiin virheellisesti, jopa leimata hänet pysyvästi.

Käräjäoikeus vertaa Laajasalon tapausta kahteen Korkeimman oikeuden ratkaisuun, joissa julkisuutta ei ole käytetty rangaistuksen alentamisperusteena. Laajasalon tilanne on käräjäoikeuden mukaan näistä poikkeava, sillä hänen kohdallaan kyse on lievästä, ei tahallisesta kirjanpitorikoksesta.

Käräjäoikeus toteaa, että lisäksi julkisuudessa on käsitelty laajasti Laajasaloon kohdistuneita vakavampia rikosepäilyjä, jotka ovat myöhemmin osoittautuneet perusteettomiksi. Perusteettomien rikosepäilyjen laaja käsittely saattaa käräjäoikeuden mukaan vaikuttaa kohteena olevan henkilön maineeseen ja ihmisten käsityksiin virheellisesti, jopa leimata hänet pysyvästi.

Julkisuudessa on käsitelty esimerkiksi Helsingin poliisille tehtyjä tutkintapyyntöjä, joissa pyydettiin selvittämään Laajasalon luottokortin käyttöön ja matkalaskuihin liittyviä epäselvyyksiä. Pyyntö koski aikaa, jolloin hän toimi Kallion kirkkoherrana ja Helsingin seurakuntayhtymän johtajana. Poliisin mukaan luottokortti- ja matkalaskuasioissa ei ollut syytä epäillä rikosta, eikä asiasta käynnistetty edes esitutkintaa. Kirkko ja kaupunki uutisoi poliisin ratkaisun tuoreeltaan.

Jo rangaistusvaatimus oli lievä

Jo kihlakunnansyyttäjä Mari Mattilan rangaistusvaatimus oli asteikon lievästä päästä.

Käräjäoikeuden mukaan Laajasalon syyksi luettu menettely on tyypillisiin kirjanpitorikoksiin nähden vähäisempi ja "osoittaa melko lievää syyllisyyttä", joten syyttäjän rangaistusvaatimus, 35 päiväsakkoa, oli "lähtökohtaisesti oikeudenmukainen". Maksimirangaistus tuottamuksellisesta kirjanpitorikoksesta on lain mukaan kaksi vuotta vankeutta.

Suomen Kuvalehti teki elokuussa 2017 Laajasalon yrityksen veloista ja laiminlyönneistä uutisen ja asiasta nousi julkisuudessa kohu. Poliisi alkoi tutkia Laajasalon yhtiön kirjanpitoa, koska sille tehtiin tutkintapyyntö TL Opetus Oy:n kirjanpidon ristiriitaisuuksista. Lopputuloksena tästä oli siis nyt annettu sakkotuomio.

Laajasalon omasta pyynnöstä Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli käsittelee asiaa vielä erikseen.

Laajasalo kommentoi käräjäoikeuden tuomiota lyhyesti Helsingin hiippakunnan verkkosivuilla julkaistussa tiedotteessa. ”Omia virheitä ei saa tekemättömiksi ja laiminlyöntejä on turha selitellä. Olen jo aiemmin myöntänyt teonkuvauksen ja pahoitellut huolimattomuuttani. Suhtaudun oikeuden päätökseen nöyrästi. Yrittäjänä toimiminen on ollut osa menneisyyttäni, jonka onnistumiset ja epäonnistumiset jätän mielelläni taakseni”, Laajasalo kertoo.

Laajasalon omasta pyynnöstä Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli käsittelee asiaa vielä erikseen.

Laajasalon yritys on vapaaehtoisessa selvitystilassa

Teemu Laajasalo kertoo Kirkko ja kaupungille tyytyvänsä oikeuden tuomioon. Hän vahvistaa sen, että TL Opetus Oy on ollut lokakuusta 2018 alkaen velaton.
– Se on nyt vapaaehtoisessa selvitystilassa eli yritys lakkaa ja poistuu rekisteristä, hän sanoo.

Käräjäoikeudelle antamassaan vastauksessa Laajasalo toteaa yrityksen hoitaneen puutteellisesta kirjanpidosta aiheutuneet velvoitteet viivästysseuraamuksineen. Verovelkoja tai muita vastuita yrityksellä ei siten ole.

Miksi pyysit, että tuomiokapituli vielä käsittelisi nyt saamaasi tuomiota?

– Minusta on tärkeää, että tuomiokapituli voi asian käsitellä ja harkintansa mukaan ottaa siihen kantaa, hän sanoo.

Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulin lakimiesasessori Ritva Saario kommentoi Kotimaa24:lle, että kapituli käsittelee piispan saaman tuomion istunnossaan mahdollisimman pian.

Saarion mukaan tuomiokapituli käsittelee kaikki pappien saamat rikostuomiot, jotka se saa tietoonsa.  Tuomioistuinten pitäisi ilmoittaa niistä kapitulille, mutta aina tätä ei muisteta tehdä. Saarion mukaan asian käsittely tarkoittaa, että tuomiokapituli miettii, antaako oikeuden päätös sille aiheen lausua asiasta jotain.

 

Juttuun on lisätty 4.3. kello 19.10 piispa Teemu Laajasalon kommenttiosuus.

Jaa tämä artikkeli:

Löydä lisää näkökulmia


Keskustele Facebookissa
Keskustele ja kommentoi Facebookissa
Lähetä juttuvinkki
Lähetä juttuvinkki
Kirkko ja kaupunki -mediaan.

Tilaa Kirkko ja kaupungin viikoittainen juttukooste.